wtorek, 23 kwietnia 2019


https://www.granty-na-badania.com/2019/04/nabor-ekspertow-fundacji-na-rzecz-nauki.html
Do 20 maja 2019 r. trwa piętnasta tura naboru ekspertów w ramach 4 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla Działania 4.4 "Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R" w ramach którego Fundacja na rzecz Nauki Polskiej pełni funkcję Instytucji Wdrażającej. 

Jak informuje FNP:
Zapraszamy specjalistów ze środowisk naukowych i gospodarczych do zgłaszania swoich kandydatur do roli ekspertów wspierających ocenę merytoryczną projektów do dofinansowania w Działaniu 4.4 PO IR realizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Osoba ubiegająca się o status kandydata na eksperta powinna określić dziedzinę lub dziedziny objęte PO IR w których się specjalizuje oraz posiada wiedzę, kompetencje i doświadczenie oraz wymagane uprawnienia. W zależności od powyższego, można ubiegać się o status kandydata na eksperta w zakresie naukowym, w zakresie gospodarczym lub w obu tych zakresach.

Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom