środa, 17 kwietnia 2019


fot. Jacek Dylag / unsplash.com CC0 1.0
Od 17 czerwca 2019 r. do 16 września 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: INNOship - program finansowania prac B+R na rzecz przedsiębiorców w sektorze stoczniowym. Budżet konkursu wynosi 200 mln zł (wyłącznie dla regionów słabiej rozwiniętych - cała Polska z wyjątkiem województwa mazowieckiego).

Do konkursu można zgłaszać przedsięwzięcie będące przedmiotem wniosku o dofinansowanie, obejmujące przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych, elementem przedsięwzięcia mogą być prace przedwdrożeniowe. 

Zgodnie z informacjami organizatorów minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 1 mln zł.  Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 60 mln zł.Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.


Zdjęcie we wpisie: fot. Jacek Dylag / unsplash.com CC0 1.0

Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom