wtorek, 9 kwietnia 2019


fot. Katarzyna Czerwińska / CC BY-SA 3.0 PL
Do 30 kwietnia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń do konkursu, którego organizatorem jest Kancelaria Senatu RP. Laureaci konkursu wezmą udział w panelu studencko-doktoranckim odbywającym się w gmachu Senatu RP podczas konferencji naukowej pt. „Rola Senatu w ustroju RP - w stronę przyszłości”

Dla polskiego parlamentaryzmu wyjątkowym wydarzeniem będzie trzydziesta rocznica wyborów czerwcowych 1989 roku, a to przede wszystkim ze względu na zbiegającą się w czasie rocznicę restytucji Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.

W związku z tą doniosłą rocznicą, Kancelaria Senatu ogłasza konkurs, którego celem jest wyłonienie uczestników panelu studencko-doktoranckiego, który zostanie przeprowadzony podczas konferencji naukowej „Rola Senatu w ustroju RP - w stronę przyszłości”, w dniu 30 maja 2019 r. w budynku Senatu RP (ul. Wiejska 6/8, Warszawa).


Nagrodą dla laureatów konkursu jest uczestniczenie w konferencji, wygłoszenie referatu, a także jego publikacja w wydawnictwie pokonferencyjnym.

W konkursie uczestniczyć mogą studenci, absolwenci i doktoranci prawa lub politologii.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie na adres e-mail: gms@senat.gov.pl zgłoszenia określonego w załączniku do Regulaminu oraz referatu na jeden z wymienionych tematów:
  • Rola Senatu RP jako podmiotu inicjatywy ustawodawczej;
  • Znaczenie Senatu RP w procesie ustawodawczym;
  • Historyczna doniosłość instytucji Senatu w ustroju polskim;
  • Senat RP jako strażnik kultury i tożsamości narodowej;
  • Izby wyższe parlamentów na świecie.
Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2019 r. (zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane).


Informacja prasowa

Zdjęcie we wpisie: fot. Katarzyna Czerwińska / CC BY-SA 3.0 PL

Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom