wtorek, 23 kwietnia 2019Do 31 maja 2019 r. trwa nabór wniosków na stypendia artystyczne marszałka województwa zachodniopomorskiego. Konkurs skierowany jest do studentów i absolwentów uczelni artystycznych, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Budżet konkursu wynosi 36 000 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu środki ze stypendium mogą być przeznaczone na dalszy rozwój stypendysty oraz wykonanie, w ustalonym terminie, określonego przedsięwzięcia artystycznego.


Z wnioskami mogą występować osoby, które spełniają następujące warunki:
  • O stypendium mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne. Stypendium może być tylko indywidualne.
  • Stypendia przyznawane są osobom, których miejscem zamieszkania lub tworzenia jest województwo zachodniopomorskie lub realizującym projekt dotyczący województwa zachodniopomorskiego.
  • Stypendia mogą otrzymać osoby, które nie ukończyły 35 roku życia.
  • Stypendia winny służyć dalszemu rozwojowi stypendysty i mogą być przeznaczone wyłącznie na wykonanie, w ustalonym terminie, określonego przedsięwzięcia artystycznego.
  • Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który jest dostępny na stronie internetowej organizatora.


Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom