środa, 24 kwietnia 2019


Logo Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia
Od 8 lipca 2019 r. do 13 września 2019 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia dla studentów, którego organizatorem jest Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia. Celem konkursu jest zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości, realizowane poprzez pomoc finansową, która umożliwia stypendystom studiowanie w większych miastach, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Organizatorzy przyznają 500 stypendiów w wysokości 5 000 zł każde.

Zgodnie z informacjami organizatorów o stypendia mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące wymagania:
  • Ukończył dzienną szkołę ponadgimnazjalną (dla młodzieży) i zdał egzamin maturalny w 2018 roku lub 2019 roku,
  • W roku akademickim 2019/2020 został przyjęty na pierwszy rok studiów stacjonarnych i po raz pierwszy podejmuje studia na polskiej uczelni akademickiej,
  • Jest zameldowany na stałe na terenach wiejskich lub w mieście do 30 tys. mieszkańców,
  • Średni miesięczny dochód na jednego członka jego rodziny nie przekroczył w 2018 r. 1 350 zł netto.


Wnioski mogą składać osoby, które zostały przyjęte na dowolny kierunek studiów.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Strona internetowa konkursu na Stypendia dla studentów Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia


Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom