piątek, 26 kwietnia 2019


https://www.granty-na-badania.com/2019/04/stypendia-towarzystwa-chirurgow-polskich.html
Do 20 maja 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendia Towarzystwa Chirurgów Polskich. Ze stypendiów mogą korzystać chirurdzy do 35. roku życia będący członkami Towarzystwa Chirurgów Polskich w trakcie specjalizacji z chirurgii. Wysokość stypendium wynosi do 1 500 dolarów (stypendium zagraniczne) lub 1 500 zł (stypendium krajowe).

Zgodnie z informacjami organizatorów:
Celem stypendiów jest umożliwienie chirurgom w trakcie specjalizacji odbycia stażu we wskazanym przez kierownika specjalizacji polskim lub zagranicznym ośrodku chirurgicznym po uzyskaniu potwierdzenia kierownika danego ośrodka o gotowości przyjęcia kandydata na w/w staż.
Inne formy wykorzystania stypendium to: udział w zjazdach celem przedstawienia własnych doniesień, odbycie kursów dokształcających w kraju lub za granicą.


Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom