czwartek, 2 maja 2019


Logo Chist-Era
Jak informuje Narodowe Centrum Nauki sieć Chist-Era zapowiedziała kolejny nabór wniosków. W ramach planowanego konkursu możliwe będzie uzyskanie środków na prowadzenie międzynarodowych projektów badawczych w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Zgodnie z informacjami organizatorów do konkursu będzie można zgłaszać projekty dotyczące następujących zagadnień:
  • Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence;
  • Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability.


Do konkursu będą mogły przystępować konsorcja złożone z przynajmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki.


Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom