czwartek, 2 maja 2019


fot. Louis Reed / unsplash.com CC0 1.0
Od 2 maja 2019 r. do 31 maja 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2019 r. Stypendium przyznawane jest na okres nie dłuższy niż trzy lata. Maksymalna wysokość stypendium nie może przekroczyć 5 390 zł miesięcznie.

Zgodnie z informacjami MNiSW o stypendium może ubiegać się młody naukowiec. Pod tym terminem rozumiana jest:
osoba prowadząca działalność naukową, która jest doktorantem lub nauczycielem akademickim i nie posiada stopnia doktora albo posiada stopień doktora, ale od jego uzyskania nie upłynęło 7 lat i jest zatrudniona w uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytucie naukowym PAN, instytucie badawczym, międzynarodowym instytucie naukowym działającym w Polsce, Polskiej Akademii Umiejętności lub innym podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.


Z wnioskiem o przyznanie stypendium może występować:

  • rektor,
  • dyrektor instytutu PAN, 
  • instytutu badawczego lub instytutu międzynarodowego, w których prowadzona jest szkoła doktorska, w której młody naukowiec jest doktorantem,
  • osoba kierująca podmiotem zatrudniającym młodego naukowca.

MNiSW informuje, że kolejny nabór wniosków na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców będzie prowadzony od 1 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 


Zdjęcie we wpisie: fot. Louis Reedunsplash.com CC0 1.0


Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom