Author

Alexis

Browsing
Każdy student i naukowiec musi swoją wiedzę przelać w końcu na papier i stworzyć pracę naukową. I choć istnieje specjalistyczne oprogramowanie dedykowane do tworzenia prac naukowych, to duża część twórców zasiadając do pisania swojego dzieła, sięgnie po standardowy edytor tekstu. W wielu przypadkach będzie to edytor tekstu od Microsoft, czyli popularny Word. Dla wielu prac nie potrzeba bowiem bardziej profesjonalnego oprogramowania.

Fakt, że Word ma pewne braki w porównaniu z profesjonalnymi edytorami do pisania prac naukowych, nie oznacza, że tworzenie takiej pracy jest w nim niemożliwe. Każdego roku przekonuje się o tym wielu studentów i naukowców, którzy swoje prace piszą właśnie w tym edytorze. Dla części osób jest to jednak męcząca czynność, bo dokument – szczególnie dłuższy – zaczyna niemal żyć własnym życiem i trudno doprowadzić go do stanu pożądanego.

Pracę naukową w Wordzie można jednak przygotować bez większych problemów i w sposób, który pozwoli zaoszczędzić dużo czasu. Potwierdza to książka autorstwa Pawła Wimmera pt. “Akademickie narzędzia Microsoft Word 2007”. Autor w swoim niezbyt obszernym dziele w sposób prosty – wszelkie porady uzupełnione są grafikami, które pokazują, gdzie znaleźć daną opcję – wyjaśnia, jak uprościć i w dużej mierze zautomatyzować pracę w Wordzie.

Książka może wydawać się zbyt prosta dla osób, które sprawnie poruszają się po edytorze tekstu. Ale dla osób, które np. spis treści, spis ilustracji czy spis tabel robią ręcznie, będzie to bardzo pomocna publikacja, która podpowie im, jak zautomatyzować swoją pracę. Tym bardziej, że Word umożliwia także automatyczne tworzenie indeksów oraz bibliografii. A ile czasu trwa ręczne stworzenie bibliografii w pracy naukowej, która liczy kilkadziesiąt lub kilkaset stron, wie każdy, kto podjął się takiego wysiłku. Tymczasem odpowiednio wykorzystując funkcjonalności edytora tekstu, można to zrobić w kilka sekund.

Potencjalnych czytelników nie powinien odstraszać fakt, że autor publikacji zajmuje się Wordem w wersji 2007. Porady będą przydatne także dla osób, które w swojej pracy posługują się nowszymi wersjami wspomnianego edytora tekstu. Rady zawarte w publikacji Pawła Wimmera mogą bowiem bardzo usprawnić pracę studentów i naukowców. Chyba mało kto chce przecież tracić długie godziny na wykonywanie zbędnych czynności.

Do 9 maja 2014 r. trwa nabór wniosków w ramach programu “M jak Matematyka”, którego organizatorem jest mFundacja. Konkursy otwarte w ramach programu adresowane są m.in. do uczelni wyższych, które mogą uzyskać środki na działania popularyzujące matematykę. Środki na stypendia dla studentów i doktorantów mogą uzyskać także organizacje pozarządowe.

W ramach konkursu mPotęga wnioski mogą składać m.in. uczelnie wyższe i biblioteki. Celem konkursu jest wyłonienie pomysłów na konkursy, gry, seminaria lub inne działania, które w ciekawy i nieszablonowy sposób będą promować naukę matematyki.
Zgłaszane projekty mogą być adresowane do jednej z dwóch grup docelowych:
  • uczniowie szkół podstawowych (klasy 4-6) – wysokość dofinansowania od 2 000 zł do 5 000 zł;
  • uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – wysokość dofinansowania od 5 000 zł do 8 000 zł.

 

Wnioski można składać za pośrednictwem strony internetowej http://www.mpotega.pl/.

 

W ramach konkursu Mistrz matematyki wnioski mogą składać organizacje pozarządowe. Organizacje te muszą w ramach swojej działalności statutowej realizować programy stypendialne. Programy stypendialne muszą być skierowane do:
  • dzieci i młodzieży szkolnej;
  • studentów;
  • doktorantów i młodych naukowców.

 

Nabór wniosków w ramach konkursu Mistrz matematyki trwa do 15 kwietnia 2014 r. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej konkursu Mistrz matematyki.
Przyłowie mówi, że “Jeden obraz wart więcej niż tysiąc słów”. Choć nie zawsze jest to prawdą, to trzeba przyznać, że w wielu przypadkach siła obrazu jest zdecydowanie większa od siły słowa. Warto zastanowić się w jaki sposób obraz można wykorzystać w ukazywaniu w prostszy sposób skomplikowanych zagadnień naukowych. Takie uproszczenie pomoże zrozumieć czym właściwie zajmują się naukowcy oraz spowoduje, że wzrośnie poziom popularyzacji nauki.

O pozytywach płynących z zastosowania grafiki, przekonuje się coraz większe grono naukowców. Widoczne jest to prezentacjach multimedialnych, które towarzyszą ich wykładom czy wystąpieniom na sympozjach i konferencjach naukowych. Sprawą zasługującą na osobny wpis, jest oczywiście sama technika wykonania owych prezentacji oraz ich czytelność.
Obok prezentacji istnieje jednak inny przykład, który pokazuje, że obraz można łączyć z nauką, ku wielkiej korzyści dla tej ostatniej. Mowa o infografikach, które powoli stają się coraz popularniejsze, ale cały czas do polskiej nauki przebijają się w nieśmiały sposób. Infografika jest graficznym sposobem przekazania najważniejszych i złożonych informacji. Sami staramy się wykorzystywać infografiki do informowania o konkursach na granty i stypendia. Najwyraźniej jest duże zapotrzebowanie na taką formę przekazu, bo są wpisy z infografikami cieszą się dużą popularnością wśród naszych Czytelników.
Infografika upraszcza – ale nie czyni prostackimi – skomplikowane informacje i w ten sposób powoduje, że stają się one bardziej czytelne, lepiej zrozumiałe i możliwe do szybszego przyswojenia. W dobry sposób obrazuje to poniższa infografika przygotowana przez Portal Naukowca. Przedstawia ona wydatki na naukę w Polsce (w celu powiększenia, należy kliknąć w poniższą infografikę).
Powyższa infografika w bardzo prosty i szybki sposób dostarcza informacje, które umieszczone były w wielostronicowych raportach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyższegoNarodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Czytelnik nie musi przeczytać wszystkich raportów. Najważniejsze informacje zostały wybrane i zaprezentowane w atrakcyjnej formie.
W podobny sposób za pomocą infografik można przedstawić inne zagadnienia związane z nauką. Tak jest choćby z zachorowaniami na raka, dawcami organów, stresem w miejscu pracy, oraz zanieczyszczeniem środowiska naturalnego.
Zrobić dobrą – czyli spełniającą założone cele – infografikę nie jest łatwo. Jeśli jednak chcielibyście zacząć przedstawiać wyniki swoich badań w ten sposób (oczywiście jako dodatkowy element poza artykułami naukowymi), to polecamy zapoznanie się z następującymi pozycjami:
Granicą zastosowań infografiki jest jedynie nasza wyobraźnia. Można się o tym przekonać oglądając interaktywną infografikę, którą British Council przygotował z okazji 75. rocznicy obecności w Polsce. Cała historia opowiedziana podczas przejażdżki samochodem – KLIKNIJ!

Wbrew pozorom bycie młodym naukowcem może mieć pozytywne strony. Co prawda nie jest łatwym zadaniem wypracowanie sobie mocnej pozycji w świecie nauki, ale coraz więcej środków finansowych przeznaczanych jest na badania prowadzone właśnie przez młodych naukowców. Gdzie znaleźć te środki? Odpowiedź poniżej w naszym zbiorczym zestawieniu konkursów, które adresowane są właśnie do młodych naukowców.

Na początku konieczne jest wyjaśnienie, kim w ogóle jest młody naukowiec. Definicja tego terminu znajduje się w art. 2.19. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Zgodnie z zapisem wspomnianego artykułu:
młody naukowiec — osobę prowadzącą działalność naukową, która nie ukończyła 35. roku życia.

Kliknij i przeczytaj “Przewodnik po grantach i stypendiach dla młodych naukowców”

Granica ukończenia 35. roku życia występuje w wielu konkursach. W takiej sytuacji – jeśli mamy więcej niż 35 lat, a jesteśmy np. doktorantami, nie możemy brać w nich udziału. Inaczej młodych naukowców postrzega Narodowe Centrum Nauki. W konkursach nie wprowadzono bowiem granicy wiekowej. Ważniejsze jest czy wnioskodawca jest studentem lub doktorantem oraz ewentualnie ile lat temu uzyskał stopień naukowy doktora. Wiek nie ma tu już znaczenia.

Zestawienie konkursów dla młodych naukowców przygotowaliśmy zachowując podział na konkursy, w których udział mogą brać studenci, doktoranci oraz tzw. młodzi doktorzy. W zestawieniu uwzględnione zostały wszystkie możliwości udziału w realizacji projektu – funkcja kierownika, funkcja wykonawcy oraz funkcja stypendysty.

Najważniejsze informacje można znaleźć także na poniższej infografice. Infografika dostępna jest na licencji CC BY 3.0 PL, a więc możecie ją wykorzystywać i rozpowszechniać w dowolnie wybrany sposób. Grafikę można zobaczyć w pełnym rozmiarze, klikając w jej miniaturkę poniżej lub klikając w ten link.

Studenci

Narodowe Centrum Nauki

Studenci mogą być wykonawcami w projektach składanych w ramach konkursów Preludium, Opus, Sonata, Sonata Bis, Harmonia, Maestro oraz Symfonia. W zależności od wymagań konkursu wniosek może być składany przez osobę będącą doktorantem lub posiadającą stopień/tytuł naukowy. Zgodnie z zaleceniami Rady NCN wynagrodzenie dla studenta może wynosić 1000 zł brutto miesięcznie.

Od czerwca 2013 r. pojawiła się także możliwość tworzenia stypendiów dla studentów w ramach grantów przyznawanych przez NCN. Na etapie składania wniosku jego kierownik musi zaplanować wówczas liczbę stypendystów. Stypendium w ramach jednego grantu może dostać maksymalnie dziesięć osób. Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów w ramach grantów z NCN można znaleźć w tym wpisie.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Diamentowy Grant: adresatami konkursu są studenci, którzy w roku naboru wniosków ukończyli III rok jednolitych studiów magisterskich lub są absolwentami studiów licencjackich. W ramach konkursu można uzyskać środki finansowe na prowadzenie badań pod kierunkiem opiekuna naukowego. Maksymalna kwota przyznanych środków na realizację jednego projektu wynosi 200 000 zł. W ramach projektu student otrzymuje wynagrodzenie, które nie może wynosić mniej niż 2 500 zł. Nabór wniosków w kolejnej edycji Diamentowego Grantu planowany jest na IV kwartał 2013 r.

Generacja Przyszłości: do konkursu wnioski indywidualnie lub grupowo mogą zgłaszać studenci. Wnioskodawca musi studiować na kierunku dotyczącym obszaru nauk ścisłych, obszaru nauk przyrodniczych, obszaru nauk technicznych, obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej lub obszaru nauk społecznych. Wysokość finansowania uzależniona jest od charakteru składanego wniosku. Wnioski indywidualne uzyskać mogą maksymalnie 100 000 zł dofinansowania. Wniosku grupowe – maksymalnie 500 000 zł. Nabór wniosków w kolejnej edycji Generacji Przyszłości planowany jest na IV kwartał 2013 r.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki: we wnioskach składanych w ramach NPRH studenci mogą być wykonawcami. Wniosek musi być składany przez magistra, doktoranta lub osobę ze stopniem/tytułem naukowym. Brak wytycznych dotyczących wynagrodzenia. Nabór wniosków w kolejnej edycji NPRH odbędzie się prawdopodobnie w 2014 r.

Stypendia dla najlepszych studentów: o stypendia z MNiSW mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli I rok studiów oraz studenci, którzy ukończyli studia I stopnia. Co roku przyznawanych jest od 1000 stypendiów. Wysokość każdego z nich wynosi do 15 000 zł. Nabór wniosków odbywa się w III kwartale każdego roku.

Inne instytucje

Środki finansowe dla studentów przyznaje wiele innych instytucji. Polecamy śledzenie wpisów w naszym serwisie z tagami studenci, praca magisterska oraz absolwenci.

Doktoranci

Narodowe Centrum Nauki

Preludium: konkurs adresowany do osób, które nie posiadają stopnia naukowego doktora. Bez znaczenia jest wiek wnioskodawcy. Wnioskodawca nie musi – ale może – być doktorantem. Musi posiadać opiekuna naukowego, który ma co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego. Temat zgłaszanego projektu nie musi mieć – ale może – związku z tematem doktoratu wnioskodawcy. Zgłaszany projekt może trwać do 12 do 36 miesięcy. Na każdy rok można uzyskać do 50 000 zł finansowania. Nabór wniosków prowadzony w terminach od 15 marca do 15 czerwca oraz od 15 września do 15 grudnia każdego roku.

Etiuda: konkurs dla osób z otwartym przewodem doktorskim. Laureat konkursu otrzymuje 12-miesięczne stypendium w wysokości 3 000 zł miesięcznie. W ramach przyznanego stypendium, laureat musi odbyć zagraniczny staż. Musi on trwać od 3 do 6 miesięcy. Na czas trwania stażu przyznawana jest zryczałtowana kwota 9 000 zł miesięcznie. Koszty dojazdu do miejsca odbycia stażu, pokrywane są zrycząłtowaną kwotą od 1 000 zł do 10 000 zł. Jej wysokość uzależniona jest od odległości. Nabór wniosków prowadzony w terminie od 15 grudnia do 15 marca każdego roku.

Opus, Sonata, Sonata Bis, Harmonia: doktorant może być wykonawcą w ramach projektu zgłoszonego przez osobę ze stopniem lub tytułem naukowym. Zgodnie z zaleceniami Rady NCN doktorant może otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 3 000 brutto miesięcznie.

Od czerwca 2013 r. pojawiła się także możliwość tworzenia stypendiów dla doktorantów w ramach grantów przyznawanych przez NCN. Na etapie składania wniosku jego kierownik musi zaplanować wówczas liczbę stypendystów. Stypendium w ramach jednego grantu może dostać maksymalnie dziesięć osób. Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów w ramach grantów z NCN można znaleźć w tym wpisie.

Maestro: zgodnie z regulaminem konkursu wnioskodawca ma obowiązek stworzenia pełnoetatowego miejsca pracy dla przynajmniej jednego doktoranta. Zgodnie z zaleceniami Rady NCN doktorant może otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 3 000 brutto miesięcznie. Nabór wniosków w ramach konkursu Maestro odbywa się od 15 czerwca do 15 września każdego roku.

Symfonia: zgodnie z regulaminem konkursu wnioskodawca ma obowiązek stworzenia pełnoetatowych miejsc pracy dla przynajmniej czterech doktorantów. Zgodnie z zaleceniami Rady NCN doktorant może otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 3 000 brutto miesięcznie. Nabór wniosków w ramach konkursu Symfonia odbywa się od 15 grudnia do 15 marca każdego roku.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Mobilność Plus: konkurs na staże zagraniczne dla doktorantów i młodych doktorów. Staż trwa od 16 do 36 miesięcy. Doktorant musi pozyskać zagraniczną jednostkę oraz opiekuna naukowego w niej. W ramach konkursu przyznawane jest 10 000 zł na każdy miesiąc pobytu uczestnika, 2 000 zł na każdy miesiąc pobytu małżonka uczestnika, 1 000 zł na każdy miesiąc pobytu niepełnoletniego dziecka uczestnika. Wnioskodawcą mogą być tylko doktoranci i młodzi naukowcy, którzy nie przekroczyli 35. roku życia. Planowany nabór wniosków w kolejnej edycji programu Mobilność Plus prawdopodobnie na przełomie II i III kwartału 2014 r.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki: doktoranci mogą składać wnioski w dedykowanym im module 2.1. Warunkiem wymaganym do złożenia wniosku w edycji 2013, było otwarcie przewodu doktorskiego. Zgłaszany projekt może trwać do 24 miesięcy. Brak ograniczeń finansowych. Brak wytycznych dotyczących wysokości wynagrodzeń. Doktoranci mogą być również wykonawcami w ramach projektów zgłaszanych przez osoby ze stopniem/tytułem naukowym w modułach 1.1 i 1.2. Nabór wniosków w kolejnej edycji NPRH odbędzie się prawdopodobnie w 2014 r.

Stypendium dla najlepszych doktorantów: konkurs dla doktorantów, którzy ukończyli I rok studiów doktoranckich oraz mogą wykazać się dorobkiem naukowym. Co roku przyznawanych jest do 100 stypendiów. Każde z nich wynosi do 25 000 zł. Nabór wniosków odbywa się w III i IV kwartale każdego roku.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Start: program stypendialny dla doktorantów i młodych doktorów. W ramach konkursu przyznawanych jest 128 stypendiów po 28 000 zł na rok. Wnioskodawca nie może mieć ukończonego 30. roku życia. Nabór wniosków w III kwartale każdego roku.

Monografie: program w ramach, którego finansowane jest wydanie oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. FNP finansuje koszty wydania oraz honorarium dla autora (ok. 15 000 zł). Nabór wniosków prowadzony w trybie ciągłym. Komisja oceniająca wnioski obraduje cztery razy do roku.

Polska Akademia Umiejętności

Stypendium Fundacji Lanckorońskich: w ramach stypendium finansowane może być prowadzenie badań zagranicznych w Rzymie, Wiedniu, Londynie i wyjątkowo w innych ośrodkach naukowych w Europie. O stypendium mogą ubiegać się archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Stypendia przyznawane na okres 1-3 miesięcy. Finansowanie ustalane indywidualnie. Nabór wniosków: I-II kwartał każdego roku.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Lider – konkurs, w którym kierownikiem projektu jest młody naukowiec do pięciu lat po obronie doktoratu. Doktorant może być wykonawcą. Finansowanie: do 1,2 mln zł. Nabór wniosków w IV kwartale każdego roku.

Inne instytucje

Środki finansowe dla doktorantów przyznaje wiele innych instytucji. Polecamy śledzenie wpisów w naszym serwisie z tagami doktoranci, młodzi naukowcy oraz staże.

Doktorzy

Narodowe Centrum Nauki

Sonata: konkurs adresowany do osób, które posiadają stopień naukowy doktora i uzyskały go nie wcześniej niż pięć lat przed złożeniem wniosku. Nie ma znaczenia wiek wnioskodawcy. Zgłaszany projekt może trwać od 12 do 36 miesięcy. Brak ograniczeń dotyczących wysokości wnioskowanej kwoty. Nabór wniosków w terminach od 15 marca do 15 czerwca i od 15 września do 15 grudnia każdego roku.

Sonata Bis: konkurs dla osób, które posiadają stopień naukowy doktora i uzyskały go w okresie od 2 do 12 lat przed złożeniem wniosku. Nie ma znaczenia wiek wnioskodawcy. W zespole badawczym może być maksymalnie jeden samodzielny pracownik naukowy (doktora habilitowany lub profesor). Może nim być tylko kierownik projektu. Zgłaszany projekt może trwać od 36 do 60 miesięcy. Wnioskować można o maksymalnie 1 500 000 zł. Nabór wniosków od 15 czerwca do 15 września każdego roku.

Fuga: Konkurs adresowany do osób rozpoczynających karierę naukową, które nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, uzyskały stopień naukowy doktora. Wnioski mogą składać również osoby, których stan prac nad doktoratem pozwala na uzyskanie stopnia naukowego doktora do dnia 30 czerwca roku następującego po roku składania wniosku. Nie ma znaczenia wiek wnioskodawcy. Przyznawane środki finansowe uzależnione są od czasu trwania stażu oraz dziedziny naukowej. Nabór wniosków od 15 grudnia do 15 marca każdego roku.

Maestro: zgodnie z regulaminem konkursu wnioskodawca ma obowiązek stworzenia pełnoetatowego miejsca pracy dla przynajmniej jednego post-doca. Zgodnie z zaleceniami Rady NCN doktorant może otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 5 000 brutto miesięcznie. Nabór wniosków w ramach konkursu Maestro odbywa się od 15 czerwca do 15 września każdego roku.

Symfonia: zgodnie z regulaminem konkursu wnioskodawca ma obowiązek stworzenia pełnoetatowych miejsc pracy dla przynajmniej dwóch post-doców. Zgodnie z zaleceniami Rady NCN doktorant może otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 5 000 brutto miesięcznie. Nabór wniosków w ramach konkursu Symfonia odbywa się od 15 grudnia do 15 marca każdego roku.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Lider: konkurs, w którym kierownikiem projektu jest młody naukowiec do pięciu lat po obronie doktoratu. Jednocześnie wnioskodawca nie może mieć ukończonego 35. roku życia. Finansowanie: do 1,2 mln zł. Nabór wniosków w IV kwartale każdego roku.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Start: program stypendialny dla doktorantów i młodych doktorów. W ramach konkursu przyznawanych jest 128 stypendiów po 28 000 zł na rok. Wnioskodawca nie może mieć ukończonego 30. roku życia. Nabór wniosków w III kwartale każdego roku.

Monografie: program w ramach, którego finansowane jest wydanie oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. FNP finansuje koszty wydania oraz honorarium dla autora (ok. 15 000 zł). Nabór wniosków prowadzony w trybie ciągłym. Komisja oceniająca wnioski obraduje cztery razy do roku.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Mobilność Plus: konkurs na staże zagraniczne dla doktorantów i młodych doktorów. Staż trwa od 16 do 36 miesięcy. Wnioskodawca musi pozyskać zagraniczną jednostkę oraz opiekuna naukowego w niej. W ramach konkursu przyznawane jest 10 000 zł na każdy miesiąc pobytu uczestnika, 2 000 zł na każdy miesiąc pobytu małżonka uczestnika, 1 000 zł na każdy miesiąc pobytu niepełnoletniego dziecka uczestnika. Wnioskodawcą mogą być tylko młodzi naukowcy, którzy nie przekroczyli 35. roku życia. Planowany nabór wniosków w kolejnej edycji programu Mobilność Plus prawdopodobnie na przełomie II i III kwartału 2014 r.

Inne instytucje

Środki finansowe dla doktorów przyznaje wiele innych instytucji. Polecamy śledzenie wpisów w naszym serwisie z tagami młodzi naukowcy oraz staże. Osoby ze stopniem naukowym doktora mogą brać udział również w konkursach otwartych dla wszystkich naukowców – np. Opus. Konkursu te są jednak ogólnie dostępne i nie uwzględnialiśmy ich w zestawieniu.

Od 20 czerwca do 31 lipca 2013 r. w systemie www.osf.opi.org.pl istnieje możliwość składania wniosków w ramach trzeciej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Dla osób, które dotychczas nie miały kontaktu z systemem OSF, prezentujemy kilka wskazówek, jak wygląda strona formalna składania wniosku.

Pierwszym krokiem, który musimy wykonać, jest wejście na stronę internetową www.osf.opi.org.pl. Zobaczymy wówczas ekran, którego zrzut przedstawiono poniżej.
Jeżeli mamy już założone konto w systemie OSF, musimy się na nie zalogować. Z zapamiętaniem hasła może być pewien problem. Zasady użytkowania systemu OSF narzucają konieczność zmiany hasła co 30 dni. Można więc posłużyć się podpowiedzią hasła, a za 30 dni i tak będziemy je zmieniać.
Jeśli nie posiadamy konta w systemie OSF, musimy zarejestrować się jako redaktor wniosków. W tym celu należy kliknąć w prawym górnym rogu strony w link. Został on zaznaczony na obrazku powyżej czerwoną elipsą. Wówczas ukaże się nam następująca podstrona.

 

OSF wymaga od nas podania dość szczegółowych danych. Wynika to jednak z faktu, że wszystkie wnioski muszą być przypisane do konkretnej i faktycznie istniejącej osoby. Dlatego też konieczne jest podanie m.in. numeru PESEL. Wymaganie tak szczegółowych danych będzie również korzystne przy składaniu wniosku. OSF korzysta bowiem z bazy Nauka-Polska Ludzie Nauki i na podstawie naszego numeru PESEL wprowadzi do wniosku nasze szczegółowe dane. Nie trzeba więc będzie ich wpisywać. Co ważne – całość rejestracji oraz sam proces składania wniosku, odbywa się przy pomocy szyfrowanego protokołu HTTPS.
Po założeniu konta, otrzymujemy link aktywacyjny na podany przez nas adres mailowy i już możemy przystąpić do pracy nad wnioskiem. Po zalogowaniu się na nasze konto, zobaczymy listę konkursów, które obsługiwane są przez OSF. Naszym celem jest znalezienie odnośnika do konkursu NPRH. Został on zaznaczony na poniższej grafice.
Po kliknięciu w interesujący nas odnośnik, zostaniemy poproszeni o wybranie jednego z modułów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, w ramach którego planujemy składać wniosek. Będzie to wyglądało identycznie, jak na obrazku poniżej. Oczywiście wybieramy interesujący nas moduł.
Po wybraniu modułu, mamy już założoną wersję roboczą wniosku. Będziemy mogli za jej pośrednictwem pracować nad wnioskiem. System OSF pozwala na wielokrotne dokonywanie zmian we wniosku. Można edytować wszystkie jego elementy, do momentu wysłania wniosku. Nie trzeba więc pisać całego wniosku od razu. Teraz przed nami czas wypełniania poszczególnych zakładek wymaganych we wniosku. 
Zgodnie z wymaganiami konkursów ogłoszonych w ramach NPRH, wprowadzić trzeba zawartość zakładek, które zostały przedstawione na obrazku po lewej stronie.
Pocieszeniem dla osób, które znają strukturę wniosków do Narodowego Centrum Nauki, może być fakt, że w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki całość wniosku pisze się tylko w języku polskim. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uznało, że nie jest konieczne sporządzanie wniosku w języku angielskim.
Nieco odmienna jest także struktura samego wniosku. Ma ona mniej wymagań formalnych wobec opisu projektu. W zakładkach “Streszczenie” oraz “Opis projektu” informacje podaje się w oparciu o prostsze zasady niż w konkursach NCN. Sam sposób pisania wniosku jest jednak bardzo zbliżony. Dlatego warto skorzystać z lekcji 1-5 naszego poradnika o składaniu wniosków oraz Poradnika Rady Młodych Naukowców “Jak napisać wniosek o finansowanie badań naukowych?”
W porównaniu z wnioskami do NCN, MNiSW w ramach wniosków do NPRH zdecydowało się na pozostanie przy starszej – trudniejszej – wersji harmonogramu. Cały czas trzeba oszacować ile miesięcy zajmie nam wykonanie danego zadania badawczego oraz jakie koszty będzie to generowało. NCN odszedł już od tej praktyki. MNiSW cały czas trzyma się tych wymagań.
Więcej praktycznych informacji dotyczących Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki można znaleźć w poniższych linkach.

Konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. Za osobę rozpoczynającą karierę naukową uznawana jest osoba, która stopień naukowy doktora zdobyła nie wcześniej niż siedem lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Liczy się rok kalendarzowy, a nie konkretny dzień.

Czas trwania

Zgłaszany projekt musi trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. System uniemożliwia składanie wniosków krótszych oraz dłuższych.

Finanse

W konkursie SONATA nie są ustalone dolne oraz górne granice środków finansowych, o które można wnioskować. NCN nie będzie jednak finansowało projektów, których budżet jest nieadekwatny do przedstawionego planu badań oraz zawiera zbędne pozycje.
Jednostka naukowa, w której planujemy realizować projekt, może pobierać od niego koszty pośrednie. Ich maksymalna wysokość to 40% kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). Wysokość kosztów pośrednich jest ustalana przez każdą jednostkę naukową indywidualnie

Wynagrodzenia

Dla osób wchodzących w skład zespołu można zaplanować wynagrodzenia. Powinny być one proporcjonalne dla zaangażowania w realizowany projekt. Przy ustaleniu stawek wynagrodzenia warto należy brać pod uwagę informacje podane w dokumentach NCN.

Zespół badawczy

W regulaminie konkursu SONATA nie ma ograniczeń w odniesieniu do liczby osób wchodzących w skład zespołu badawczego. Istnieją jednak ograniczenia dotyczące ich doświadczenia naukowego. Zgodnie z zasadami konkursu w skład zespołu może wchodzić tylko jedna osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy (profesor). Nie może być to jednak osoba z jednostki macierzystej kierownika projektu.

Od konkursu Sonata 7 (nabór wniosków otwarty 17 marca 2014 r.) doprecyzowano, że w projekcie może brać udział więcej niż jeden – w tym także z tej samej jednostki naukowej co kierownik – samodzielny pracownik naukowy. Sytuacja taka jest dopuszczalna pod warunkiem, że stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora uzyskał w trakcie realizacji projektu.

Nabór wniosków

Nabór wniosków odbywa się raz do roku. Wnioski można składać od 15 września do 15 grudnia każdego roku.

Konkurs adresowany do osób rozpoczynających karierę naukową i nie posiadających stopnia naukowego doktora. Pod uwagę nie jest brany wiek wnioskodawcy. Ważne jest nie posiadanie stopnia naukowego doktora. Adresatami konkursu są przede wszystkim doktoranci, choć uczęszczanie na studia III stopnia nie jest wymagane.

Czas trwania

Zgłaszany projekt musi trwać 12, 24 lub 36 miesięcy.

Finanse

W ramach konkursów  Preludiummożna uzyskać finansowanie na poziomie 60 tys. zł rocznie. Z racji tego, że zgłaszany projekt może trwać do 36 miesięcy, uzyskać można łącznie do 180 tys. zł. Wysokość kwoty, o którą można się ubiegać, jest uzależniona od czasu trwania projektu i wygląda następująco:
12 miesięcy – do 70 tys. zł;
24 miesiące – do 140 tys. zł;
36 miesięcy – do 210 tys. zł.

W konkursach PRELUDIUM można zakupić aparaturę badawczą za maksymalnie 30% całkowitej kwoty wnioskowanego projektu. Jednostka naukowa, w której planujemy realizować projekt, może pobierać od niego koszty pośrednie. Ich maksymalna wysokość to 40% kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). Wysokość kosztów pośrednich jest ustalana przez każdą jednostkę naukową indywidualnie.

Wynagrodzenia

W skład zespołu badawczego może wchodzić do trzech osób (patrz: Zespół badawczy). Środki finansowe nie mogą być przeznaczone dla opiekuna naukowego. Nie można więc dla niego przewidywać wynagrodzenia, finansowania wyjazdów na kwerendy biblioteczne lub konferencje i wszelkich innych wydatków.

W projekcie można przewidzieć natomiast wynagrodzenia dla kierownika projektu oraz jednego wykonawcy. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzeń należy przestrzegać informacji podanych w dokumentach NCN.

Zespół badawczy

Naukowiec składający wniosek do konkursu PRELUDIUM musi posiadać opiekuna naukowego. Najczęściej zostaje nim promotor doktoratu, choć nie jest to wymagane. Jeśli opiekunem nie jest promotor, nie musi być on samodzielnym pracownikiem naukowym. Młody naukowiec w projekcie pełni rolę jego kierownika. Możliwe, choć nie jest to wymogiem, jest włączenie do zespołu badawczego jeszcze jednej osoby. Może ona posiadać najwyżej stopień naukowy doktora. Wyjątkiem jest sytuacja, w której osoba ta stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora uzyska w trakcie realizacji projektu.

Od konkursu Preludium 7 (nabór wniosków otwarty od 17 marca 2014 r.) dopuszczono możliwość udziału w projekcie tzw. wykonawcy zbiorowego (np. ankieterzy).

Nabór wniosków

Nabór wniosków odbywa się dwa razy do roku. Wnioski można składać od 15 marca do 15 czerwca oraz od 15 września do 15 grudnia każdego roku.

Uwagi

Kierownikiem projektu w ramach konkursu PRELUDIUM można być tylko raz. Osoba, która uzyskała finansowanie projektu, nie może po raz kolejny aplikować z nowym projektem w ramach konkursu PRELUDIUM. Możliwe jest aplikowanie w innych konkursach.

Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Regulamin konkursu nie precyzuje, kto może być wnioskodawcą. Z wnioskami mogą więc występować naukowcy bez względu na stopnie i tytuły naukowe oraz dorobek naukowy. Oczywiście szansa na otrzymanie grantu, rośnie wraz z doświadczeniem wnioskodawcy.

Czas trwania

Zgłaszany projekt musi trwać 12, 24 lub 36 miesięcy.

Finanse

W konkursie OPUS nie są ustalone dolne oraz górne granice środków finansowych, o które można wnioskować. NCN nie będzie jednak finansowało projektów, których budżet jest nieadekwatny do przedstawionego planu badań oraz zawiera zbędne pozycje.
Jednostka naukowa, w której planujemy realizować projekt, może pobierać od niego koszty pośrednie. Ich maksymalna wysokość to 40% kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). Wysokość kosztów pośrednich jest ustalana przez każdą jednostkę naukową indywidualnie

Wynagrodzenia

Dla osób wchodzących w skład zespołu można zaplanować wynagrodzenia. Powinny być one proporcjonalne dla zaangażowania w realizowany projekt. Przy ustaleniu stawek wynagrodzenia należy posługiwać się informacjami z dokumentów NCN.

Zespół badawczy

Wnioski w konkursie OPUS można składać indywidualnie oraz zespołowo. W przypadku projektu zespołowego należy wskazać kierownika oraz do dwóch głównych wykonawców. Przy ocenie wniosku pod uwagę brany jest ich dorobek naukowy. W konkursach OPUS nie ma ograniczeń w odniesieniu do liczby osób wchodzących w skład zespołu badawczego.

Nabór wniosków

Nabór wniosków odbywa się dwa razy do roku. Wnioski można składać od 15 marca do 15 czerwca oraz od 15 września do 15 grudnia każdego roku.

Uwagi

W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 tys. zł w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) i w dziale Nauk o Życiu (NZ) oraz 150 tys. zł w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS).

Czas trwania

Stypendium przyznawane jest na okres do 12 miesięcy. W ramach wniosku należy zaplanować odbycie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym. Staż może trwać od 3 do 6 miesięcy. Staż można odbyć w czasie pobierania stypendium lub w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium.

Finanse

Wysokość przyznanego stypendium doktorskiego wynosi 4500 zł miesięcznie. W czasie pobytu w zagranicznym ośrodku naukowym stypendysta otrzymuje zryczałtowaną kwotę 9000 zł miesięcznie, która skorygowana jest o procentowy wskaźnik korekcyjny dla danego kraju zgodnie z wartościami zamieszczonymi w tabelach. Wskaźnik korekcyjny podawany jest przez NCN w ogłoszeniu o konkursie.

Stypendysta otrzymuje finansowanie podróży (w obie strony) do zagranicznego ośrodka naukowego, w którym odbywa staż. Kwota ustalana jest ryczałtem od 1000 zł do 10000 zł w zależności od odległości między miejscem zamieszkania stypendysty a zagranicznym ośrodkiem naukowym, w którym odbywa staż. Stawki podawane są przez NCN w ogłoszeniu o konkursie.

Wynagrodzenia

Nie przewidziano dodatkowych wynagrodzeń oprócz stypendium.

Zespół badawczy

Konkurs ETIUDA jest konkursem indywidualnym. Nie przewiduje budowania zespołów badawczych.

Nabór wniosków

Nabór wniosków odbywa się raz do roku. Wnioski można składać od 15 grudnia do 15 marca każdego roku.

Uwagi

Pobieranie stypendium w ramach konkursu ETIUDA można łączyć z grantem w ramach programu PRELUDIUM. Osoba, która otrzymała stypendium, zobowiązuje się do uzyskania stopnia naukowego doktora w czasie 12 miesięcy od zakończenia pobierania stypendium.

Wnioskodawca razem z wnioskiem musi przedstawić zgodę zagranicznego ośrodka naukowego na odbycie stażu. Dokument musi być sporządzony w języku angielskim.

Za nami już siedem odcinków poradnika o składaniu grantów do Narodowego Centrum Nauki. Dziś zajmiemy się ułożeniem naszych planów badawczych w logiczny ciąg. Mówić będziemy o harmonogramie, który od 15 marca 2013 r. w grantach NCN ukrywa się pod nazwą planu badań.
Harmonogram można uznać za plan, w którym naukowiec przedstawia wszystkie zadania badawcze, które muszą zostać zrealizowane, by projekt zakończył się sukcesem. Inaczej mówiąc są to kroki, które trzeba wykonać, by od zauważonego przez naukowca problemu przejść do jego rozwiązania. Zgodnie z wytycznymi NCN zadania badawcze muszą mieć charakter syntetycznego opisu planowanych badań. Za zadanie badawcze nie jest uważany np. zakup aparatury, udział w konferencji, przygotowanie publikacji itp.
Choć aktualnie nie podaje się już czasu trwania poszczególnych zadań, to warto pamiętać, że zsumowany czas trwania wszystkich zadań badawczych nie może być krótszy od całkowitego czasu trwania projektu badawczego. Długość jednego zadania badawczego nie może być zaś dłuższa od całkowitego czasu trwania projektu. Termin realizacji poszczególnych zadań może nakładać się na siebie w sytuacji, gdy kilka zadań badawczych może być wykonywanych jednocześnie. Trzeba jednak pamiętać, że niektóre zadania mają charakter sekwencyjny i nie jest możliwe zrealizowanie zadania Y, jeśli wcześniej nie zostało zrealizowane zadanie X. Np. nie jest możliwa analiza wyników badania, jeśli wcześniej nie zostało przeprowadzone badanie.  Nie można też zapominać, że niektóre zadania związane z projektem badawczym, są uzależnione od czasu – pory roku – w którym mogą być wykonywane. Jeżeli projekt obejmuje np. badania na powietrzu, to rzadko można je prowadzić przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych czy zimą. W niektórych sytuacjach badana przez nas grupa może być niedostępna. Ryzykowne jest np. planowanie badania młodzieży gimnazjalnej w miesiącach wakacyjnych, bo nie przebywa ona wówczas w szkole i trudniej zebrać grupę do przebadania.
Dlatego też przygotowując harmonogram badania każdorazowo należy się zastanowić czy realizacja poszczególnego zadania jest wykonalna w przewidywanym przez nas terminie. Pamiętajmy też o planowanych przez nas urlopach, które również mogą mieć wpływ na realizację projektu. Lepiej też nie tworzyć bardzo napiętego harmonogramu. Wskazane jest zapewnienie sobie pewnego zapasu czasowego, który może okazać się bardzo pomocny, gdy w naszym projekcie pojawią się niespodziewane problemy i opóźnienia. Zawsze warto też przeanalizować, co może pójść niewłaściwie w naszym projekcie. Przygotowanie planu awaryjnego, pozwoli na szybkie dostosowanie projektu do faktycznych warunków.

 

Wcześniejsze części poradnika