Category

Program Kariera

Category

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podało wyniki naboru wniosków w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki 2016 w module Dziedzictwo Narodowe. Wsparcie w wysokości blisko 31 mln zł otrzyma 28 projektów.

Do konkursu zgłoszonych zostało 249 wniosków. Współczynnik sukcesu wyniósł ok. 11,22%. Wsparcie uzyskały długoterminowe projekty badawcze o najwyższej wartości dla polskiej humanistyki i kultury narodowej.