W graficzny sposób wyjaśniamy, jak zdobyć grant na badania naukowe.

#1

Nie odkładaj prac nad wnioskiem na ostatnią chwilę. Napisanie przemyślanego wniosku wymaga czasu.

#2

Przeczytaj dokumentację konkursową. Trudno napisać dobry wniosek, jeśli nie wiesz, czego oczekuje grantodawca.

#3

Pisz bez błędów językowych. Jeśli nie potrafisz napisać wniosku bez błędów, to skąd pewność, że błędów nie popełnisz w badaniach? 

#4

Nie musisz od razu być kierownikiem projektu. Na początku lepiej zostać wykonawcą u bardziej doświadczonego naukowca i uczyć się od niego. 

#5
Podawaj poglądy naukowe sprzeczne z twoimi poglądami. Nauka to także akceptacja wielu konkurencyjnych teorii. 

#6
Przeczytaj recenzję swojego odrzuconego wniosku. Eksperci muszą wskazać jego dobre i słabe strony. To cenne wskazówki. 

#7

Nie zgłaszaj badań, które już zostały przeprowadzone. Powielanie prac innych badaczy nie jest innowacyjne.

#8

Przestrzegaj reguł z dokumentacji konkursowej. Utrata dofinansowania z powodu błędów formalnych nie jest przyjemna.


#9

Śledź najnowsze publikacje i wyniki badań w swojej dziedzinie. Nie chcesz przecież zgłosić badań, które już ktoś przeprowadził 

#10
Wyniki swoich badań staraj się publikować w najlepszych czasopismach naukowych. Dorobek naukowy to klucz do zdobycia grantu.

#11

Członków zespołu badawczego dobieraj zgodnie z potrzebnymi kompetencjami i umiejętnościami. Budujesz kompetentny zespół naukowy a nie grupę znajomych.

#12

W projekcie zaplanuj tylko wydatki niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia badań naukowych. Wniosek o grant to nie list do św. Mikołaja.
#13

Powołuj się na najnowsze prace badawcze. Twój projekt ma dotyczyć aktualnego stanu wiedzy.

#14

Na jakie pytanie dotychczas bez odpowiedzi odpowiadają Twoje badania? Zastanów się nad tym przed złożeniem wniosku.

#15

Po napisaniu wniosku daj go przeczytać komuś, kto zna się na jego tematyce. To dobry sposób na wyłapanie prostych błędów. 

#16

Opisz swój projekt w jednym zdaniu. Jeżeli wiesz, co jest jego celem, nie będziesz miał z tym problemu.

#17

Plan badań to lista kroków, które muszą prowadzić do zrealizowania celu Twojego projektu.

#18

Nie pisz we wniosku okrągłych zdań. Pamiętaj, że dopiero konkretne informacje mogą być ocenione przez ekspertów.

#19

Wszystkie elementy twojego wniosku muszą tworzyć jeden wspólny i uzupełniający się obraz badań, które będą prowadzone.

#20

Z czyich badań korzystasz? Kto będzie mógł skorzystać z twoich? Pomyśl o tym, podczas prac nad wnioskiem. 

#21
Dokonaj analizy ryzyka w swoich badaniach. Wyjaśnij, w jaki sposób planujesz zminimalizować ich negatywny wpływ na powodzenie projektu.

#22
Pracuj nad swoim dorobkiem naukowym. Każda publikacja naukowa w prestiżowym czasopiśmie, to gwarancja twojej wysokiej pozycji naukowej. 

#23

Pomyśl, czego z wniosku chce się dowiedzieć recenzent. Gdybyś był na jego miejscu, jakie argumenty przekonałyby ciebie do pozytywnej oceny projektu.

#24

Pamiętaj, że wniosek o grant badawczy warto napisać w podobny sposób, jak tekst naukowy. Nie traktuj go jako formularz i wymysł urzędników.

#25

Projekt badawczy musi mieć cel. Wszystkie działania podejmowane w ramach projektu, muszą prowadzić do tego celu. 


comments powered by Disqus