Polityka prawna

(“”) obsługuje witrynę internetową i może obsługiwać inne witryny internetowe. Zasadą jest poszanowanie Twojej prywatności w odniesieniu do wszelkich informacji, które możemy gromadzić podczas obsługi naszych stron internetowych.

Odwiedzający witrynę

Podobnie jak większość operatorów witryn, gromadzi informacje nie umożliwiające identyfikacji osobistej, które zwykle udostępniają przeglądarki internetowe i serwery, takie jak typ przeglądarki, preferencje językowe, witryna odsyłająca oraz data i godzina każdego żądania odwiedzającego. Celem zbierania informacji nieosobowych jest lepsze zrozumienie, w jaki sposób odwiedzający korzystają z jej strony internetowej. Od czasu do czasu może udostępniać zbiorcze informacje nieosobowe, np. publikując raport na temat trendów w korzystaniu ze swojej strony internetowej.

zbiera również potencjalnie dane osobowe, takie jak adresy protokołu internetowego (IP) dla zalogowanych użytkowników oraz dla użytkowników zostawiających komentarze na blogach/witrynach. ujawnia adresy IP zalogowanego użytkownika i komentującego tylko w tych samych okolicznościach, w jakich używa i ujawnia informacje umożliwiające identyfikację osoby, jak opisano poniżej, z wyjątkiem tego, że adresy IP i adresy e-mail komentujących są widoczne i ujawniane administratorom bloga/strony, na której pojawił się komentarz. lewo.

Gromadzenie informacji umożliwiających identyfikację osoby

Niektórzy odwiedzający strony internetowe decydują się na interakcję w sposób, który wymaga gromadzenia danych osobowych. Ilość i rodzaj gromadzonych informacji zależy od charakteru interakcji. Na przykład prosimy odwiedzających, którzy zarejestrują się w witrynie, o podanie nazwy użytkownika i adresu e-mail. Osoby, które angażują się w transakcje, proszone są o podanie dodatkowych informacji, w tym w razie potrzeby danych osobowych i finansowych wymaganych do przetwarzania tych transakcji. W każdym przypadku zbiera takie informacje tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne lub właściwe do realizacji celu interakcji odwiedzającego z . nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację osób innych niż opisane poniżej. Odwiedzający zawsze mogą odmówić podania informacji umożliwiających identyfikację, z zastrzeżeniem, że może to uniemożliwić im angażowanie się w określone działania związane z witryną.

Statystyki zbiorcze

może zbierać statystyki dotyczące zachowania odwiedzających jego strony internetowe. może wyświetlać te informacje publicznie lub przekazywać je innym. Nie ujawnia jednak informacji umożliwiających identyfikację osób innych niż opisane poniżej.

Ochrona niektórych danych osobowych

ujawnia potencjalnie identyfikujące i identyfikujące osobiście informacje tylko tym ze swoich pracowników, wykonawców i powiązanych organizacji, które (i) muszą znać te informacje, aby przetwarzać je w imieniu lub świadczyć usługi dostępne na stronach internetowych, oraz (ii) że zgodziły się nie ujawniać ich innym. Niektórzy z tych pracowników, wykonawców i powiązane organizacje mogą znajdować się poza krajem ojczystym; korzystając ze stron internetowych wyrażasz zgodę na przekazywanie im takich informacji. nie będzie wynajmować ani sprzedawać nikomu informacji potencjalnie identyfikujących i identyfikujących osobistą osobę. .

Poza swoimi pracownikami, wykonawcami i organizacjami powiązanymi, jak opisano powyżej, ujawnia informacje potencjalnie identyfikujące i identyfikujące osobę tylko w odpowiedzi na wezwanie do sądu, nakaz sądowy lub inny wniosek rządowy lub gdy uważa w dobrej wierze, że ujawnienie jest uzasadnione w celu ochrony własności lub praw osób trzecich lub ogółu społeczeństwa. Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem witryny i podałeś swój adres e-mail, możesz od czasu do czasu wysłać Ci wiadomość e-mail, aby poinformować Cię o nowych funkcjach, poprosić o opinię lub po prostu informować o tym, co się dzieje i o naszych produktach. Jeśli wyślesz do nas prośbę (na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej lub jednego z naszych mechanizmów informacji zwrotnej), zastrzegamy sobie prawo do jej opublikowania, aby pomóc nam wyjaśnić lub odpowiedzieć na Twoją prośbę lub pomóc nam we wsparciu innych użytkowników. podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem informacji potencjalnie personalnie identyfikujących i personalnie identyfikujących.

Pliki cookie

Plik cookie to ciąg informacji, które strona internetowa przechowuje na komputerze odwiedzającego, a przeglądarka odwiedzającego dostarcza stronie internetowej za każdym razem, gdy odwiedzający powraca. wykorzystuje pliki cookie, aby pomóc w identyfikacji i śledzeniu odwiedzających, ich sposobie korzystania z witryny oraz preferencjach dostępu do witryny. odwiedzający, którzy nie chcą, aby pliki cookie były umieszczane na swoich komputerach, powinni ustawić przeglądarkę tak, aby odrzucała pliki cookie przed skorzystaniem ze stron internetowych, z tą wadą, że niektóre funkcje stron internetowych mogą nie działać poprawnie bez pomocy plików cookie.

Przelewy biznesowe

W przypadku nabycia , lub zasadniczo wszystkich jego aktywów, lub w mało prawdopodobnym przypadku, gdy wypadnie z działalności lub ogłosi upadłość, informacje o użytkowniku będą jednym z aktywów, które zostaną przeniesione lub nabyte przez stronę trzecią. Przyjmujesz do wiadomości, że takie transfery mogą mieć miejsce i że wszelkie nabycie