niedziela, 17 lutego 2019Życie bez marzeń i celu - to byłoby coś okropnego. Dlatego dziś przywołujemy cytat, który może wydawać się dość naiwny, ale nie tylko poważne myśli trafiają do naszej serii Cytat tygodnia.

sobota, 16 lutego 2019


Czy naukowcy będą mogli zastosować 50% kosztów uzyskania przychodów? Czy kobiet naukowców jest za mało? Skąd wziąć energię do działania? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 15 lutego 2019Do 7 maja 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL. Do konkursu można składać międzynarodowe projekty badawcze, które dotyczą badań obejmujących zagadnienia z zakresu: micro/nanoelectronics, smart integrated systems and embedded/cyber-physical systems. Budżet Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie udziału polskich podmiotów wynosi 1,5 mln euro.
Do 22 marca 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendia naukowe w projekcie "KL Gusen jako miejsce eksterminacji Polaków", którego organizatorem jest Instytut Pileckiego. Przedmiotem konkursu są cztery stypendia naukowe w wysokości 1 500 - 2 000 zł miesięcznie przyznawanych na okres od maja 2019 do października 2020 r. (planowany początek projektu: 1 maja 2019 r.).

Logo Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Od 11 marca 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw PO IR. Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe. Budżet konkursu wynosi 400 mln zł z czego 50 mln zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim.

czwartek, 14 lutego 2019


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Do 18 marca 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach przyjmowania chętnych do udziału w letnich kursach języka i kultury polskiej. W trakcie kursów ich uczestnicy będą intensywnie uczyć się polskiego (ok. 20 godzin zajęć w tygodniu), rozmawiać po polsku na zajęciach i poza nimi (na ulicy, w restauracji, w trakcie spotkań z Polakami), zwiedzać różne miasta w Polsce, integrować się z innymi zagranicznymi studentami, realizować wspólnie projekty.

https://www.granty-na-badania.com/2019/02/newton-international-fellowships-srodki.html
Do 27 marca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach programu Newton International Fellowships, którego organizatorem są British Academy, Academy of Medical Sciences oraz Royal Society. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców, którzy chcą prowadzić badania naukowe w Wielkiej Brytanii.

Logo prorgamu Dialog
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło otwarcie naboru wniosków w ramach programu Dialog. Wnioski można składać w trybie ciągłym do 31 grudnia 2019 r.  Na  wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej, przeznaczonych zostanie 20 mln zł.

środa, 13 lutego 2019


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Do 31 marca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach programu stypendialnego dla Polonii im. gen. Andersa na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Celem programu jest poprawa poziomu kwalifikacji i znajomości języka polskiego w środowiskach polonijnych poprzez stworzenie młodzieży polskiego pochodzenia możliwości odbycia studiów na warunkach stypendialnych na uczelniach w Polsce.

Siemens logo
Studentki kierunków technicznych będą mogły wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez ekspertów od technologii przemysłowej, cyfryzacji i komunikacji w ramach projektu "Inżynierki 4.0" firmy Siemiens. Rekrutacja trwa do 3 marca 2019 r.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Do 9 maja 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej pn. Prom. Celem programu jest doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy, w tym pochodzących spoza UE, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną. Pojedynczy projekt może uzyskać finansowanie do 750 000 zł.

wtorek, 12 lutego 2019


Logo konkursu L'Oréal dla kobiet i naukiOd 4 marca 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2019. W ramach konkursu przyznane zostanie jedno stypendium dla badaczek magistrantek, dwa stypendia dla badaczek kończących prace nad swoją rozprawą doktorską oraz trzy stypendia dla badaczek kończących prace nad swoją pracą habilitacyjną.

https://www.granty-na-badania.com/2019/02/konkurs-na-prace-naukowe-z-mechaniki.html
Do 28 lutego 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu im. Prof. Ryszarda Dąbrowskiego na najlepszą najlepszą pracę dyplomową magisterską oraz inżynierską ukończoną w 2018 r. Celem konkursu jest propagowanie i doskonalenie metod analizy zagadnień mechaniki oraz ich zastosowań praktycznych. Pula nagród w konkursie wynosi 1 100 zł.

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Do  1 marca 2019 r. można składać wnioski w ramach konkursu na realizację zadania publicznego Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego. Na zadanie przeznaczono budżet w wysokości 1 mln zł. Pojedynczy projekt może mieć wartość od 10 000 zł do 50 000 zł. Nabór wniosków prowadzi Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

poniedziałek, 11 lutego 2019


Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych logo
Do 31 lipca 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na najlepszą pracę dyplomową, którego organizatorem jest Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Konkurs adresowany jest do studentów studiów inżynierskich i magisterskich. Pula nagród w konkursie wynosi 5 000 zł.

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Do 31 marca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu o nagrody ministra nauki i szkolnictwa wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, oraz wdrożeniowej. Od obecnego roku nagrody przyznawane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia  2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (Poz. 182).

fot. rawpixel / unsplash.com CC0 1.0
Akademia Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk (AMU PAN) po raz piąty organizuje Kuźnię Młodych Talentów (KMT), która jest wyjątkową szkołą letnią skierowaną do doktorantów reprezentujących nauki o życiu oraz nauki ścisłe i techniczne. Tegoroczna KMT AMU odbędzie się w dniach 2 – 5 lipca 2019 w Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie k. Warszawy, a jej motywem przewodnim będzie interdyscyplinarność.

niedziela, 10 lutego 2019Powraca do nas Cyceron. Może już za długo przebywamy w naszej serii w świecie myśli starożytnych, ale trzeba przyznać, że nie tracą one nic na aktualności.

sobota, 9 lutego 2019


Gdzie polscy naukowcy mogą sprawdzić, jakie wynagrodzenie przysługuje im za ich publikacje naukowe? Co oznacza, że NCN planuje inwestycje w ludzi? Dlaczego prokuratura sprawdza projekt badawczy na jednej z polskich uczelni? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 8 lutego 2019


Herb miasta Szczecin

Od 1 marca 2019 r. do 8 marca 2019 r. będzie trwał nabór wniosków na stypendia dla studentów i doktorantów w ramach programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin. Wnioski mogą składać studenci, którzy nie ukończyli 26. roku życia oraz doktoranci, którzy nie ukończyli 30. roku życia. Wnioskodawcy muszą studiować (studenci) lub mieć wszczęty przewód doktorski (doktoranci) w dziedzinie nauki zgodnej z wykazem dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin, kierunków i specjalności naukowych uprawniających do wystąpienia o stypendium.

Krakowski Park Technologiczny - logo
Do 28 lutego 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach III edycji programu akceleracyjnego dla młodych firm (Industry 4.0, IIoT, AI, AR) którego organizatorem jest Krakowski Park Technologiczny. W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie wsparcia finansowego w wysokości do 200 000 zł.

Logo Związku Banków Polskich
Do 5 kwietnia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach VII edycji konkursu Etyka w finansach. Celem konkursu jest zachęcenie do refleksji nad kwestią etyki w finansach profesjonalistów oraz środowisko akademickie. Pula nagród w konkursie sięga 20 000 zł.

czwartek, 7 lutego 2019Do 24 maja 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach Programu AAL (Active Assisted Living Programme). W ramach konkursu można pozyskać środki na prowadzenie badań w ramach zagadnień z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) wspierających osoby z starsze. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na udział polskich podmiotów przeznaczyło 500 000 euro.

Logo Fundacji Jolanty i Leszka CzarneckichDo 15 maja 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach XII edycji programu stypendialnego Indeks Start2Star. Adresatami konkursu są osoby, które w 2019 r. przystąpią do egzaminu maturalnego oraz rozpoczną studia. Stypendium przyznawane jest na cały regulaminowy czas trwania studiów. Jego miesięczna wysokość wynosi 1600 zł miesięcznie.

Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość
Do 31 lipca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach XI edycji konkursu Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość. Do konkursu można przesyłać prace naukowe, popularno-naukowe i inne o ile prezentują szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi. Laureaci konkursu w każdej kategorii otrzymają nagrodę w wysokości 5 000 zł a jego praca zostanie wydana drukiem.

środa, 6 lutego 2019


https://www.granty-na-badania.com/2019/02/konkurs-na-plakat-srebro-2019.html
Do 24 lutego 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na plakat promujący 28. Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej - SREBRO 2019.Konkurs skierowany jest do artystów plastyków i studentów uczelni artystycznych. Autor zwycięskiego projektu otrzyma 1 000 zł.

Logo Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Do 31 marca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendium im. Albrechta Lemppa. Konkurs adresowany jest do pisarzy z Polski i Niemiec oraz dla niemieckich tłumaczy literatury polskiej i polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej. W ramach konkursu otrzymać można miesięczny pobyt stypendialny w kraju sąsiada.

Muzeum Książąt Czartoryskich - logo
Do 24 lutego 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na hasło promujące Muzeum Książąt Czartoryskich. Organizatorzy oczekują na krótkie, chwytliwe, wyraziste sformułowanie oddające charakter i cechy marki Muzeum Książąt Czartoryskich oraz nawiązujące do ponownego udostępnienia kolekcji i otwarcia Muzeum. Najlepsze hasło zostanie nagrodzone kwotą 5 000 zł.

wtorek, 5 lutego 2019


Krajowa Izba Doradców Podatkowych - logo
Do 15 lutego 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa podatkowego pn. "Podatki są proste jak drut". Konkurs adresowany jest do absolwentów uczelni wyższych. Pula nagród w konkursie wynosi 13 000 zł.

Wrocławska Magnolia - XV edycja
Do 15 marca 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach XVI edycji konkursu Wrocławska Magnolia. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej poświęconej zagadnieniom poprawy jakości życia wrocławian. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody finansowe.

fot. Annie Spratt / unsplash.com CC0 1.0
Do 20 marca 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu pn. Design by Śliwka Nałęczowska. Konkurs adresowany jest do osób pełnoletnich, które na stałe mieszkają w Polsce. Pula nagród w konkursie wynosi 22 000 zł.

poniedziałek, 4 lutego 2019


fot. Teddy Kelley / unsplash.com CC0 1.0
Do 30 kwietnia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach VII edycji konkursu AstroCamera, którego organizatorem jest Centrum Hewelianum. Adresatami konkursu są osoby, które interesują się zjawiskami astronomicznymi i uwieczniają je na fotografiach. Zdjęcia mogą przesyłać ich pełnoletni autorzy. W przypadku osób małoletnich, które ukończyły 13. rok życia, konieczna jest zgoda opiekuna.

fot. Ross Parlmy / unsplash.com CC0 1.0
Do 15 lutego 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendium konferencyjne dla studentów i młodych naukowców. W ramach konkursu możliwe jest zdobycie stypendium na udział w konferencji RSA Annual Conference 2019 w Santiago de Compostela.

Logo Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Od 4 marca 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Działania 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałania 4.1.4 "Projekty aplikacyjne" (Konkurs 1/4.1.4/2019). Budżet konkursu wynosi 140 mln zł. Konkurs adresowany jest tylko do podmiotów z rejonów słabiej rozwiniętych (cała Polska oprócz województwa mazowieckiego).

niedziela, 3 lutego 2019Pozostajemy w świecie myśli starożytnej. Dziś towarzyszy nam Antystenes z Aten, który ma dla nas radę dotyczącą najlepszej nauki. Warto wziąć ją sobie do serca.