środa, 23 maja 2018


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Do 22 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach inicjatywy Strategia Doskonałości - Uczelnia Badawcza. W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie środków na wsparcie badań naukowych i analiz ukierunkowanych na opracowanie celów i założeń długoterminowego planu rozwoju uczelni.

wtorek, 22 maja 2018


Clarivate Analytics - logo
Firma Clarivate Analytics zaprasza wszystkich naukowców na majowy i czerwcowy cykl bezpłatnych szkoleń internetowych dotyczących stosowania InCities, Publons i Web of Science  Szkolenia będą prowadzone w języku polskim na platformie WebEx.

Logo Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Do 31 października 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów na najlepszą pracę magisterską i doktorską poświęconą ochronie konsumentów i ochronie konkurencji. Dla autorów najlepszych prac przygotowane zostały nagrody finansowe.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin - fot. P. Tracz KPRM Public domain
Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zostanie uchwalona na początku czerwca. Po przejściu przez Senat "wszystko będzie w rękach pana prezydenta" - powiedział w poniedziałek w Krośnie (Podkarpackie) minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Logo konkursu Inicjator Innowacji 2018
Do 23 maja 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Inicjator Innowacji 2018. Celem konkursu jest wyłonienie i docenienie tych przedsiębiorstw, dla których szeroko pojęta innowacyjność jest motorem działania. Laureaci konkursu otrzymają nagrody w postaci statuetek.

poniedziałek, 21 maja 2018


Logo European Research Council
Do 30 sierpnia 2018 r. można składać wnioski w ramach konkursu ERC Advanced Grants. Konkurs adresowany jest do przedstawicieli dowolnej dziedziny nauki, techniki i edukacji. Wnioski mogą składać osoby o dowolnej narodowości oraz dowolnym wieku. Kluczowym kryterium przy ocenie złożonych wniosków jest doskonałość naukowa wnioskodawcy. Maksymalna kwota finansowania projektu wynosi 2,5 mln euro. Budżet konkursu wynosi 450 mln euro.

Monday Business Meeting - logoSerdecznie zapraszamy na XVII spotkanie IATI Monday Business Meeting (IATI MBM) pt. współczesne wyzwania z zakresu zmian klimatycznych  organizowane wraz z Fundacją Europejskie Centrum Edukacji. Wydarzenie odbędzie się w dniu 04.06.2018 r. o godz. 12:00-15:00 w Akademickim Centrum Nanotechnologii i Materiałów AGH ul. Kawiory 30 pawilon D-16, 30-055 Kraków.

Zmieniaj świat. Budimex 50 lat - logo konkursuPół miliona złotych od Budimeksu! Na 50-lecie – lider rynku budowlanego w Polsce, ogłasza projekt konkursowy "Zmieniaj świat. Budimex 50 lat". Wnioski konkursowe można składać do 10 lipca 2018 r. Łączna pula nagród w konkursie wynosi 600 000 zł.

niedziela, 20 maja 2018Każdy z nas ma do czynienia z innymi ludźmi. Relacje z nimi nie zawsze układają się dobrze. Dlatego warto czasami wracać do myśli Marka Aureliusza, która jest naszym dzisiejszym Cytatem tygodnia.

sobota, 19 maja 2018


Czy praca na uczelni wyższej jest atrakcyjna? Czy humanistyczne tezy można przekuć na matematyczne algorytmy? Jak żyje się w puszczy? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 18 maja 2018


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Do 13 lipca 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe.Celem programu jest wypracowanie trwałych rozwiązań w zakresie współpracy naukowej, wdrożeniowej i dydaktycznej realizowanej w ramach międzynarodowych partnerstw akademickich.

Logo Polskiej Akademii Nauk
Polska Akademia Nauk i University of Cambridge organizują 14-15 czerwca 2018 r. warsztaty przygotowujące reprezentantów nauk o życiu, ścisłych i inżynieryjnych do aplikowania o granty ERC (Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych). Spotkanie jest dedykowane w szczególności naukowcom planujących składanie wniosku o granty Starting i Consolidator, tj. w momencie aplikowania o grant będących odpowiednio 2-7 oraz od 7-12 lat po uzyskaniu tytułu doktora.

Logo NCN i Logo NCBiR
Od 14 czerwca 2018 r. do 20 grudnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach trzeciej edycji konkursu Tango. Celem konkursu jest wsparcie rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych. Program skierowany jest do jednostek naukowych podejmujących, działania dotyczące praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników badań podstawowych. Budżet konkursu wynosi 40 mln zł.

czwartek, 17 maja 2018


Logo konkursu Od teorii do praktykiDo 30 listopada 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu Od teorii do praktyki. Celem konkursu jest popularyzacja na polskim rynku takich szwajcarskich standardów jakości, jak w szczególności: dbałość o najwyższą jakość usług, dążenie do innowacji, troska o środowisko naturalne, solidność wobec klientów i partnerów w obrocie gospodarczym, szacunek dla prawa, lojalność wobec pracowników.

Cemex - logo
Do 18 czerwca 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach I edycji konkursu na projekt okładki Raportu Zrównoważonego Rozwoju CEMEX Polska 2017-2018. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, będące studentami I lub II stopnia studiów o kierunku architektura lub architektura i urbanistyka uczelni państwowych lub prywatnych oraz absolwenci tych kierunków studiów niezależnie od miejsca zatrudnienia. Autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę w wysokości 5 000 zł.

Drewno w architekturze - logo konkursu
Do 22 października 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach ogólnopolskiego konkursu na najlepsze magisterskie prace dyplomowe "Drewno w Architekturze". Do konkursu można zgłaszać prace magisterskie obronione nie wcześniej niż w styczniu 2013 roku. Pula nagród w konkursie wynosi 30 000 zł.

środa, 16 maja 2018


Logo Global Education Outreach Program
Do 30 września 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach czwartej edycji programu warsztatów naukowych GEOP, odbywających się w Muzeum POLIN i związanych tematycznie z historią i kulturą Żydów polskich, w tym uwzględniających nowe perspektywy na zagadnienia dziedzictwa i pamięci kulturowej oraz muzealnictwa.

Logo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Jak informuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, trwają prace nad ustaleniem szczegółów naboru w ramach trzeciej edycji konkursu na polsko-tureckie projekty badawcze. Zgodnie z informacjami NCBiR nabór wniosków we wspomnianym konkursie ma ruszyć w pierwszej połowie czerwca 2018 r. 

fot. rawpixel.com / unsplash.com CC0 1.0
Do 25 maja 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach programu stażowego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pn. Płatny staż - Mój rozwój!. Konkurs skierowany jest do studentów w wieku do 26 lat, którzy interesują się Funduszami Europejskimi i nie boją się nowych wyzwań. Nagrodą w Konkursie jest płatny staż w wysokości 2 500 zł brutto miesięcznie przez okres do 3 miesięcy.

wtorek, 15 maja 2018


Logo Narodowego Centrum Nauki
Narodowe Centrum Nauki opublikowało na swojej stronie internetowej listę projektów, które uzyskały finansowanie w ramach konkursów Opus 14 i Preludium 14. Nabór wniosków we wspomnianych konkursach trwał do 15 września 2017 r. do 15 grudnia 2017 r. Wyniki można znaleźć klikając w ten link. Na finansowanie projektów NCN przeznaczyło blisko 400 mln zł.

http://www.granty-na-badania.com/2017/05/dwa-miedzynarodowe-centra-naukowe.html
Do 29 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs adresowany jest do wybitnych naukowców z Polski lub zagranicy o uznanym dorobku naukowym, którzy będą w Polsce kierować jednostkami naukowymi tworzonymi według najlepszych światowych wzorców. Budżet konkursu wynosi 140 mln zł.

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce - logoDo 31 lipca 2018 r. można przesyłać zgłoszenia do konkursu na najlepsze prace z zakresu etyki biznesu Verba Veritatis. Konkurs adresowany jest do absolwentów studiów dyplomowych, podyplomowych i doktorskich państwowych oraz niepaństwowych uczelni wyższych w całej Polsce. Łączna pula nagród dla autorów najlepszych prac wynosi 6 000 zł.

Logo Polskiego Towarzystwa Internetowego
Do 10 października 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach XXXV ogólnopolskiego konkursu na najlepsze prace magisterskie z informatyki. Do konkursu można zgłaszać prace, które zostały obronione od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. Pula nagród w konkursie wynosi 20 000 zł.

poniedziałek, 14 maja 2018


fot. JOHN TOWNER / unsplash.com CC0 1.0O planowanej reformie szkolnictwa wyższego rozmawiali w piątek prezydent Andrzej Duda i szef resortu nauki Jarosław Gowin. Prezydent powiedział, że reforma jest konieczna, ale wskazał w projekcie ustawy kwestie, które należałoby uściślić – poinformował PAP wiceminister nauki Piotr Müller.

Logo programu Thesaurus Poloniae
Do 25 czerwca 2018 r. można składać wnioski w ramach programu stypendialnego Thesaurus Poloniae. Program adresowany jest do zagranicznych naukowców, prowadzących badania poświęcone kulturze, historii i wielokulturowemu dziedzictwu Rzeczypospolitej oraz Europie Środkowej. W ramach programu finansowane są trzymiesięczne stypendia w wysokości od 2 500 zł do 3 500 zł.

Świeża Krew - logo konkursu
Do 24 sierpnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach VIII Przeglądu Młodej Sztuki "Świeża krew". Konkurs adresowany jest do absolwentów studiów magisterskich kierunków artystycznych szkół wyższych, którzy dyplom ich ukończenia uzyskali w 2017 lub 2018 r., lub uzyskają taki dyplom do 5 października 2018 r. Pula nagród w konkursie wynosi 7 000 zł.

Logo Barlinek Institute of Design
Do 10 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu pn. Kreacje z Natury. Celem konkursu jest wyłonienie trzech najlepszych koncepcji projektowych zaproponowanych dla oferty produktoworeklamowej brandów organizatora. Konkurs ma na celu wyłonienie najciekawszych, nowatorskich projektów wybarwień Deski Barlineckiej. Szczególną role odgrywać będzie okoliczność zachowania w projekcie nowatorskich trendów 2018 r Pula nagród w konkursie wynosi 17 000 zł.

niedziela, 13 maja 2018Czy warto przykładać się do wykonywania dobrze każdego drobiazgu? Z jednej strony może być nam szkoda na to czasu. Z drugiej strony jest jednak myśl Michała Anioła, która jest naszym dzisiejszym Cytatem tygodnia.

sobota, 12 maja 2018


Jak można zdemaskować pseudonaukę? Czym różni się pracoholizm od ciężkiej pracy? Czy administracja publiczna powinna wspierać badania? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 11 maja 2018


Adamed Super League - logo
Grupa Adamed prowadzi nabór do programu stażowego pn. Adamed Super League. Nabór zgłoszeń kierowany jest do osób, które chcą zajmować się działaniami, odpowiadającymi na kluczowe wyzwania współczesnej medycyny. Zgodnie z informacjami organizatorów 6-miesięczne staże rozpoczną się w lipcu. Miesięczne wynagrodzenie za staż wynosi 2 500 zł brutto.

http://www.granty-na-badania.com/2017/07/krok-w-przyszosc-ii-edycja-konkursu.html
8 maja 2018 r. ruszyła kolejna edycja konkursu grantowego "Wakacje z matematyką", organizowanego przez Fundację mBanku. Dzięki programowi, dzieci mogą spędzić przyjemne, ale też rozwijające matematycznie wakacje w mieście. W tym roku o 5 000 zł dofinansowania mogą starać się organizacje pozarządowe, biblioteki publiczne i grupy nieformalne z Warszawy, Łodzi, Krakowa, Poznania, Wrocławia i Gdańska.

fot. Senwal Deen / unsplash.com CC0 1.0
Do 9 lipca 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach Funduszu Wieczystego im. Olgi Rok. Celem konkursu jest wsparcie rozwoju osobistego kobiet pracujących w bibliotekach publicznych i docenienie roli, jaką biblioteki – i zatrudnione w nich kobiety – odgrywają w rozbudzaniu aspiracji oraz rozwoju społeczności, których częścią jest biblioteka. Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach i wynosi po 5 000 zł.

czwartek, 10 maja 2018


Logo Preply
Od 15 maja 2018 r. do 29 czerwca 2017 r. trwa nabór w ramach konkursu Preply na esej "The importance of multilingualism to personal and professional development". Konkurs adresowany jest m.in. do studentów i doktorantów. Celem konkursu jest podniesienie poziomu świadomości młodych ludzi na temat edukacji. Pula nagród w konkursie wynosi 3 500 dolarów.