poniedziałek, 18 czerwca 2018


Walutomat - logo
Do 15 listopada 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na najlepszą pracę magisterską poświęconą rynkom walutowym. Pula nagród w konkursie dla autorów najlepszych pracy wynosi 6 000 zł.

Logo Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją
Trwa nabór zgłoszeń w ramach ogólnopolskiego konkursu dla początkujących naukowców z zakresu innowacji i nowych technologii. Konkurs obejmuje opublikowane prace naukowe z zakresu innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych oraz nowych technologii. Przez publikacje naukowe należy rozumieć artykuły naukowe, artykuły przeglądowe, studia przypadków oraz monografie.

Logo Narodowego Centrum Nauki
Do 17 września 2018 r. można składać wnioski w ramach konkursów Sonata Bis 8, Harmonia 10 oraz Maestro 10, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Finansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania podstawowe. Wnioski należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu http://www.osf.opi.org.pl. Poniżej zamieszczamy krótki opis każdego z konkursów. Ich łączny budżet wynosi 200 mln zł

niedziela, 17 czerwca 2018Czy warto chcieć być doskonałym? Takim bez żadnych braków. Bardzo ciekawy pogląd na to miał Salvador Dali. I właśnie jego słowa są naszym dzisiejszym cytatem tygodnia.

sobota, 16 czerwca 2018


Czy Jarosław Gowin myśli o tym, że Ustawa 2.0 może zakończyć się porażką? Jak nauczyć się uczyć? Gdzie wybrać się w Polsce na wakacje? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 15 czerwca 2018


Logo Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Do 1 października 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendium im. Aleksandra von Humboldta. Stypendium może być przyznane niemieckiemu uczonemu na okres od 3 do 6 miesięcy na pobyt w ośrodku naukowym w Polsce. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 4 000 euro. Zgłoszeń niemieckich uczonych do konkursu mogą dokonywać tylko polscy naukowcy. Konkurs organizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Logo konkursu Jasnowidze
Do 15 grudnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach III edycji konkursu Jasnowidze. Celem konkursu jest inicjowanie procesu tworzenia pięknych i wartościowych książek dla dzieci oraz odkrywanie młodych utalentowanych twórców i stwarzanie im możliwości zaistnienia na polskim i międzynarodowym rynku wydawniczym. Nagroda główna w konkursie wynosi 2 500 euro.

Logo programu Copernicus FNP i DFGProf. Stefan Anker ze szpitala klinicznego Charité – Universitätsmedizin w Berlinie i prof. dr. hab. n.med. Piotr Ponikowski z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zostali uhonorowani Polsko-Niemiecką Nagrodą Naukową COPERNICUS 2018 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kardiologii. Nagroda jest przyznawana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). 

Centra Doskonałości Naukowej Dioscuri

Do 5 listopada 2018 r. Narodowe Centrum Nauki przyjmuje zgłoszenia na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w polskich instytucjach naukowych. O utworzenie Centrów Dioscuri mogą starać się podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze oraz międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium Polski.

czwartek, 14 czerwca 2018


fot. Gritte / unsplash.com CC0 1.0
Do 20 września 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu na ilustrację do tekstu piosenki Jeremiego Przybory. Konkurs kierowany jest przede wszystkim do artystów plastyków, uczniów, studentów i absolwentów: liceów plastycznych, Akademii Sztuk Pięknych ale także do osób zajmujących się plastyką nie zawodowo. Pula nagród w konkursie wynosi 8 000 zł.

fot. Aaron Burden / unsplash.com CC0 1.0
Do 30 października 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach II edycji konkursu na  najlepszą pracę magisterską z zakresu teologii oraz nauk o rodzinie. Dla autorów najlepszych prac zaplanowano nagrody o łącznej wysokości 3 000 zł.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin - fot. P. Tracz KPRM Public domain
Musimy opracować narodową strategię rozwoju sztucznej inteligencji – powiedział w środę w Krakowie wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Zapowiedział, że jesienią rozpoczną się prace nad tą strategią.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Do 20 lipca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach programu stypendialnego dla Polonii, którego organizatorem jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. W ramach konkursu możliwe jest zdobycie stypendium na studia II stopnia w Polsce. 

środa, 13 czerwca 2018


fot. Michał Parzuchowski / unsplash.com CC0 1.0
Do 14 października 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach IV edycji konkursu dla dziennikarzy pn. Uzależnienia XXI wieku. Celem konkursu jest upowszechnianie w mediach tematyki uzależnień behawioralnych, uwrażliwianie społeczeństwa na problemy związane z uzależnieniami behawioralnymi oraz inspirowanie dziennikarzy do podejmowania w różnych formach publicystycznych tej trudnej tematyki. Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Zdjęcie we wpisie: fot. Rob Bye / unsplash.com CC0 1.0
Do 31 sierpnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach drugiej edycja konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę doktorską, pracę habilitacyjną oraz najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego. Pula nagród w konkursie wynosi 82 000 zł.

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Do 31 października 2018 r. trwa nabór wniosków na Działalność Upowszechniającą Naukę na 2019 r. W ramach naboru wniosków można uzyskać finansowanie zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

wtorek, 12 czerwca 2018


Logo konkursu Project Master
Do 7 października 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu, którego organizatorem jest International Project Management Association Polska. Organizatorzy oczekują na prace osób, które w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. obronili na jednej z polskich uczelni swoją pracę dyplomową z dziedziny zarządzania projektami.

Logo miasta Poznań
Do 30 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia dla studentów na staże w poznańskich firmach. Stypendia mogą być przyznane studentom poznańskich uczelni, którzy zostaną przyjęci na staż w firmie w Poznaniu.

fot. Sharon McCutcheon / unsplash.com CC0 1.050 poprawek do projektu nowej ustawy o uczelniach, tzw. Ustawy 2.0, chce zaproponować resort nauki podczas drugiego czytania projektu - zapowiedział w rozmowie z PAP wiceminister nauki Piotr Müller. Jego zdaniem trzy najważniejsze dotyczą rad uczelni i trybu wyboru rektora.

Logo Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją
Do 15 października 2018 r. można zgłaszać prace w ramach konkursu na najlepsze prace dyplomowe Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. Przez prace dyplomowe należy rozumieć prace licencjackie, prace inżynierskie oraz prace magisterskie obronione na polskich uczelniach w roku akademickim 2017/2018 na kierunkach zarządzanie i inżynieria produkcji oraz zarządzanie.

poniedziałek, 11 czerwca 2018


https://www.granty-na-badania.com/2018/06/konkurs-na-prace-dyplomowa-z-zakresu.html
Do 30 września 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu tworzyw sztucznych. Do konkursu można zgłaszać prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie, które zostały obronione w roku akademickim 2017/2018. Autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę w wysokości 5 000 zł.

Logo Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia
Od 9 lipca 2018 r. do 7 września 2018 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia dla studentów, którego organizatorem jest Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia. Celem konkursu jest zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości, realizowane poprzez pomoc finansową, która umożliwia stypendystom studiowanie w większych miastach, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Organizatorzy przyznają 500 stypendiów w wysokości 5 000 zł każde.

fot. chuttersnap / unsplash.com CC0 1.0
Do 2 lipca 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendium konferencyjne dla studentów i młodych naukowców. W ramach konkursu możliwe jest zdobycie stypendium na udział w konferencji Student and Early Career Conference 2018 w Brighton.

niedziela, 10 czerwca 2018


fot. Alex Knight / unsplash.com CC0 1.0
Polska ma ogromny potencjał w zakresie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Rozwiązania tworzone w Polsce coraz częściej zdobywają uznanie reszty Europy i Świata. Opracowany przez polski rząd program sztucznej inteligencji zakłada, że Polska będzie mogła aktywnie uczestniczyć na tym polu, także w zakresie ekspansji zagranicznej. Pierwszy plan budowanej strategii powstanie do końca 2018 roku. Sztuczna inteligencja do 2030 r. może przynieść światowej gospodarce ponad 15,5 bln dolarów.


Nowe to zazwyczaj nieznane. Nowe to także obawa, że zostaniemy wyśmiani przez ogół. W takich sytuacjach warto przypomnieć sobie słowa Marka Twaina, który są naszym dzisiejszym Cytatem tygodnia.

sobota, 9 czerwca 2018


fot. Olu Eletu / unsplash.com CC0 1.0
W prestiżowym zestawieniu najlepszych uczelni świata - QS World University Ranking - znalazło się w tym roku 14 polskich uczelni, a nie 9, jak rok temu. Uniwersytet Warszawski awansował do 4. setki. "Uczelnie zaczynają się dostosowywać do kierunku reformy" - uważa szef resortu nauki Jarosław Gowin.

Która uczelnie wykształciła najwięcej bogatych Polaków? Czy Polacy są mniej radośni od Hiszpanów? Dlaczego nie każdy nadaje się na lidera? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 8 czerwca 2018


https://www.granty-na-badania.com/2018/06/wiceminister-nauki-subwencje-i.html Subwencje zamiast dotacji oraz obligacje dla uczelni publicznych w latach 2019-20 to m.in. projektowane zmiany w finansowaniu szkolnictwa wyższego - zapowiedział w czwartek w Płocku podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) Sebastian Skuza.

Logo Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego
Do 31 października 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkurs na pracę magisterską z zakresu wiedzy o teatrze, widowisku i performansie. Celem konkursu jest popularyzacja osiągnięć najmłodszych adeptów polskiej wiedzy o teatrze, nauki o widowiskach i performatyki, wsparcie najbardziej utalentowanych spośród nich na wczesnych etapach ich kariery badawczej, propagowanie nowych metod i tematów badań oraz popularyzacja wiedzy o teatrze, widowiskach i performansach. 

Herb Opola
Do 5 lipca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu o stypendium marszałka województw opolskiego dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2018/2019. Maksymalna miesięczna wysokość stypendium wynosi 1 000 zł brutto (doktoranci) i 500 zł brutto (studenci).

Logo stypendiów JPII i m.st. Warszawa
Do 10 października 2018 r. (okres stypendialny od października 2018 r. do czerwca 2019 r.) studenci warszawskich uczelni mogą ubiegać się o stypendium m. st. Warszawy im. Jana Pawła II. O stypendium mogą starać się tegoroczni maturzyści, którzy rozpoczną studia w roku akademickim 2018/2019 oraz aktualni studenci. Wniosków nie mogą składać osoby, które uzyskały już stopień zawodowy magistra.

czwartek, 7 czerwca 2018


fot. rawpixel.com / unsplash.com CC0 1.0
Do 31 października 2020 r. trwa nabór wniosków w ramach programu TOP100 Innowatorzy Gospodarki. Celem programu jest wsparcie procesu zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacją wyników prac B+R. Budżet programu wynosi 15 319 000 zł.

fot. Benjamin Child / unsplash.com CC0 1.0
Do 15 października 2018 r. trwa nabór zgłoszeń do 13. edycji konkursu Diament Meblarstwa. W tegorocznej edycji utrzymana została kategoria - młody design. W ramach tej kategorii studenci oraz ubiegłoroczni i tegoroczni absolwenci szkół i uczelni wyższych mogą nieodpłatnie zgłaszać projekty mebli i elementów wyposażenia.

Do 30 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Bundestag International Parliamentary Scholarships. Konkurs adresowany jest do obywateli polskich, którzy są absolwentami studiów wyższych i nie ukończyli 30. roku życia. Laureaci konkursu otrzymają możliwość odbycia  stażu w biurze jednego z deputowanych do Bundestagu.

środa, 6 czerwca 2018


https://www.granty-na-badania.com/2018/06/program-stypendialny-i-konkurs-o.html
Do 31 sierpnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach programu stypendialny oraz Konkurs o nagrodę Prezesa Zarządu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu działalności KGHM Polska Miedź S.A.