wtorek, 11 grudnia 2018Do 25 lutego 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach 8. edycji konkursu Strefa Studenta. Celem konkursu jest promowanie innowacyjnych rozwiązań młodych designerów. Konkurs towarzyszy Międzynarodowym Targom Opakowań Packaging Innovations organizowanym w Warszawie. Nagroda na zwycięzcy konkursu wynosi 1 200 zł.

poniedziałek, 10 grudnia 2018


Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta - logo
Do 18 stycznia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Fulbright Slavic Award. W ramach konkursu możliwe jest zdobycie stypendium, które umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na jednym z dwóch uniwersytetów współpracujących z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta.

Logo Polskiej Izby Opakowań
Do 31 grudnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na prace dyplomowe o tematyce opakowaniowej. Konkurs adresowany jest do autorów prac dyplomowych obronionych w szkołach wyższych publicznych i niepublicznych na terenie Polski w 2018 r. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody finansowe o wysokości do 3 000 zł.


Do 29 marca 2019 r. trwa nabór wniosków wstępnych w ramach międzynarodowego programu ERA-NET Cofund MarTERA. W ramach konkursu można uzyskać środki na prowadzenie badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii morskich. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBiR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 euro.

niedziela, 9 grudnia 2018Dziś w serii Cytat tygodnia przywołujemy słowa Zbigniewa Herberta. Słowa, które dają wiele do myślenia i które zmuszają do zastanowienia się nad naszymi codziennymi wyborami.

sobota, 8 grudnia 2018


Jak odróżnić pracoholika od osoby ciężko pracującej? Czy współczesna genetyka goni za sławą? Czy kolonizacja Marsa może rozwiązać wiele problemów na Ziemi? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 7 grudnia 2018


fot. Eric Rothermel / unsplash.com CC0 1.0
Do 12 grudnia 2018 r. godz. 13:00 trwa nabór zgłoszeń na bezpłatne warsztaty dla naukowców, którzy planują składać wnioski do European Research Council. Warsztaty odbędą się 17 grudnia 2018 r. w Warszawie. Organizatorem warsztatów jest Biuro ds. Doskonałości Naukowej Polskiej Akademii Nauk. Poprowadzi je Lotte Jaspers, założycielka Yellow Research w Amsterdamie.


Do 18 lutego 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach dziewiątej edycji konkursu na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące oporności na antybiotyki. O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej trzech, a co najwyżej sześciu zespołów naukowych pochodzących z co najmniej trzech krajów uczestniczących w konkursie. Na udział polskich badaczy Narodowe Centrum Nauki przeznaczy 500 000 euro.

Centra Doskonałości Naukowej Dioscuri
Do 20 marca 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach drugiego konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri. O utworzenie Centrów Dioscuri mogą starać się podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze oraz międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium Polski.

czwartek, 6 grudnia 2018


Logo województwa małopolskiego
Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon, które w połowie 2022 r. ma być udostępnione zwiedzającym, ogłosiło konkurs na wstępną koncepcję scenografii wystawy stałej. Będzie ona podzielona na pięć sekcji tematycznych. Ogłoszenie wyników nastąpi do 18 marca przyszłego roku.

Logo Komisji Europejskiej
Do 2 kwietnia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie - MSCA-RISE-2018 na wymianę pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami. Budżet konkursu wynosi 80 mln  euro.


https://www.granty-na-badania.com/2018/12/norface-konkurs-z-nauk-spoecznych.html
Do 19 lutego 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu sieci Norface na międzynarodowe projekty badawcze  z zakresu nauk społecznych pt. Democratic governance in a turbulent age. Zgodnie z informacjami Narodowego Centrum Nauki z wnioskami mogą występować grupy badawcze, w skład których wchodzą co najmniej trzy zespoły naukowe, pochodzące z co najmniej trzech krajów uczestniczących w konkursie.

środa, 5 grudnia 2018


Towarzystwo Ekonomistów Polskich - logo
Do 15 grudnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach VIII edycji konkursu Młody Ekonomista. Konkurs adresowany jest do studentów, którzy pasjonują się ekonomią i nowymi zjawiskami społeczno-gospodarczymi. Pula nagród w konkursie wynosi 13 000 zł.

fot. Baim Hanif / unsplash.com CC0 1.0
Do 12 grudnia 2018 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach konkursu Interstudent 2019, którego organizatorem jest Fundacja Edukacyjna Perspektyw. Konkurs skierowany jest do studentów zagranicznych studiujących w polskich uczelniach na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich w uczelniach publicznych i niepublicznych, na studiach w języku polskim i języku obcym.

Joanna Bagniewska z główną nagrodą FameLab 2014 - fot. www.granty-na-badania.com
Do 28 stycznia 2019 r. godz. 12:00 można przesyłać zgłoszenia w ramach konkursu FameLab 2019 r. Konkurs adresowany jest do studentów, doktorantów i pracowników naukowych, którzy chcą popularyzować naukę. Organizatorami konkursu są British Council Polska oraz Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

wtorek, 4 grudnia 2018


Herb Bydgoszczy
Do 19 stycznia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia artystyczne prezydenta Bydgoszczy. Stypendia artystyczne przyznawane są wybitnym lub wyróżniającym się wysokim poziomem artystycznym młodym twórcom.

Nagroda Literacka m.st. Warszawy - 12. edycja

Do 31 stycznia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach 12. edycji konkursu o Nagrodę Literacką m.st. Warszawy. Celem konkursu jest nagrodzenie książek wyróżniających się poziomem literackim i edytorskim. Pula nagród w konkursie wynosi 250 000 zł.

Logo Funduszy Europejskich
100 mln zł z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) 2014-2020 mogą zdobyć firmy, jednostki naukowe, konsorcja na badania rozwojowe (B+R) oraz wdrożenie wyników badań. Od piątku zainteresowani mogą składać wnioski o dotacje. Nabór wniosków trwa do 31 lipca 2019 r. 

poniedziałek, 3 grudnia 2018


Herb województwa łódzkiegoDo 20 grudnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendia artystyczne marszałka województwa łódzkiego. O stypendia mogą ubiegać się m.in. studenci szkół artystycznych. Stypendium wynosi od 2 000 zł do 10 000 zł. Istnieje także możliwość uzyskania stypendium dla młodego twórcy. Jego wysokość wynosi 17 000 zł. 

Logo Fundacji na rzecz Nauki PolskiejDo 18 marca 2019 r. można zgłaszać prace do kolejnej edycji konkursu Monografie, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Celem konkursu jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Diamentowy Grant - konkurs dla utalentowanych studentów.

Do dnia 31 stycznia 2019 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach VIII edycji konkursu Diamentowy Grant. Adresatami konkursu Diamentowy Grant są studenci jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 6 lat – studenci, którzy ukończyli czwarty rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę; absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera albo równorzędny w roku ogłoszenia konkursu

niedziela, 2 grudnia 2018Sarkazm - słowo które w ostatnich latach zrobiło wielką karierę. Zobaczcie, co sądzi o nim Stephen King. Cytat pochodzi z jego książki Dallas`63.

sobota, 1 grudnia 2018


Czy 10 tys. godzin ćwiczeń wystarczy, żeby zostać ekspertem? Jak wyjść z przepracowania? Czy Polska traci młodych zdolnych? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 30 listopada 2018


https://www.granty-na-badania.com/2018/11/nabor-ekspertow-fundacji-na-rzecz-nauki_30.html
Do 5 grudnia 2018 r. trwa szósta tura naboru ekspertów w ramach 4 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla Działania 4.4 "Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R" w ramach którego Fundacja na rzecz Nauki Polskiej pełni funkcję Instytucji Wdrażającej. 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej do 15 stycznia 2019 r. prowadzi nabory wniosków do wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach dwustronnych umów międzyrządowych i międzyresortowych. Wyjazdy w ramach programu mogą trwać od 5 dni do 12 miesięcy w danym roku akademickim. 

Do 1 lutego 2019 r. trwa nabór zgłoszeń na stypendium Edwarda McDougalla. Stypendium dedykowane jest absolwentom kierunku Prawo i umożliwia realizację rocznego programu studiów LL.M. (Master of Laws) w wybranej tematyce na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Ottawie w Kanadzie. Stypendium pokrywa wydatki związane z wyjazdem, zamieszkaniem i studiowaniem w Kanadzie.

czwartek, 29 listopada 2018


Logo Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
Do 15 grudnia 2018 r. można przesyłać zgłoszenia do konkursu o nagrodę im. Jerzego Kląskały. Konkurs skierowany jest do autorów prac magisterskich z zakresu rynku nieruchomości napisanych i obronionych w bieżącym roku. 

Logo Fundacji im. Stefana BatoregoDo 1 czerwca 2019 r. można składać wnioski w ramach konkursu Funduszu "Rozwiń Skrzydła" im. J. i J. Putka na stypendia dla przyszłych studentów. Konkurs adresowany jest do młodych ludzi z niezamożnych rodzin, zamierzających studiować w polskich uczelniach państwowych na dziennych studiach licencjackich lub jednolitych magisterskich. Wysokość miesięcznego stypendium - od września do czerwca - wynosi 700 zł.

Logo firmy Amgen
Do 1 lutego 2019 r. można składać wnioski na udział w Amgen Scholars Program. Program umożliwia studentom prowadzenie badań naukowych na najlepszych uczelniach Europy i Azji. Konkurs adresowany jest do studentów farmacji, chemii, biologii, biotechnologii, bioinżynierii i dziedzin pokrewnych, którzy planują uzyskanie stopnia doktora.

środa, 28 listopada 2018


Herb Płocka
Do 10 lipca 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach XV edycji konkursu Dyplom dla Płocka. Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, inżynierskie i licencjackie o tematyce związanej z Płockiem albo prace naukowo-badawcze, dające możliwość wdrożenia i zastosowania rozwiązań na terenie miasta. Pula nagród w konkursie wynosi 30 000 zł.

fot. Eddy Klaus / unsplash.com CC0 1.0
Do 17 lutego 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach ósmej edycji Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie – o Nagrodę Artystyczną UAP. Do konkursu można zgłaszać obrazy powstałe w różnych technikach malarskich powstałe w 2017, 2018 lub 2019 r. Laureat głównej nagrody otrzyma 10 000 zł.

Logo programu TopMinds
Do 2 grudnia 2018 r. trwa rekrutacja do programu TopMinds. Program TopMinds to nowa inicjatywa Stowarzyszenia Top 500 Innovators oraz Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Jest to program szkoleniowo-mentoringowy skierowany do studentów i doktorantów polskich uczelni, którzy kończąc studia planują swoją karierę w nauce, biznesie czy administracji publicznej.