poniedziałek, 19 listopada 2018


Logo Wolters Kluwer
Do 31 stycznia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach XVI edycji konkursu im. Profesora Michała Kuleszy na najlepszą rozprawę doktorską oraz pracę magisterską dotycząca ustroju i działalności samorządu terytorialnego. 

Logo Fundacji Wisławy Szymborskiej
Do 15 stycznia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu o Nagrodę im. Wisławy Szymborskiej. Do konkursu można zgłaszać tomy poetyckie, które zostały wydane między 1 stycznia a 31 grudnia 2018 r. Nagroda dla autora zwycięskiego dzieła wynosi 100 000 zł.

Logo Fundacji 2065 im. iznesu.htmlLes%C5%82awa%20A.%20Pagi
Do 2 grudnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach programu Akademia Liderek Biznesu. Akademia Liderek Biznesu to program edukacyjno-mentoringowy, którego celem jest edukacja młodych kobiet, studentek aspirujących do pełnienia kluczowych ról w organizacjach.

niedziela, 18 listopada 2018


Często chcemy wiele osiągnąć. Zdarza się, że w dążeniu do tego celu, nie zwracamy na nasze otoczenie. W takiej sytuacji warto przypomnieć sobie słowa Sun Zi, którego myśl jest naszym dzisiejszym cytatem tygodnia.

sobota, 17 listopada 2018


Jak zapewnić sobie sukces po awansie? W czym może pomóc nam myślenie strategiczne? Jak nauka pomaga chronić się przed smogiem? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 16 listopada 2018


Logo Narodowego Centrum Nauki
Narodowe Centrum Nauki opublikowało na swojej stronie internetowej listę projektów, które uzyskały finansowanie w ramach konkursów Opus 15 i Preludium 15. Nabór wniosków we wspomnianych konkursach trwał do 15 marca 2018 r. do 15 czerwca 2018 r. Wyniki można znaleźć klikając w ten link. Na finansowanie projektów NCN przeznaczyło blisko 400 mln zł.

Logo KPMG
Do 3 grudnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach programu grantowego KPMG Ideas Loading. Program skierowany jest do studentów kierunków ekonomicznych, informatycznych, prawniczych i technicznych uczelni wyższych działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, którzy w roku akademickim 2018/2019 mają aktualny status studenta studiów licencjackich, magisterskich lub inżynierskich.

Logo konkursu Lider Nauk FarmaceutycznychDo 8 lutego 2019 r. uczelnie medyczne z Polski mogą zgłaszać prace doktorskie w ramach konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych. Zgłaszane prace doktorskie muszą mieć charakter aplikacyjny oraz musiały zostać obronione w latach 2017-2018. Pula nagród finansowych wynosi 30 000 zł.

Herb Elbląga
Do 15 grudnia 2018 r. trwają nabory wniosków w ramach konkursów artystycznych dla osób związanych z Elblągiem. W ramach konkursu możliwe jest m.in. otrzymanie stypendiów dla studentów i absolwentów uczelnie artystycznych oraz nagrody artystycznej prezydenta miasta Elbląg.

czwartek, 15 listopada 2018


https://www.granty-na-badania.com/2018/10/nabor-ekspertow-fundacji-na-rzecz-nauki.html
Do 20 listopada 2018 r. trwa czwarta tura naboru ekspertów w ramach 4 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla Działania 4.4 "Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R" w ramach którego Fundacja na rzecz Nauki Polskiej pełni funkcję Instytucji Wdrażającej. 

Suwałki herb
Do 28 lutego 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach IV edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą miasta Suwałki. Do konkursu można zgłaszać prace licencjackie, magisterskie oraz doktorskie. Pula nagród w konkursie dla autorów najlepszych prac wynosi 10 000 zł.

Artystyczna Podróż Hestii - logoDo 10 lutego 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach 18. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii. Konkurs adresowany jest do studentów IV lub V roku wszystkich kierunków artystycznych uczelni wyższych w Polsce. Nagrodami w konkursie są rezydencje artystyczne w Nowym Jorku i Wilnie oraz wystawa w Warszawie.

środa, 14 listopada 2018


https://www.granty-na-badania.com/2018/11/stypendia-na-studia-podyplomowe-w.html
Do 16 stycznia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendia na studia podyplomowe na rok akademicki 2018/2019 w Kolegium Europejskim (College of Europe). Nauka trwa 10 miesięcy: od września 2019 r. do czerwca 2020 r. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim i francuskim.

Logo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Do 15 lutego 2019 r. można składać prace w ramach 50. edycji konkursu na najlepsze prace z rachunkowości i przetwarzania danych z rachunkowości. Do konkursu można zgłaszać prace magisterskie, dyplomowe, doktorskie i habilitacyjne Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Logo Marszałka Województwa Podkarpackiego
Do 20 listopada 2018 r.  trwa nabór uzupełniający wniosków w ramach konkursu marszałka województwa podkarpackiego na stypendia dla studentów. O stypendia mogą ubiegać się studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych podejmującym studia po raz pierwszy na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich. Wysokość stypendium wynosi wynosi 2 000 zł brutto dla jednego studenta. Stypendium wypłacone będzie jednorazowo.

wtorek, 13 listopada 2018


Flaga Izraela
Do 9 grudnia 2018 r. trwa nabór kandydatur do stypendiów akademickich dla studentów, doktoratów i naukowców chcących odbyć studia i kursy językowe w Izraelu w roku akademickim 2019/2020. W ramach konkursu przyznane zostaną stypendia naukowe oraz stypendia na kurs języka hebrajskiego.

http://www.granty-na-badania.com/2017/11/xxii-konkurs-im-krzysztofa-metraka.html
Do 17 marca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach XXIII edycji konkursu im. Krzysztofa Mętraka. Konkurs ma na celu promowanie młodych ludzi piszących o filmie: studentów, dziennikarzy, krytyków. Budżet konkursu wynosi 17 500 zł.

Logo miasta Ełk
Do 30 listopada 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia artystyczne na 2019 r. w Ełku. Stypendium ma charakter indywidualny, jest przyznawane osobom wykazującym się wyjątkową aktywnością twórczą, reprezentującym wysoki poziom artystyczny, szczególnie utalentowanym osobom, działającym na terenie miasta Ełku. Wysokość stypendium może wynosić do 10 000 zł.

niedziela, 11 listopada 2018Są takie dni i są takie cytaty, których nie trzeba wyjaśniać. Należy do nich cały tekst piosenki Grzegorza Ciechowskiego pt. "Nie pytaj o Polskę". Jej fragment wybraliśmy na cytat tygodnia w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

sobota, 10 listopada 2018


Czy plagiaty w polskiej nauce są czymś normalnym? Na jakie kierunki studiów chciało iść najwięcej osób w obecnym roku akademickim? Jak poprawić swoją systematyczność?To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 9 listopada 2018


Jarosław Gowin - fot. public domain
Dowartościowanie monografii naukowych i walka z masową produkcją słabych artykułów - to główne założenia nowego rozporządzenia dot. sposobu sporządzania wykazów czasopism naukowych i wydawnictw, podpisanego w czwartek przez szefa resortu nauki Jarosław Gowina.

fot. Daniel McCullough  / unsplash.com CC0 1.0
Do 6 grudnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendium dla młodych architektów Praktyka 2018. Stypendium Praktyka to trwający sześć miesięcy program dla młodych architektów, w ramach którego wybrany w drodze rekrutacji projektant lub zespół otrzymają wsparcie finansowe i merytoryczne by rozwinąć swoje pomysły na ulepszenie wybranej przestrzeni publicznej w Polsce. Powstały w ramach stypendium projekt zakończy się publiczną prezentacją.

fot. Ilnur Kalimullin  / unsplash.com CC0 1.0
Do 15 listopada 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu malarskiego o Nagrodę Eibischa. W konkursie mogą brać udział absolwenci (do dziesięciu lat po dyplomie studiów magisterskich) oraz studenci polskich uczelni artystycznych z uprawnieniami szkoły wyższej (pierwszy i drugi rok studiów drugiego stopnia). Nagroda główna w konkursie wynosi 10 000 zł.

czwartek, 8 listopada 2018


fot. rawpixel  / unsplash.com CC0 1.0
Polskie strony www naruszające prawo autorskie są w pierwszej dziesiątce adresów usuwanych z wyników wyszukiwania przez czołowe amerykańskie wyszukiwarki – wynika z badań dr. Artura Strzeleckiego, który przeanalizował miliardy takich usunięć dokonanych przez ostatnie 7 lat.

fot. Coline Beulin  / unsplash.com CC0 1.0
Do 6 grudnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach szóstej edycji konkursu Teoria najlepszy utwór słowny z obszaru teorii architektury i urbanistyki z uwzględnieniem relacji architektury i kultury. Łączna pula nagród w konkursie wynosi 20 000 zł.

fot. Petr Sevcovic / unsplash.com CC0 1.0
Do 20 grudnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na projekt tapety pn. "Ściana artystycznie zaprojektowana - tapeta kluczowym elementem aranżacji biura, hotelu, restauracji". Autor najlepszej propozycji otrzyma wynagrodzenie o wartości 1% od sprzedaży tapety z nagrodzonym wzorem na całym świecie. Wyżej wymienione wynagrodzenie wypłacane będzie laureatowi przez okres 5 lat od daty wdrożenia projektu do produkcji.

fot. Aaron Burden / unsplash.com CC0 1.0
Do 5 grudnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu o stypendium Cieszkowskiego dla młodych naukowców (do 40. roku życia) prowadzących badania w zakresie nauk humanistycznych. W ramach konkursu przyznanych zostanie 5-6 stypendiów w wysokości około 20 000 zł.

środa, 7 listopada 2018


fot. Good Free Photos / unsplash.com CC0 1.0
Rady uczelni, które mają się pojawić na polskich uczelniach publicznych, funkcjonują już w innych krajach. Tam - podobnie jak w Polsce - przed wprowadzeniem takich rad pojawiała się krytyka, ale katastrofalne wizje się nie spełniły - mówi w wywiadzie dla PAP socjolog nauki dr hab. Dominik Antonowicz.


Do 31 stycznia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na granty na wyjazdy do Australii, Nowej Zelandii i Singapuru dla badaczy z Europy. Granty na podróż i zakwaterowanie w wysokości 2 000 euro przyznawane są w ramach projektu EPIC.Do 30 listopada 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Wolność Formy na realizację formy wizualnej. Konkurs ma charakter otwarty - jest skierowany zarówno do twórców indywidualnych, firm, osób prawnych, organizacji, instytucji, jak i kolektywów artystycznych. Nagroda główna w każdej kategorii konkursowej wynosi 2 500 zł.

Logo Horyzont 2020
Do 16 stycznia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach Europejskiej Nagrody dla Innowatorek. Konkurs adresowany jest do kobiet, które są założycielkami lub współzałożycielkami działającego przedsiębiorstwa, które korzystały z funduszy UE na badania i innowacje.

wtorek, 6 listopada 2018


fot. Andreas Brücker / unsplash.com CC0 1.0
Do 9 listopada 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu Idea 4 Smart City. Do konkursu można zgłaszać prezentacje swojego wymarzonego Smart City pt. "Moje inteligentne miasto – Smart City". Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.