poniedziałek, 23 kwietnia 2018


In Between? - logoRozpoczyna się rekrutacja do letniej i jesiennej edycji projektu edukacyjnego, zainicjowanego przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność w kwietniu 2016. Młodzi Europejczycy zbadają historię dwóch regionów, aby podczas spotkań z mieszkańcami uporządkować rodzinne archiwa i zarejestrować wspomnienia. 

fot. Tim Gouw / unsplash.com CC0 1.0
Do 1 czerwca 2018 r. trwa nabór prac w ramach 27. edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa w pracy. Celem konkursu jest promowanie w formie plakatu problematyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy i życia. Konkurs jest skierowany do artystów plastyków, absolwentów i studentów uczelni i wydziałów plastycznych w Polsce i zagranicą. Pula nagród w konkursie wynosi 15 000 zł.

Logo Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
Do 16 października 2018 r. można przesyłać na konkurs filmowy o ochronie własności intelektualnej, którego organizatorem jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych filmów, promujących korzyści wynikające z ochrony własności intelektualnej. Pula nagród dla autorów najlepszych filmów wynosi 9 500 zł

niedziela, 22 kwietnia 2018Wielu chciałoby dowodzić innymi, ale niewielu się do tego nadaje. To sprawa wiadomo nie od dziś. Doskonale zdawał sobie z tego sprawę Sun Zi, którego słowa są naszym dzisiejszym Cytatem tygodnia.

sobota, 21 kwietnia 2018


W jaki sposób Jarosław Gowin wyjaśnia niejasności wobec niedawno przyznanych grantów? Jak radzić sobie ze stresem w pracy? W jaki sposób naukowy odkryli bakterie, które jedzą plastik? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 20 kwietnia 2018


Logo Narodowego Banku PolskiegoDo 1 czerwca 2018 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach XI edycji konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych. Celem konkursu jest stymulowanie zainteresowania studentów uczelni polskich tematyką makroekonomii i finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych. Do konkursu można zgłaszać prace obronione w uczelniach na terenie Polski w terminie między 01.01.2017 r. a 31.12.2017 r. Pula nagród w konkursie wynosi 42 000 zł.

Instytut Badań Rynku, Koniunktur i Konsumpcji - logo
Do 30 września 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na esej metaekonomiczny.Konkurs ma na celu promowanie zainteresowania refleksją metanaukową nad ekonomią wśród studentów i doktorantów oraz wspieranie uzdolnionych młodych badaczy. Pula nagród wynosi 10 000 zł.

Logo Narodowego Banku Polskiego
Do 15 czerwca 2018 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach VI edycji konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych. Celem konkursu jest wpływanie na rozwój polskiej myśli ekonomicznej przez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii i finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych. Pula nagród w konkursie wynosi 170 000 zł.

czwartek, 19 kwietnia 2018


Stowarzyszenie Wspólnota Polska - logo
Do 15 maja 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu stypendialnego Stowarzyszenia Wspólnota Polska na semestr letni. Do konkursu mogą zgłaszać się studenci I, II i III stopnia (studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich, podyplomowych), którzy posiadają potwierdzoną przynależność do Narodu Polskiego (Kartę Polaka) i/lub posiadają udokumentowane polskie pochodzenie. Stypendium przyznawane jest na 1 semestr i wynosi 5 000 zł brutto.

Logo Funduszy Europejskich
Od 18 maja 2018 r. do 26 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 "Trzecia Misja Uczelni" dotyczącego opracowania programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego. Budżet konkursu wynosi 200 mln zł.

fot. Brooke Lark / unsplash.com CC0 1.0Podejmij wyzwanie i sięgnij po międzynarodowy, profesjonalny, płatny 3-miesięczny staż w sektorze rolno-spożywczym. Pokaż nam swój talent i zdobądź praktyczne doświadczenie oraz  nowe umiejętności od liderów branży spożywczej o europejskim zasięgu. Ten unikalny program stypendialny prowadzony w ramach EIT Food, a zarządzany przez Uniwersytet  Warszawski, pozwoli 30 studentom i absolwentom z 13 krajów RIS rozwinąć karierę zawodową w obszarze żywności i wspierać ducha przedsiębiorczości.

środa, 18 kwietnia 2018


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Do 29 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec. Celem konkursu jest wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i z Niemiec.

Logo Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Od 16 maja 2018 r. do 16 lipca 2018 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Działania 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałania 4.1.4 "Projekty aplikacyjne" (Konkurs 1/4.1.4/2018). Budżet konkursu wynosi 200 mln zł. Konkurs adresowany jest tylko do podmiotów z rejonów słabiej rozwiniętych (cała Polska oprócz województwa mazowieckiego).

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Do 2 lipca 2018 r. można składać wnioski w ramach polsko-francuskiego konkursu na wymianę osobową naukowców Polonium 2019/2020. Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i francuskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich.

wtorek, 17 kwietnia 2018


Logo Narodowego Centrum Nauki
Od 17 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w trybie ciągłym trwa nabór wniosków w ramach konkursu Miniatura 2. W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie środków na realizację pojedynczego zadania badawczego. Budżet konkursu wynosi 20 mln zł.

Logo Komisji Europejskiej
Do 12 września 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Individual Fellowships, który organizowany jest w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie. Celem konkursu jest umożliwienie indywidualnym naukowcom zdobywania nowej wiedzy i pracy nad projektami w dowolnym miejscu Europy i świata w wybranej jednostce. Przyznane granty mają także rozwijać innowacyjność i kreatywność naukowców.

fot. Athena Lam / unsplash.com CC0 1.0
Do 31 października 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu Copper and the Home. Do konkursu można zgłaszać projekty przedmiotu codziennego użytku z miedzi lub stopów miedzi (mosiądz, brąz, miedzionikiel). Pula nagród w konkursie wynosi 8 000 euro.

Logo konkursu Droga na HarvardDo 22 kwietnia 2018 r. można składać wnioski w ramach konkursu Droga na Harvard. Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół średnich, studentów uczelni państwowych i prywatnych oraz absolwentów szkół, którzy chcieliby studiować na uczelniach amerykańskich, szczególnie na Uniwersytecie Harvarda. Laureaci konkursu uzyskają możliwość bezpłatnego wzięcia udziału w tygodniowym pobycie w USA z wizytą na Uniwersytecie Harvarda.

poniedziałek, 16 kwietnia 2018


Logo Narodowego Centrum Nauki
Narodowe Centrum Nauki w 2018 r. otworzy nabory w dwóch nowych konkursach. Obie inicjatywy dotyczyć będą współpracy międzynarodowej. Do harmonogramu konkursów na 2018 r. wprowadzone zostały konkursy na polsko-chińskie i polsko-niemieckie projekty badawcze.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości -  logo
Od 8 maja 2018 r. do 5 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach Działania 2.4 "Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji" Poddziałania 2.4.1 "Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB Pilotaż Granty dla Seal of excellence" w ramach II osi priorytetowej: "Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I"  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020. Budżet konkursu wynosi 3,87 mln zł.

Logo Małopolskiej Fundacji Stypendialnej Sapare Auso
Do 31 października 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionalnego. Pula nagród w konkursie dla autorów najlepszych prac konkursowych wynosi 60 000 zł. Nagrody zostaną przyznane w czterech kategoriach: przedsiębiorczość, innowacje, rozwój regionalny oraz technologie. 

niedziela, 15 kwietnia 2018Szczęście nie jest tak łatwo zdefiniować. Dlatego dziś przytaczamy pogląd na szczęście autorstwa Ernesta Hemingwaya. Sentencja jest bardzo prosta, ale trudno nie przyznać jej racji.

sobota, 14 kwietnia 2018


Jak zwiększyć swoją produktywność? Które hobby sprawiają, że stajemy się bardziej inteligentni? Czym zajmują się wiceministrowie w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 13 kwietnia 2018Czy wiesz, kim są trenerzy nauki? W jaki sposób pracują? jakie mają kwalifikacje? O certyfikację trenera nauki może ubiegać się każdy naukowiec, który pragnie być dobrym dydaktykiem i pracować zarówno na uczelni, jak i poza nią. Społeczność TN istnieje w Polsce od dwóch lat i skupia naukowców wielu dziedzin, pracujących na uczelniach, w instytucjach i firmach w kraju i za granicą.

Logo Sapere Auso
Do 31 października 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkurs o Nagrodę Hochtief Polska. Do konkursu można zgłaszać prace dyplomowe z zakresu budownictwa i architektury, których autorami są studenci z województwa małopolskiego. Autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę finansową w wysokości 2 500 zł.

Do 23 maja 2018 r. można składać wnioski w ramach konkursu Green Talents. Konkurs adresowany jest do studentów i doktorantów, którzy w swojej pracy naukowej zajmują się zagadnieniami związanymi ze zrównoważonym rozwojem. W ramach konkursu wyłonionych zostanie 25 laureatów, którzy zostaną zaproszeni na ok. dwutygodniowe forum naukowe w Niemczech, a następnie otrzymają możliwość odbycia 3-miesięcznego pobytu badawczego w Niemczech.

czwartek, 12 kwietnia 2018


fot. Alex Blăjan / unsplash.com CC0 1.0Do 30 kwietnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń na stypendia rządu włoskiego dla cudzoziemców i obywateli włoskich, którzy mieszkają poza granicami. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie stypendium studenckiego na rok akademicki 2018/2019. Dla obywateli polskich przewidziano 36 miesięcy stypendialnych.

Logo Horyzont 2020
Do 25 kwietnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu o Nagrodę Kryształowej Brukselki 2018. Nagroda przyznawana jest od 2001 r. za sukcesy w programach ramowych Unii Europejskiej. Nagradzane są osoby i instytucje szczególnie aktywne w programie Horyzont 2020.

Nagrody Naukowe tygodnika PolitykaDo 17 czerwca 2018 r. można przesyłać zgłoszenia do 18. edycji Nagród Naukowych tygodnika Polityka. W ramach konkursu przyznanych zostanie pięć stypendiów dla młodych naukowców w wysokości 15 000 zł każde i dziesięć nagród finałowych w wysokości 5 000 zł każda. Konkurs składa się z dwóch etapów.

środa, 11 kwietnia 2018


Logo Programu Stypendiów Pomostowych
Od 2 lipca 2018 r. do 17 sierpnia 2018 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach XVII edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Program adresowany jest do ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miast, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą rozpocząć studia. W ramach programu można uzyskać 10-miesięczne stypendium w wysokości 5 000 zł.