sobota, 23 marca 2019


Dlaczego do sejmu trałia petycja, żeby nauczyciele akademiccy musieli składać swoje oświadczenia majątkowe? Czy życie nauczyciela akademickiego jest ciężkie? Jak się żyje na prawdziwym odludziu? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 22 marca 2019


https://www.granty-na-badania.com/2019/03/walutomat-nagrodzi-za-prace-dyplomowe-o.html
Walutomat.pl, największa platforma wymiany walut w Polsce, zapowiedział kontynuację Konkursu na najlepszą pracę dyplomową o rynkach walutowych. Zwycięzca zdobędzie 5 tys. zł! Do konkursu można zgłaszać prace obronione w 2019 roku.

Logo konkursu Studencki Nobel 2017Do 15 kwietnia 2019 r. można przesyłać zgłoszenia do udziału w konkursie Studencki Nobel 2019. Celem organizowanego przez Niezależne Zrzeszenie Studentów konkursu jest promowanie i nagradzanie najzdolniejszych studentów w kraju oraz ułatwienie im rozpoczęcia kariery na rynku pracy oraz rozpowszechnianie działań prospołecznych oraz propagowanie nauki i przedsiębiorczości.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Do 14 maja 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach programu stypendialnego pn. Poland My First Choice, którego organizatorem jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Celem programu jest zachęcenie studentów z zagranicy do studiowania na studiach II stopnia w Polsce. W ramach konkursu przyznawane będą stypendia w wysokości 460 euro miesięcznie.

czwartek, 21 marca 2019


https://www.granty-na-badania.com/2019/03/tarnow-stypendia-artystyczne.html
Od 7 maja 2019 r. do 15 maja 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia artystyczne miasta Tarnów. O stypendia mogą starać osoby, zajmujące się twórczością w dziedzinie literatury, sztuk wizualnych, muzyki, tańca, teatru i filmu. Wysokość stypendium wynosi 5 000 zł.

Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Warszawski
Do 30 maja 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach II Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Artystycznej Grafiteka 2019. Konkurs ma charakter otwarty, bez ograniczeń wiekowych, adresowany jest  do studentów ostatniego roku studiów magisterskich  i absolwentów wyższych uczelni artystycznych oraz do członków ZPAP. Pula nagród w konkursie wynosi 5 000 zł.

M-ERA - logo
Do 18 czerwca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu M-ERA. W ramach konkursu można uzyskać środki na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące technologii materiałowych. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCN przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.

środa, 20 marca 2019


Logo mFundacjiDo 8 maja 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach programu mPotęga, którego organizatorem jest mFundacja. Konkursy otwarte w ramach programu adresowane są m.in. do uczelni wyższych, które mogą uzyskać środki na działania popularyzujące matematykę. 


Do 31 marca 2019 r. trwa nabór zgłoszeń do 18. Letniej Szkoły Wyszehradzkiej. 18. edycja Letniej Szkoły Wyszehradzkiej odbędzie się w terminie 1-13 lipca 2019 r. Celem dwutygodniowego szkolenia dla młodych czeskich, węgierskich, polskich i słowackich studentów, jak również ich rówieśników z innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, jest budowanie więzi i przyjacielskich kontaktów, likwidowanie wzajemnych stereotypów oraz pogłębianie wiedzy o kulturze, historii i problemach współczesnych.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Do 30 kwietnia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej pn. Polonista. Celem programu jest upowszechnianie języka polskiego w świecie oraz wspieranie obcokrajowców studiujących w ramach studiów i programów polskich realizowanych w zagranicznych ośrodkach akademickich przez umożliwienie im semestralnego lub dwusemestralnego pobytu na wybranej uczelni publicznej w Polsce.

wtorek, 19 marca 2019


Konkurs na pracę dyplomową o Lublinie - plakat
Do 15 września 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach X edycji konkursu prezydenta miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową. Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, inżynierskie, licencjackie i doktoranckie z zakresu szeroko rozumianego rozwoju gospodarczego Lublina, obronione nie wcześniej niż w 2016 r. Pula nagród dla autorów najlepszych prac wynosi 24 000 zł.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Do 30 kwietnia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach programu Promocja Języka Polskiego. W ramach programu finansowane będą projekty, działania i inicjatywy realizowane w Polsce lub za granicą służące rozpowszechnianiu języka polskiego jako obcego, wzmocnieniu jakości jego nauczania i skierowane do szerszego grona odbiorców. Maksymalny budżet projektu wynosi 60 000 zł.

http://www.granty-na-badania.com/2017/03/program-stypendialny-yes.htmlDo 10 kwietnia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach programu stypendialnego Yes. Program adresowany jest do studentów uczelni artystycznych i absolwentów do 5 lat po ukończeniu uczelni. Pula nagród w konkursie wynosi 16 500 zł.

poniedziałek, 18 marca 2019


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Do 30 maja 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach II edycji programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe.Celem programu jest wypracowanie trwałych rozwiązań w zakresie współpracy naukowej, wdrożeniowej i dydaktycznej realizowanej w ramach międzynarodowych partnerstw akademickich.

Logo Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Do 18 sierpnia 2019 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego "INNOSTAL" w ramach Działania 1.2 "Sektorowe programy B+R". Budżet konkursu wynosi 190 mln zł.

Logo Narodowego Centrum Nauki
Do 17 czerwca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Opus 17 i Preludium 17. W trybie ciągłym uruchomiony został także nabór wniosków w konkursie Mozart 1. Organizatorem konkursów jest Narodowe Centrum Nauki. Łączny budżet otwartych konkursów wynosi 335,5 mln zł.

niedziela, 17 marca 2019Po dłuższej przerwie wraca do nas ze swoimi przemyśleniami Arystoteles. Przy jego dzisiejszym cytacie naprawdę warto się zatrzymać.  

sobota, 16 marca 2019


Czy polscy naukowcy z nauk społecznych i humanistycznych są produktywni? Jak zwiększyć poczucie własnej wartości? Dlaczego hobby może pomóc w naszej pracy zawodowej? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 15 marca 2019


Logo konkursu EY Financial Challenger
Do 31 marca 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu dla studentów EY NextWave Data Science Challenge. Konkurs adresowany jest do studentów m.in. z Polski, którzy interesują się modelowaniem i analizą danych. Pula nagród w konkursie wynosi 15 000 dolarów.

Logo Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
Do 30 kwietnia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia dziennikarskie, którego organizatorem jest Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Celem konkursu jest wsparcie dziennikarzy, których praca przyczynia się do podnoszenia jakości relacji polsko-niemieckich, a także otwiera Polaków i Niemców na nowe wyzwania europejskie. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 2 500 euro.

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało listę podmiotów, które otrzymały środki na realizację zadań związanych z Działalnością Upowszechniającą Naukę na 2019 r. Listę finansowanych zadań można zaleźć na stronie internetowej MNiSW.

Logo Fundacji na rzecz Nauki PolskiejDo 25 maja 2019 r. można zgłaszać prace do kolejnej edycji konkursu Monografie, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Celem konkursu jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

czwartek, 14 marca 2019


fot. Dmitrij Paskevic / unsplash.com CC0 1.0
Do 12 kwietnia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA 2019. W ramach konkursu przyznane zostaną trzy nagrody, których łączna wysokość wynosi 4 000 zł.

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie - logo
Do 5 lipca 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach XIII konkursu im. Jerzego Giedroycia na najlepsze prace poświęcone historii i współczesności Polski oraz stosunkom polsko-ukraińskim. Pula nagród w konkursie wynosi 3 000 euro.

https://www.granty-na-badania.com/2019/03/konkurs-moniuszko-na-plakat.html
Do 9 kwietnia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu Moniuszko na plakat. Konkurs skierowany jest do studentów i absolwentów kierunków artystycznych, a także osób profesjonalnie zajmujących się grafiką użytkową. Autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę w wysokości 1 000 zł.

środa, 13 marca 2019Do 30 września 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na najlepszą pracę inżynierską lub magisterską na temat domów pasywnych projektowanych w oparciu o polskie technologie i produkty. Pula nagród w konkursie wynosi 1 500 zł.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Do 30 maja 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach pierwszej edycji programu Katamaran, którego organizatorem jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Celem programu jest wsparcie polskich uczelni w zakresie tworzenia i realizacji międzynarodowych programów kształcenia na wspólnych studiach II stopnia prowadzących do uzyskania wspólnego lub podwójnego dyplomu. Maksymalne finansowanie projektu wynosi 1 mln zł.

Od 8 marca 2019 r. trwa nabór zgłoszeń do programu metoringowego dla studentek informatyki pn. IT for SHE. Celem programu IT for SHE jest pomoc utalentowanym studentkom kierunków informatycznych w wejściu na rynek pracy

wtorek, 12 marca 2019


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Do 30 kwietnia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach Programu Stypendialnego im. Ignacego Łukasiewicza, którego organizatorem jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Program umożliwia osobom z wybranych krajów odbycie bezpłatnych studiów II stopnia na uczelniach nadzorowanych przez MNiSW w obszarze nauk nauk inżynieryjno-technicznych, nauk rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 1 500 zł.

https://www.granty-na-badania.com/2019/03/konkurs-w-ramach-ii-biennale-tkaniny.html
Do 31 maja 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach II Biennale Tkaniny Artystycznej w Poznaniu. Konkurs adresowany jest do artystów, którzy posługując się w swojej twórczości, szeroko rozumianą tkaniną artystyczną i sztuką włókna.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo

Do 30 kwietnia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach programu stypendialnego im. Stefana Banacha na rok akademicki 2019/2020. Program skierowany jest do jest do obywateli krajów Białoruś, Ukraina, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan, a także państw Bałkanów Zachodnich: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia i Serbia, którzy chcą podjąć studia II stopnia w uczelniach nadzorowanych przez MNiSW w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych,  rolniczych leśnych i weterynaryjnych.. W obecnym naborze budżet programu wynosi 4 970 750 zł.

poniedziałek, 11 marca 2019


Logo Polish-American Internship Initiative
Trwa rekrutacja do programu wakacyjnych praktyk w renomowanych amerykańskich firmach dla polskich studentów - Polish-American Internship Initiative. Na stronie internetowej PAII dostępna jest oferta stażowa firmy Emerson. Studenci, którzy chcieliby wyjechać na staż do USA w wakacje 2019, mogą składać aplikacje on-line do 29 marca 2019 r.

Logo Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Od 8 kwietnia 2019 r. do 7 czerwca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia z Województwem Dolnośląskim pn. „Dolnośląska strefa technologii biomedycznych”, 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”, IV oś priorytetowa: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Budżet konkursu wynosi 50 mln zł.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Do 16 maja 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach drugiej edycji programu Promocja Zagraniczna, którego organizatorem jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. W obecnej edycji konkurs Promocja Zagraniczna łączy w sobie dwa konkursy: Nowoczesna Promocja Zagraniczna oraz International Alumni.

niedziela, 10 marca 2019Powrócił do nas Konfucjusz. Sami zobaczcie, jaki cytat przygotował nam tym razem. Na niedzielne przemyślenia, jak znalazł