czwartek, 25 kwietnia 2019


Young Design 2019
Do 31  maja 2019 r. można przesyłać zgłoszenia do konkursu Young Design 2019. Celem konkursu jest wyłonienie młodego projektanta wzornictwa o największym potencjale rynkowym. Laureat konkursu otrzyma stypendium im. prof. Wandy Telakowskiej. Wysokość stypendium wynosi 20 000 zł. Laureat konkursu będzie mógł także odbyć staż w firmie wdrażającej wzornictwo.

https://www.granty-na-badania.com/2019/04/belwederska-szkoa-letnia-2019.html
Do 26 maja 2019 r. trwa nabór zgłoszeń do Belwederskiej Szkoły Letniej 2019. Nabór adresowany jest do studentów prawa, politologii, socjologii, historii oraz innych nauk humanistycznych lub społecznych. Temat tegorocznej Belwederskiej Szkoły Letniej to "Prawo dla dobra wspólnego".

Logo Komisji Europejskiej
Do 28 maja 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Horizon Impact Award 2019. Do konkursu można zgłaszać projekty z 7PR i zamknięte projekty programu Horyzont 2020. W ramach konkursu przyznanych zostanie pięć nagród każda w wysokości 10 000 euro.

środa, 24 kwietnia 2019


Logo Muzeum Warszawy
Do 28 maja 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na plakat pn. Warszawa – Polska – Europa. Przemiany po 1989. Konkurs adresowany jest do grafików i studentów wyższych uczelni artystycznych. Pula nagród w konkursie wynosi 9 000 zł.

Logo Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia
Od 8 lipca 2019 r. do 13 września 2019 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia dla studentów, którego organizatorem jest Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia. Celem konkursu jest zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości, realizowane poprzez pomoc finansową, która umożliwia stypendystom studiowanie w większych miastach, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Organizatorzy przyznają 500 stypendiów w wysokości 5 000 zł każde.

Herb miasta Białystok

Do 30 kwietnia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu dla osób do 35. roku życia zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na drugie półrocze 2019 r. w Białymstoku. O stypendia mogą starać się osoby pełnoletnie, które mieszkają na terenie miasta Białystok.

wtorek, 23 kwietnia 2019Do 31 maja 2019 r. trwa nabór wniosków na stypendia artystyczne marszałka województwa zachodniopomorskiego. Konkurs skierowany jest do studentów i absolwentów uczelni artystycznych, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Budżet konkursu wynosi 36 000 zł.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Do 18 czerwca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską. Celem konkursu jest wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i z Czech.

https://www.granty-na-badania.com/2019/04/nabor-ekspertow-fundacji-na-rzecz-nauki.html
Do 20 maja 2019 r. trwa piętnasta tura naboru ekspertów w ramach 4 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla Działania 4.4 "Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R" w ramach którego Fundacja na rzecz Nauki Polskiej pełni funkcję Instytucji Wdrażającej. 

niedziela, 21 kwietnia 2019Dziś cytat tygodnia mocno wypoczynkowy. Ale przecież święto to zazwyczaj czas wolny, który przeznaczamy właśnie na odpoczynek. 

sobota, 20 kwietnia 2019


Które złe nawyki mogą świadczyć o nieprzeciętnej inteligencji? W którym kraju pasażerowie czytający książki, mieli bezpłatne przejazdy koleją? Dlaczego kawa ułatwia negocjacje? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 19 kwietnia 2019


Logo konkursu Startuj z Mazowsza
Do 31 maja 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu Startuj z Mazowsza. Konkurs adresowany jest do mazowieckich start-upów, których twórcy mogą pochwalić się innowacyjnymi produktami, usługami lub rozwiązaniami technologicznym. Pula nagród w konkursie wynosi 60 000 zł.

Stowarzyszenie Wspólnota Polska - logo
Do 30 kwietnia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu stypendialnego Stowarzyszenia Wspólnota Polska na semestr wiosenny. Do konkursu mogą zgłaszać się studenci I, II i III stopnia (studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich, podyplomowych), którzy posiadają potwierdzoną przynależność do Narodu Polskiego (Kartę Polaka) i/lub posiadają udokumentowane polskie pochodzenie. Stypendium przyznawane jest na 1 semestr i wynosi 4 100 zł brutto.

Logo Fundacji NutriciaDo 30 czerwca 2019 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach konkursu na projekty badawcze, promotorskie oraz stypendia związane z żywieniem człowieka w ramach konkursu grantowego na 2019 rok., którego organizatorem jest Fundacja Nutricia. 

czwartek, 18 kwietnia 2019


fot. Dariusz Sankowski / unsplash.com CC0 1.0
Do 18 lipca 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach VI edycji o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki. Konkurs skierowany jest do autorów prac magisterskich napisanych w języku polskim i obronionych w latach 2017 - 2019 na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych położonych na terenie całego kraju. Pula nagród w konkursie wynosi 10 000 zł.

https://www.granty-na-badania.com/2019/04/uniwersytet-konkurs-fotograficzny.html
Do 18 października 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu fotograficznego pn. Uniwersytet. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział wszyscy fotografujący, profesjonaliści i amatorzy. Pula nagród w konkursie wynosi 3 700 zł.

EIG CONCERT-Japan - logo
Do 14 czerwca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach VI edycji konkursu EIG CONCERT-Japan. Celem konkursu jest wspieranie i rozwijanie współpracy w zakresie nauki, technologii i innowacji (STI) między krajami europejskimi a Japonią. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w konkursie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy 750 000 euro.

środa, 17 kwietnia 2019


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Do 18 czerwca 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach II edycji programu im. Bekkera na zagraniczne wyjazdy naukowe. Celem programu jest wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Budżet programu wynosi 40 mln zł.

fot. Jacek Dylag / unsplash.com CC0 1.0
Od 17 czerwca 2019 r. do 16 września 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: INNOship - program finansowania prac B+R na rzecz przedsiębiorców w sektorze stoczniowym. Budżet konkursu wynosi 200 mln zł (wyłącznie dla regionów słabiej rozwiniętych - cała Polska z wyjątkiem województwa mazowieckiego).


Logo programu stażowego Energia dla przyszłości
Do 15 maja 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach IV edycji programu stażowego Energia dla przyszłości. W ramach programu zorganizowanych zostanie 32 rocznych staży w: Ministerstwo Energii wspólnie z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.. Miesięczne wynagrodzenie za staż wnosi 3 600 zł brutto.

wtorek, 16 kwietnia 2019


Logo Politechniki Krakowskiej
Do 28 maja 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na logo wydziałów Politechniki Krakowskiej. Konkurs adresowany jest do grafików, projektantów, artystów plastyków, architektów – zarówno osób, jak i firm. Pula nagród w konkursie wynosi 19 000 zł.

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Od 15 kwietnia 2019 r. w trybie ciągłym uruchomiony został nabór wniosków w ramach programu Premia na Horyzoncie 2. Celem konkursu jest udzielenie wsparcia jednostkom naukowym realizującym projekty w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz programu Euratom. 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Do 3 lipca 2019 r. można składać wnioski w ramach polsko-francuskiego konkursu na wymianę osobową naukowców Polonium 2019/2020. Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i francuskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich.

poniedziałek, 15 kwietnia 2019


fot. Joe Gardner / unsplash.com CC0 1.0
Do 30 czerwca 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu fotograficznego Geologia w obiektywie. Celem konkursu jest rozwój wiedzy o geologii, pokazanie niezwykłych struktur geologicznych kształtujących krajobraz, wyjątkowych odsłonięć skalnych cechujących się nadzwyczajnymi walorami edukacyjnymi i merytorycznymi oraz prace ukazujące niezwykłość wytworów natury w mniejszej skali.. Pula nagród w konkursie wynosi 4 200 zł.

Logo Komisji Europejskiej
Do 11 września 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Individual Fellowships, który organizowany jest w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie. Celem konkursu jest umożliwienie indywidualnym naukowcom zdobywania nowej wiedzy i pracy nad projektami w dowolnym miejscu Europy i świata w wybranej jednostce. Przyznane granty mają także rozwijać innowacyjność i kreatywność naukowców.

fot. Sydney Sims / unsplash.com CC0 1.0
Do 20 maja 2019 r. trwa nabór prac w ramach międzynarodowego konkursu na plakat o tematyce antyprzemocowej. W konkursie mogą brać udział artyści, projektanci, graficy, studenci uczelni artystycznych, wydziałów architektury oraz wydziałów i kierunków sztuk plastycznych, zespoły projektowe agencji reklamowych i studiów graficznych. Grand Prix konkursu wynosi 15 000 zł.

niedziela, 14 kwietnia 2019Po kilkumiesięcznej przerwie powracamy do myśli Zbigniewa Herberta. I po raz kolejny musimy przyznać, że daje ona podstawę do długich rozważań. 

sobota, 13 kwietnia 2019


Dlaczego pieniądze na innowacje trafiły m.in. do solarium i dyskoteki? Co zrobi, by inni zauważyli nasze kompetencje?  To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 12 kwietnia 2019


Logo Komisji Europejskiej
Do 26 września 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie COFUND. Celem konkursu jest pozyskanie przez instytucje środków finansowych na utworzenie programów grantowych dla osób ze stopniem doktora oraz programów studiów doktoranckich.

Nagrody Naukowe tygodnika PolitykaDo 16 czerwca 2019 r. można przesyłać zgłoszenia do 19. edycji Nagród Naukowych tygodnika Polityka. W ramach konkursu przyznanych zostanie pięć stypendiów dla młodych naukowców w wysokości 15 000 zł każde i dziesięć nagród finałowych w wysokości 5 000 zł każda. Konkurs składa się z dwóch etapów.

czwartek, 11 kwietnia 2019


Logo Polskiej Akademii Nauk
Jak przygotować skuteczny wniosek i efektywnie zaplanować proces przygotowania aplikacji o grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)? Tego będzie można dowiedzieć się podczas szkolenia, na które zaprasza Biuro ds. Doskonałości Naukowej Polskiej Akademii Nauk.

Logo Funduszy Europejskich
Od 15 kwietnia 2019 r. do 28 czerwca 2019 r. trwa nabór w ramach działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 "Uczelnia dostępna" dotyczący realizacji działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym. Budżet konkursu wynosi 200 mln zł.

środa, 10 kwietnia 2019


Logo kampanii Ojczysty - dodaj do ulubionych
Do 10 maja 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu pn. Polszczyzna wobec członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Konkurs organizowany w ramach kampanii "Ojczysty – dodaj do ulubionych". Jego celem jest zwrócenie uwagi na sytuację polszczyzny po wejściu Polski do UE. Pula nagród w konkursie wynosi 6 000 zł.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Do 13 czerwca 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach programu Welcome to Poland. Celem projektu jest wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy, przygotowanie organizacyjne miejsca dedykowanego obsłudze studentów i kadry zagranicznej oraz rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją w domu. 

wtorek, 9 kwietnia 2019


fot. Katarzyna Czerwińska / CC BY-SA 3.0 PL
Do 30 kwietnia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń do konkursu, którego organizatorem jest Kancelaria Senatu RP. Laureaci konkursu wezmą udział w panelu studencko-doktoranckim odbywającym się w gmachu Senatu RP podczas konferencji naukowej pt. „Rola Senatu w ustroju RP - w stronę przyszłości”