sobota, 23 lutego 2019


Kto zarobił w 2018 r. ponad 1 miliard dolarów? Jak poradzić sobie z prokrastynacją? Co ułatwia nam koncentrację w pracy? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 22 lutego 2019


Logo konkursu Young Innovators
Do 17 marca 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w do projektu Young Innovators. W jego ramach osoby, które nie ukończyły 30. roku życia, mają możliwość odbycia bezpłatnych szkoleń, warsztatów, spotkań ze specjalistami oraz płatnych staży.

Logo Stypendium im. Leopolda Ungera
Do 30 kwietnia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach VII edycji Stypendium im. Leopolda Ungera. Stypendium im. Leopolda Ungera przyznawane jest od 2013 roku. Mogą się o nie ubiegać studenci wszystkich kierunków i stopni kształcenia oraz młodzi dziennikarze do 35. roku życia, wyróżniający się wybitnymi osiągnięciami. Kapituła Stypendium, oceniając kandydatów, w szczególności bierze pod uwagę opublikowane w różnych rodzajach mediów tematy publicystyczne, pracę na rzecz mediów studenckich, współpracę z mediami internetowymi oraz udokumentowane publikacjami efekty staży dziennikarskich.

https://www.granty-na-badania.com/2019/02/mazda-design-2019-ma.html
Do 16 kwietnia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu Mazda Design 2019 - MA. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie studenci i absolwenci kierunków projektowych, artystycznych i technicznych. 

czwartek, 21 lutego 2019


Logo Ministerstwa Spraw ZagranicznychDo 15 października 2019 r. można zgłaszać swoje propozycje na konkurs na najlepszą pracę magisterską, którego organizatorem jest Minister Spraw Zagranicznych. Zgłaszane prace muszą dotyczyć współczesnych stosunków międzynarodowych. 

https://www.granty-na-badania.com/2019/02/stypendia-na-studia-w-korei.html
Do 8 marca 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach Programu Stypendialnego Rządu Koreańskiego na stypendia na studia magisterskie i doktoranckie w 2019 r. Nabór wniosków prowadzony jest za pośrednictwem ambasady Republiki Korei w Polsce.

Logo Uniwersytetu Warszawskiego
Do 8 kwietnia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendium i dotację imienia Krzysztofa Skubiszewskiego 2019. Konkurs adresowany jest do kandydatów z Europy Środkowej, Bałkanów, krajów Bałtyckich, Europy Wschodniej, Rosji, Azji Środkowej i krajów Kaukazu. Laureat stypendium uzyska możliwość odbycia w roku akademickim 2019/2020 całorocznego indywidualnego stażu naukowego na Uniwersytecie Warszawskim lub innej uczelni w Polsce w zakresie prawa, nauk politycznych lub historii najnowszej.

środa, 20 lutego 2019


Logo konkursu Script Fiesta
Do 21 marca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na dotyczący oryginalnych scenariuszy na pełnometrażowe filmy fabularne, o tematyce uniwersalnej, mogącej zainteresować światową publiczność kinową, w tym w szczególności mające wątki kulturowe, związane z krajem lub regionem pochodzenia autora Script Fiesta 2019. Pula nagród w konkursie wynosi 15 000 zł.

Logo Funduszy Europejskich
Do 29 marca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach Działania 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014-2020. Budżet konkursu wynosi 100 mln zł.

https://www.granty-na-badania.com/2018/08/nabor-wnioskow-o-dostep-do-stanowisk.html
Od 1 marca 2019 r. do 1 kwietnia 2019 r. trwa trzeci nabór wniosków o dostęp do stanowisk badawczych w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris. Podczas naboru można aplikować o możliwość przeprowadzenia eksperymentu na stacjach pomiarowych PEEM, XAS i UARPES.

wtorek, 19 lutego 2019


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości -  logo
Od 20 marca 2019 r. do 28 listopada 2019 r. można składać wnioski w ramach programu Bon na Innowacje dla MŚP, którego organizatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach Działania 2.3 Poddziałania 2.3.2 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. W ramach programu wartość składanego projektu może wynosić od 60 000 zł do 400 000 zł. Budżet konkursu wynosi 55 mln zł.

Zdjęcie we wpisie: fot. Rob Bye / unsplash.com CC0 1.0
Od 25 lutego 2018 r. będzie trwał pierwszy etap V Ogólnopolskiego Konkurs Publicznego Prawa Gospodarczego - Szafirowe Paragrafy. Zgodnie z informacjami organizatorów konkurs adresowany jest do studentów każdego roku kierunków prawa, prawa w biznesie (kierunki prawno-biznesowe, prawno-menadżerskie) i administracji z wydziałów prawa w całej Polsce.

https://www.granty-na-badania.com/2019/02/recepta-na-sukces-zostan-liderem.html
Do 15 marca 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach 5. edycji konkursu pn. "Recepta na sukces. Zostań liderem farmacji". Do konkursu można zgłosić opis kampanii edukacyjnej lub społecznej w zakresie poprawy zdrowia społeczeństwa rozumianej jako propozycji działań mających na celu promocję profilaktyki zdrowotnej. Autorzy najlepszych zgłoszeń otrzymają po 17 000 zł na zrealizowanie swojego projektu.

poniedziałek, 18 lutego 2019


Logo Narodowego Centrum Nauki
Narodowe Centrum Nauki opublikowało na swojej stronie internetowej listę projektów, które uzyskały finansowanie w ramach konkursów Maestro 10, Sonata Bis 8 oraz Harmonia 10. Nabór wniosków we wspomnianych konkursach trwał do 15 czerwca do 17 września 2018 r. Wyniki można znaleźć klikając w ten link. Na realizację projektów NCN przeznaczy ponad 250 mln zł.

fot. Claire Anderson / unsplash.com CC0 1.0
Do 30 września 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach III edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z dziedziny prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy z zakresu prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji w Polsce i w Unii Europejskiej oraz zachęcenie studentów do bliższego zapoznania się z tą problematyką. Autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę w wysokości 1 000 franków szwajcarskich.

https://www.granty-na-badania.com/2019/01/do-31-grudnia-2018-r.html
Do 31 marca 2019 r. trwa trzynasta tura naboru ekspertów w ramach 4 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla Działania 4.4 "Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R" w ramach którego Fundacja na rzecz Nauki Polskiej pełni funkcję Instytucji Wdrażającej. 

Logo Funduszy Europejskich
Od 1 kwietnia 2019 r. do 29 listopada 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Konkurs 1/1.1.1/2019 MSP - SEAL OF EXCELLENCE Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Budżet konkursu wynosi 50 mln zł (wyłączenie składania wniosków przez podmioty z województwa mazowieckiego).

niedziela, 17 lutego 2019Życie bez marzeń i celu - to byłoby coś okropnego. Dlatego dziś przywołujemy cytat, który może wydawać się dość naiwny, ale nie tylko poważne myśli trafiają do naszej serii Cytat tygodnia.

sobota, 16 lutego 2019


Czy naukowcy będą mogli zastosować 50% kosztów uzyskania przychodów? Czy kobiet naukowców jest za mało? Skąd wziąć energię do działania? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 15 lutego 2019Do 7 maja 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL. Do konkursu można składać międzynarodowe projekty badawcze, które dotyczą badań obejmujących zagadnienia z zakresu: micro/nanoelectronics, smart integrated systems and embedded/cyber-physical systems. Budżet Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie udziału polskich podmiotów wynosi 1,5 mln euro.
Do 22 marca 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendia naukowe w projekcie "KL Gusen jako miejsce eksterminacji Polaków", którego organizatorem jest Instytut Pileckiego. Przedmiotem konkursu są cztery stypendia naukowe w wysokości 1 500 - 2 000 zł miesięcznie przyznawanych na okres od maja 2019 do października 2020 r. (planowany początek projektu: 1 maja 2019 r.).

Logo Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Od 11 marca 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw PO IR. Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe. Budżet konkursu wynosi 400 mln zł z czego 50 mln zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim.

czwartek, 14 lutego 2019


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Do 18 marca 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach przyjmowania chętnych do udziału w letnich kursach języka i kultury polskiej. W trakcie kursów ich uczestnicy będą intensywnie uczyć się polskiego (ok. 20 godzin zajęć w tygodniu), rozmawiać po polsku na zajęciach i poza nimi (na ulicy, w restauracji, w trakcie spotkań z Polakami), zwiedzać różne miasta w Polsce, integrować się z innymi zagranicznymi studentami, realizować wspólnie projekty.

https://www.granty-na-badania.com/2019/02/newton-international-fellowships-srodki.html
Do 27 marca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach programu Newton International Fellowships, którego organizatorem są British Academy, Academy of Medical Sciences oraz Royal Society. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców, którzy chcą prowadzić badania naukowe w Wielkiej Brytanii.

Logo prorgamu Dialog
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło otwarcie naboru wniosków w ramach programu Dialog. Wnioski można składać w trybie ciągłym do 31 grudnia 2019 r.  Na  wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej, przeznaczonych zostanie 20 mln zł.

środa, 13 lutego 2019


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Do 31 marca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach programu stypendialnego dla Polonii im. gen. Andersa na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Celem programu jest poprawa poziomu kwalifikacji i znajomości języka polskiego w środowiskach polonijnych poprzez stworzenie młodzieży polskiego pochodzenia możliwości odbycia studiów na warunkach stypendialnych na uczelniach w Polsce.

Siemens logo
Studentki kierunków technicznych będą mogły wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez ekspertów od technologii przemysłowej, cyfryzacji i komunikacji w ramach projektu "Inżynierki 4.0" firmy Siemiens. Rekrutacja trwa do 3 marca 2019 r.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Do 9 maja 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej pn. Prom. Celem programu jest doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy, w tym pochodzących spoza UE, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną. Pojedynczy projekt może uzyskać finansowanie do 750 000 zł.

wtorek, 12 lutego 2019


Logo konkursu L'Oréal dla kobiet i naukiOd 4 marca 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2019. W ramach konkursu przyznane zostanie jedno stypendium dla badaczek magistrantek, dwa stypendia dla badaczek kończących prace nad swoją rozprawą doktorską oraz trzy stypendia dla badaczek kończących prace nad swoją pracą habilitacyjną.

https://www.granty-na-badania.com/2019/02/konkurs-na-prace-naukowe-z-mechaniki.html
Do 28 lutego 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu im. Prof. Ryszarda Dąbrowskiego na najlepszą najlepszą pracę dyplomową magisterską oraz inżynierską ukończoną w 2018 r. Celem konkursu jest propagowanie i doskonalenie metod analizy zagadnień mechaniki oraz ich zastosowań praktycznych. Pula nagród w konkursie wynosi 1 100 zł.

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Do  1 marca 2019 r. można składać wnioski w ramach konkursu na realizację zadania publicznego Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego. Na zadanie przeznaczono budżet w wysokości 1 mln zł. Pojedynczy projekt może mieć wartość od 10 000 zł do 50 000 zł. Nabór wniosków prowadzi Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

poniedziałek, 11 lutego 2019


Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych logo
Do 31 lipca 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na najlepszą pracę dyplomową, którego organizatorem jest Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Konkurs adresowany jest do studentów studiów inżynierskich i magisterskich. Pula nagród w konkursie wynosi 5 000 zł.

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Do 31 marca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu o nagrody ministra nauki i szkolnictwa wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, oraz wdrożeniowej. Od obecnego roku nagrody przyznawane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia  2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (Poz. 182).

fot. rawpixel / unsplash.com CC0 1.0
Akademia Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk (AMU PAN) po raz piąty organizuje Kuźnię Młodych Talentów (KMT), która jest wyjątkową szkołą letnią skierowaną do doktorantów reprezentujących nauki o życiu oraz nauki ścisłe i techniczne. Tegoroczna KMT AMU odbędzie się w dniach 2 – 5 lipca 2019 w Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie k. Warszawy, a jej motywem przewodnim będzie interdyscyplinarność.

niedziela, 10 lutego 2019Powraca do nas Cyceron. Może już za długo przebywamy w naszej serii w świecie myśli starożytnych, ale trzeba przyznać, że nie tracą one nic na aktualności.