piątek, 17 sierpnia 2018


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
W ramach programu stypendialnego dla Polonii co roku na studia wyższe I i II stopnia oraz studia doktoranckie przyjeżdża do Polski ponad 700 młodych osób, które otrzymują wsparcie na start i comiesięczne stypendia. Liczba chętnych kilkukrotnie przewyższa liczbę dostępnych miejsc, dlatego koordynująca program Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej prowadzi rekrutację sprawdzającą znajomość języka polskiego i przedmiotów kierunkowych. Studenci polonijni przyjeżdżają głównie z Ukrainy, Czech, Kazachstanu czy Litwy, ale z roku na rok lawinowo rośnie liczba chętnych z Białorusi.

Logo Ośrodka Pamięć i Przyszłość
Do 15 września 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na napisanie artykułów do Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej. Konkurs adresowany jest do osób, które posiadają przynajmniej tytuł magistra i nie ukończyły 35. roku życia. Pula nagród w konkursie wynosi 4 000 zł.

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki - logo
Do 31 października 2018 r. można składać wnioski w ramach tzw. konkursu głównego, którego organizatorem jest Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki. Zgodnie z regulaminem konkursu składane wnioski muszą dotyczyć projektów, których budżet wynosi od do 80 000 euro.

fot. Ashim D’Silva / unsplash.com CC0 1.0
Do 12 września 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkurs na plakat z okazji 90-lecia LOT. Konkurs adresowany jest do pełnoletnich osób fizycznych zajmujących się projektowaniem graficznym, studentów kierunków projektowych. Nagrodami w konkursie są vouchery wymienialne na dwa bilety (dla zwycięzcy i jego osoby towarzyszącej) na połączenia lotnicze w klasie ekonomicznej na rejsy operacyjne PLL lot na wybranej trasie międzynarodowej (z wyłączeniem code-share), o wartości jednego vouchera wynoszącej 10 000 zł.

czwartek, 16 sierpnia 2018


fot. Alex Iby / unsplash.com CC0 1.0
Osoby gniewne, wybuchowe, uważają się za mądrzejsze od innych. Nie mają jednak racji - twierdzą naukowcy z Polski i Australii po badaniach na grupie pół tysiąca osób.

fot. Nathan Dumlao / unsplash.com CC0 1.0 Dwie polskie uczelnie - Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński - znalazły się w rankingu szanghajskim (ARWU), prestiżowej liście 500 najlepszych uczelni świata. UW podobnie jak w poprzednim roku został sklasyfikowany w czwartej setce, zaś UJ - w piątej.

Logo Pracowni Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"
Do 2 października 2018 r. trwa nabór wniosków do Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "PhDo". Program skierowany jest do doktorantów wszystkich dziedzin nauki, którzy podejmą współpracę ze wskazaną przez siebie organizacją pozarządową działającą w Polsce.

https://www.granty-na-badania.com/2018/08/ekologiczny-magister-i-doktor-konkurs.html
Do 22 października 2018 r. można przesyłać prace w ramach V edycji konkursu Ekologiczny magister i doktor, którego organizatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Konkurs adresowany jest do osób, które obroniły pracę magisterską lub doktorską na uczelniach, które mają siedzibę w województwie łódzkim. Pula środków przeznaczonych na nagrody w konkursie wynosi 100 000 zł.

Logo Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
Do 16 września 2018 r. trwa nabór zgłoszeń do programu stażowego dla studentów w Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Stypendium trwa trzy lub sześć następujących po sobie miesięcy kalendarzowych.

wtorek, 14 sierpnia 2018


fot. Matthew Mazzei / unsplash.com CC0 1.0
Lody owocowe, mrożone ryby, zimne kąpiele, ochłoda w klimatyzowanym pomieszczeniu - wszystko to pomaga zwierzętom w zoo przetrwać wysokie temperatury. Upał doskwiera również domowym czworonogom. Trzeba im zapewnić stały dostęp do wody.

Logo Małopolskiej Fundacji Stypendialnej Sapare Auso
Do 31 października 2018 r. można przesyłać zgłoszenia na konkurs na najlepsze prace magisterskie z edukacji ekologicznej i ochrony środowiska, którego organizatorem jest Małopolska Fundacja Stypendialna Sapere Auso. Konkurs adresowany jest do studentów z województwa małopolskiego, którzy są autorami prac magisterskich, w których poruszane są wymienione zagadnienia naukowe. 

Stypendia w Bawarii

Do 1 grudnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na roczne stypendia na studia podyplomowe w roku akademickim 2019/2020 oraz stypendia doktoranckie w niemieckim kraju związkowym Bawaria . Konkurs adresowany jest do absolwentów szkół wyższych z Polski, Bułgarii, Chorwacji, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Czech, Ukrainy i Węgier.

Logo Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia
Do 31 marca 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Akademickiego im. Bpa Jana Chrapka na prace magisterską inspirowaną nauczeniem Jana Pawła II o roli mediów w promowaniu godności człowieka. Konkurs adresowany jest do autorów prac magisterskich i doktorskich napisanych w języku polskim, obronionych w ciągu ostatnich dwóch lat (trzy lata prace doktorskie) poprzedzających rok ogłoszenia na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych zlokalizowanych na terenie Polski. 

poniedziałek, 13 sierpnia 2018


Logo konkursu LiderNarodowe Centrum Badań i Rozwoju podało wyniki IX edycji konkursu Lider. Finansowanie o łącznej wysokości 59 122 066,25 zł trafiło do 51 młodych naukowców. Szczegółowe wyniki oraz listę nagrodzonych projektów można znaleźć na stronie internetowej NCBiR.

fot. Beiley Scully / unsplash.com CC0 1.0
Miejsce w akademiku lub wynajem pokoju – do tej pory osoby studiujące poza miejscem zamieszkania miały do wyboru głównie te dwie możliwości. W ostatnich latach w miastach akademickich pojawia się jednak coraz więcej prywatnych domów studenckich, oferujących pokoje w dobrym standardzie i miejsca wspólne sprzyjające integracji między studentami. Eksperci szacują, że zainteresowanie młodych ludzi takimi pokojami będzie rosło, więc segment ten przyciąga coraz więcej inwestorów. Kluczowa dla powodzenia inwestycji jest dobra lokalizacja – blisko szkół wyższych i dobre skomunikowanie z centrum.

Logo Wprost
Do 5 października 2018 r. trwa nabór zgłoszeń do konkursu Innowatory Wprost 2018. Konkurs adresowany jest do firm, które inwestują w innowacje.W celu przesłania zgłoszenia do konkursu, należy wypełnić ankietę on-line na stronie http://innowacje.wprost.pl/ankieta/

Logo Naukowej Fundacji Polpharmy
Od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu wykorzystanie technik mobilnych w prewencji, diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych. Pula nagród w konkursie wynosi 230 000 zł. Organizatorem konkursu jest Naukowa Fundacja Polpharmy.

fot. Jakub Gorajek / unsplash.com CC0 1.0
Do 10 września 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach 46. edycji konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. 

niedziela, 12 sierpnia 2018


fot. Rama Wikimedia Commons, Cc-by-sa-2.0-fr
Bratanek brytyjskiego kryptologa Alana Turinga ocenił, że eksponowanie zasług jego krewnego sprawiło, że zapomina się o zasługach polskich matematyków, bez których złamanie szyfru niemieckiej Enigmy "nie udałoby się tak szybko, jeśli udałoby się w ogóle".


Po kilku tygodniach przerwy autorem myśli z serii Cytat tygodnia ponownie jest Albert Einstein. Trzeb bowiem przyznać, że w zwięzłych słowach potrafi on ująć ważne dla nauki sprawy.

sobota, 11 sierpnia 2018


fot. Steven Spassov / unsplash.com CC0 1.0
Nie tylko w czasie deszczu i nie tylko dzieci się nudzą. Często ten stan dopada też dorosłych. Ale nuda – wbrew stereotypom utrwalonym w literaturze czy w piosence – jest nam bardzo potrzebna, jak każdy inny stan, którego doświadczamy – mówi PAP psycholog dr Marta Kucharska.

Jak poradzić sobie z upałami w pracy? Jakie zmiany można wprowadzić, gdy nie lubimy swojej pracy? Które państwo wprowadza 500+ na kulturę? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 10 sierpnia 2018


Jarosław Gowin - fot. public domain
Resort nauki zapewni uczelniom kompleksowe wsparcie we wdrażaniu zmian wynikających z wprowadzenia nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce - zapewnia minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin w liście skierowanym do rektorów uczelni.

fot. Lukas Budimaier / unsplash.com CC0 1.0
Rewolucja technologiczna dotarła także do produkcji żywności. Firmy chcą zastąpić surowce z tradycyjnych gospodarstw rolno-hodowlanych wyrobami wytworzonymi dzięki zdobyczom nauki. Obok mięsa produkowanego w laboratorium, pojawiają się nowe rozwiązania, np. laboratoryjnie wytwarzane wino czy czekolada. Sztucznie produkowana żywność może w przyszłości rozwiązać problem głodu. Już w 2050 roku potrzeba będzie nawet dwukrotnie więcej żywności, by zaspokoić potrzeby 10 mld ludzi.

Herb miasta Szczecin
Do 31 października 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską oraz pracę magisterską w dziedzinie nauk humanistycznych. Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie oraz magisterskie z zakresu nauk humanistycznych obronione we wszystkich uczelniach Szczecina. 

Logo konkursu Medi@stery
Do 20 listopada 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach piątej edycji ogólnopolskiego konkursu Medi@stery na najlepszą pracę magisterską z wiedzy o mediach. Do konkursu można zgłaszać prace napisane w języku w polskim na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna w polskich uczelniach publicznych i niepublicznych.

https://www.granty-na-badania.com/2018/08/nabor-ekspertow-fundacji-na-rzecz-nauki.html
Do 5 września 2018 r. trwa pierwsza tura naboru ekspertów w ramach 4 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla Działania 4.4 "Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R" w ramach którego Fundacja na rzecz Nauki Polskiej pełni funkcję Instytucji Wdrażającej. Po zakończeniu pierwszej tury, nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym.

czwartek, 9 sierpnia 2018


fot. Alexander Andrews / unsplash.com CC0 1.0
"Spadające gwiazdy" czyli meteory od zawsze fascynowały ludzi. Najlepszą porą na ich wypatrywanie jest pierwsza połowa sierpnia, kiedy to na niebie pojawia się rój Perseidów.

Logo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Do 12 sierpnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach programu praktyk pn. Letnia Akademia MSWiA. W ramach programu studenci otrzymają możliwość odbycia płatnych praktyk w okresie od 3 września 2018 r. do 28 września 2018 r. Uczestnicy programu otrzymają stypendium w wysokości 2 500 zł brutto miesięcznie.

fot. Samuel Zeller / unsplash.com CC0 1.0
170 innowacyjnych pomysłów technologicznych związanych z wykrywaniem i obrazowaniem może zyskać finansowanie w ramach projektu ATTRACT. Budżet projektu wynosi 17 milionów euro. Termin zgłoszeń mija 31 października 2018 r.

https://www.granty-na-badania.com/2018/08/ponad-26-mln-z-od-fnp-na-powstanie.html

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła laureatów piątego, ostatniego już konkursu w programie FIRST TEAM. Trzynaścioro młodych badaczy otrzymało od FNP granty w wysokości ponad 26 mln złotych na stworzenie swoich pierwszych zespołów badawczych.

środa, 8 sierpnia 2018


fot. Hal Gatewood / unsplash.com CC0 1.0
Naukowcy w Instytucie Nenckiego Polskiej Akademii Nauk prowadzą badania nad neuroplastycznością, czyli zdolnością mózgu do reorganizacji, która jest kluczowa m.in. dla procesów uczenia się, zapamiętywania czy regeneracji. Mogą one doprowadzić do przełomu w diagnostyce i wsparcia w leczeniu takich zaburzeń i chorób jak choroba Parkinsona, Alzheimera, depresja i schizofrenia. Do końca przyszłej dekady choroby te będą jednym z najczęstszych i największych zagrożeń zdrowotnych. Współpraca Instytutu Nenckiego z Siemens Healthcare zapewni naukowcom dostęp do nowych narzędzi i najnowocześniejszego sprzętu, a w przyszłości umożliwi szybką komercjalizację wyników badań.

https://www.granty-na-badania.com/2018/08/dyplom-z-programem-archicad-ii-edycja.html
Do 31 stycznia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach II edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską lub inżynierską w zakresie architektury, urbanistyki lub architektury wnętrz. Konkurs skierowany jest wyłącznie do studentów (absolwentów) studiów magisterskich dotyczących architektury, urbanistyki, architektury wnętrz i architektury krajobrazu. 

Logo Ministerstwa Spraw ZagranicznychDo 15 października 2018 r. można zgłaszać swoje propozycje na konkurs na najlepszą pracę magisterską, którego organizatorem jest Minister Spraw Zagranicznych. Zgłaszane prace muszą dotyczyć współczesnych stosunków międzynarodowych. 

https://www.granty-na-badania.com/2018/08/biznes-w-kobiecych-rekach-2018.html
Do 9 września 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach programu Biznes w kobiecych rękach 2018. Program adresowany jest do osób ambitnych, kreatywnych, nastawionych na sukces, otwartych na współpracę z innymi, zainteresowanych nowymi trendami technologicznymi.

wtorek, 7 sierpnia 2018


fot. Math / unsplash.com CC0 1.0
Na świecie cena kawy jest rekordowo niska, w Polsce powinna kosztować 8-10 zł za kilogram. Dlaczego w kawiarniach za filiżankę kawy płacimy nawet 10 zł?

Logo firmy Tauron
Do 15 października 2018 r. można przesyłać zgłoszenia do konkursu na najlepsza pracę magisterską, którego organizatorem jest firma Tauron Dystrybucja. Konkurs adresowany jest do osób, które w roku akademickim 2017/2018 obroniły pracę magisterską. Tematyka obronionej pracy musi dotyczyć zagadnienia "Inteligentne sieci elektroenergetyczne – rozwój i eksploatacja". Autor najlepszej pracy otrzyma 10 000 zł.

fot. Dawid Małecki / unsplash.com CC0 1.0
Do 30 września 2018 r. trwa nabór zgłoszeń do konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu matematyki stosowanej. Organizatorami konkursu są Politechnika Wrocławska oraz The Bank of New York Mellon. Pula nagród w konkursie wynosi 30 000 zł.

fot. rawpixel / unsplash.com CC0 1.0
Do 25 sierpnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendium artystyczne Warszawskiej Szkoły Reklamy. Stypendium Artystyczne Warszawskiej Szkoły Reklamy pokrywa koszty czesnego związane z dwuletnią nauką w szkole. W ramach konkursu przyznanych zostanie osiem stypendiów (po jednym na każdą specjalizację).

poniedziałek, 6 sierpnia 2018


fot. Eric Rothermel / unsplash.com CC0 1.0
W średniowieczu moment oznaczał 90 sekund. Obecnie często nie doceniamy tak krótkich jednostek czasu. Tymczasem w półtorej minuty można napisać zaległego maila, zaktualizować listę zadań czy oddzwonić do podwykonawcy – to naprawdę sporo. Jak nie przegapić takich chwil i maksymalnie je wykorzystać?

fot. Greg Rakozy / unsplash.com CC0 1.0
Do 30 października 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu o Nagrodę Naukową Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej za najlepszą studencką pracę dyplomową z zakresu inżynierii kosmicznej. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

fot. Alex Gindin / unsplash.com CC0 1.0
Do 12 sierpnia 2018 r. startupy z całego świata mogą zgłaszać swoje innowacyjne projekty dotyczące walki ze smogiem na tegoroczną edycję Smogathonu. Półfinały konkursu odbędą się w październiku na kilku kontynentach, a finał zaplanowano na 19 listopada w Krakowie.

SklepNaukowy