wtorek, 17 lipca 2018


Logo Narodowego Centrum Nauki
Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło szóstą edycję konkursu Etiuda. W tym roku na stypendia doktorskie agencja przekaże prawie 15 mln zł. O finansowanie konkurowało 355 badaczy, z których nagrodzonych zostało 147. Lista przyznanych projektów dostępna jest na stronie NCN.

fot. rawpixel / unsplash.com CC0 1.0
U większości Polaków granice między życiem prywatnym a zawodowym się zacierają. Prawie połowa zauważa to także w swoim życiu – wynika z raportu Gumtree "Aktywni + Praca w życiu, życie w pracy". Zjawisko work-life integration nie jest już marginalne – co trzecia osoba jest zwolennikiem pełnej integracji życia zawodowego z prywatnym. Wpływ na to mają przede wszystkim nowe technologie i social media – w trakcie pracy rozmawiamy z rodziną i robimy zakupy. Podczas czasu wolnego – odbieramy służbowe e-maile i telefony.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Do 31 sierpnia 2018 r. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej prowadzi nabór zgłoszeń na wyjazdy naukowe do Meksyku na 2019 r. Program stypendialny skierowany jest do osób zainteresowanych zdobyciem specjalizacji, uzyskaniem tytułu magistra lub doktora, jak również prowadzeniem badań naukowych. 

Instytut Zachodni - logo
Do 30 września 2018 r. trwa nabór zgłoszeń do konkursu na Stypendium Instytutu Zachodniego na realizację badań naukowych w zakresie historii Polski w latach 1939-1945. Konkurs adresowany jest do pracowników naukowy zatrudnionych w jednostce naukowej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający udokumentowany dorobek naukowy oraz prowadzący lub zamierzający prowadzić badania naukowe z zakresu historii Polski w okresie II wojny światowej. 

Jarosław Gowin - fot. public domain
Resort nauki rozpoczął już konsultacje kilkunastu rozporządzeń do Ustawy 2.0., m.in. dotyczących zarobków profesora uczelni publicznej czy programu "Wsparcie dla czasopism naukowych". Ich projekty umieszczono na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

fot. Noom Peerapong / unsplash.com CC0 1.0
Do 13 września 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu konkursu filmowego - kultura zmienia świat na lepsze. Celem konkursu jest do przygotowanie spotu, który zachęca do korzystania z legalnych źródeł kultury i przenoszenia do internetu zasad etycznych, które obowiązują w codziennym życiu. Pula nagród w konkursie wynosi 9 000 zł.

poniedziałek, 16 lipca 2018Jak wyżywić przyszłych kolonistów na Marsie? Pracują nad tym m.in. wrocławscy naukowcy, którzy opracowują system oczyszczania ścieków. Ma on pomóc w pozyskaniu wody i składników odżywczych dla aeroponicznych upraw roślinnych w pozaziemskich koloniach.

Uczestnicy Letniej Szkoły Młodych Naukowców - fot. materiały organizatora W dniach od 9 lipca do 13 lipca 2018 r. pod patronatem medialnym serwisu granty-na-badania.com Biuro ds. Badań Naukowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zorganizowało Letnią Szkołę Młodych Naukowców (LSMN). Celem LSMN było przekazanie młodym naukowcom wiedzy dotyczącej zasad konstruowania projektów badawczych, które mają uzyskać finansowanie z zewnętrznych źródeł. W LSMN wzięli udział młodzi naukowcy z kilkunastu ośrodków naukowych z całej Polski.

Flaga Islandii
Do 1 grudnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu stypendialnego na University of Iceland w Reykjavíku. W ramach konkursu przyznanych zostanie 15 stypendiów dla studentów na trwające od 1 września 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. studia dotyczące języka, kultury i historii Islandii.


Ideografia 2018 - logo
Do 1 września 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu projektowania graficznego Ideografia. W konkursie mogą brać udział graficy, projektanci oraz studenci polskich uczelni plastycznych. Pula nagród w konkursie wynosi 12 500 zł.

fot. Thomas Kelley / unsplash.com CC0 1.0
Do 2 listopada 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach XXVIII edycji konkursu prac dyplomowych o nagrodę im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego. Do konkursu można zgłaszać prace dyplomowe związane z elektrotechnologią, materiałoznawstwem elektrotechnicznym i techniką wysokich napięć.

niedziela, 15 lipca 2018


fot. rawpixel / unsplash.com CC0 1.0
W piątek wieczorem Senat przyjął z czterema poprawkami ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0) i bez poprawek przepisy ją wprowadzające. Oznacza to, że Ustawa 2.0 wraca do Sejmu. Ustawy reformują szkolnictwo wyższe, wprowadzają m.in. duże zmiany w funkcjonowaniu uczelni.

fot. Hal Gatewood / unsplash.com CC0 1.0
W Polskę wyjechały autobusy edukacyjne z atrakcjami naukowymi, które na co dzień oferuje Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Mają wyrównać dysproporcje w dostępie do nauki i zachęcić dzieci do kariery naukowej. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Centrum Nauki Kopernik stworzyło program Naukoubus, w ramach którego do mniejszych ośrodków miejskich i wiejskich wysyłane są busy popularyzujące naukę. Dzieci zapoznają się w nich z ciekawymi eksperymentami oraz odwiedzą mobilne planetarium.


W pracy naukowca warto zachować dużą dozę dziecięcej radości z odkrywania. Doskonale wiedział o tym Karol Darwin. W tym wakacyjnym czasie jego myśl idealnie pasuje do naszej serii Cytat tygodnia. 

sobota, 14 lipca 2018


fot. Chris Marquard / unsplash.com CC0 1.0
Doświadczenia z lodowatych jezior w Tatrach pomogą naukowcom badać glony na wybrzeżach Spitsergenu. Badania różnorodności bruzdnic w wodach Arktyki będzie prowadził 7-osobowy zespół, który właśnie wyruszył w rejs zorganizowany przez Nadnotecki Instytut UAM w Pile.

Gdzie studiowali najbogatsi Polacy? Dlaczego warto uczyć się hiszpańskiego? Jak zacząć prowadzic własne szkolenia? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 13 lipca 2018


fot. Melanie Wasser / unsplash.com CC0 1.0
Zdolność ludzkiego mózgu do wyobrażania sobie przyszłości jest unikatowa - mówi PAP neuronaukowiec prof. Joseph LeDoux. Jednym ze skutków ludzkiej świadomości są jednak negatywne emocje, takie jak strach - a w konsekwencji również i stany lękowe.

Logo Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EUCYS)
Do 30 listopada 2018 r. najmłodsi naukowcy mogą zgłaszać swoje prace w ramach Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EUCYS). Konkurs adresowany jest do osób, które są urodzone pomiędzy 30 września 1998 i 1 września 2005 roku. Do konkursu można zgłaszać prace z dziedziny nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, społecznych i ekonomicznych.

Logo Narodowego Centrum Nauki
Rada Narodowego Centrum Nauki postanowiła o 60 mln zł podnieść pulę środków, która trafi do naukowców, którzy złożyli wnioski w ramach konkursów Opus 15 oraz Preludium 15. Łącznie na projekty złożone w terminie od 15 marca 2018 r. do 15 czerwca 2018 r., NCN przeznaczy 380 mln zł.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Do 14 sierpnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach programu stypendialnego dla Polonii na studia trzeciego stopnia w roku akademickim 2018/2019. Celem programu jest poprawa znajomości języka polskiego oraz poziomu kwalifikacji w środowiskach polonijnych poprzez umożliwienie młodzieży polskiego pochodzenia odbycia studiów wyższych trzeciego stopnia na warunkach stypendialnych na uczelniach w Polsce. Wysokość stypendium wynosi 2 200 zł miesięcznie.

czwartek, 12 lipca 2018


fot. Simon Migaj / unsplash.com CC0 1.0
Ponad połowa z nas robi sobie spontaniczne przerwy kilka razy dziennie, a blisko 40% co najmniej raz dziennie. Ponad 30% badanych uważa, że nawet krótkie oderwanie się od obowiązków wpływa na nich bardzo relaksująco, a 27,6% uważa, że dodaje im energii - wynika z badania zrealizowanego przez SW Research "Czy zabiegani Polacy mają czas na spontaniczną przerwę?", przeprowadzonego na zlecenie Mondelez Polska.

fot. rawpixel / unsplash.com CC0 1.0 Przyjęcie kilkunastu poprawek do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, tzw. Ustawy 2.0 i do przepisów ją wprowadzających, zarekomendowała w środę senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu.

fot. Christian Dubovan / unsplash.com CC0 1.0
Horyzont Europa – tak nazywać się będzie kolejny program ramowy Unii Europejskiej, finansujący badania naukowe i innowacje. Zastąpi Horyzont 2020. W latach 2021-2027 do innowatorów trafi prawie 100 mld euro, czyli ponad 25% więcej niż w obecnej perspektywie finansowej.

fot. Jason Blackeye / unsplash.com CC0 1.0
Do 27 lipca 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego na najlepsze prace doktorskie, magisterskie, inżynierskie i licencjackie związane tematycznie z atomistyką (wykorzystaniem zjawisk, procesów i technik jądrowych, technicznymi aspektami, ekonomiką i odbiorem społecznym zastosowań energetyki jądrowej itp.).

Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu - logo
Do 31 października 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na prace magisterskie i licencjackie z zakresu marketingu, handlu i konsumpcji. Konkurs adresowany jest do absolwentów pierwszego i drugiego stopnia studiów, którzy przygotowali swoją pracę dyplomową z zakresu marketingu, handlu lub konsumpcji oraz w 2018 roku pomyślnie zdali egzamin dyplomowy. Pula nagród w konkursie wymaga 1 200 zł.

Logo The Matsumae International FoundationDo 31 sierpnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach programu stypendialnego Matsumae international foundation fellowship program. Konkurs skierowany jest do osób ze stopniem doktora, które chcą przeprowadzić badania naukowe w Japonii.

środa, 11 lipca 2018


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podało wyniki II edycji konkursu w ramach programu Doktorat wdrożeniowy. Pozytywną ocenę otrzymało 78 jednostek. Negatywnie ocenione zostały wnioski 8 jednostek. Jeden wniosek nie został rozpatrzony z powodu nie spełnienia podstawowego kryterium ustawowego. Szczegółowe wyniki można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.

Dr hab. Piotr Sułkowski, prof. UW, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, zdobywca grantu w programie TEAM_fot.OneHD
Komputer pokładowy dla mikro-satelitów, magazyny danych nowej generacji czy opis najważniejszych koncepcji myślenia historycznego – to  tylko niektóre projekty, nad jakimi pracować będą zdobywcy grantów w ostatnim konkursie w programach TEAM, TEAM-TECH oraz TEAM-TECH Core Facility Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Na innowacyjne prace prowadzone w 17 zespołach badawczych Fundacja przeznaczy prawie 59 mln zł ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

fot. Drew Hays / unsplash.com CC0 1.0
Ożywić zamrożone przez lata organizmy – takie naukowe marzenie zrealizował Mikołaj Federowicz, który pisząc pracę magisterską zajął się bakteriami zamieszkującymi Antarktykę. Obecnie w ramach doktoratu szuka "bakterii do zadań specjalnych" i przekonuje, że w pracy laboratoryjnej można czasem poczuć się jak w powieści science-fiction.

Do 11 września 2018 r. można składać wnioski w ramach XIV edycji konkursu "Skomplikowane i proste. Młodzi naukowcy o swoich badaniach", którego organizatorem jest miesięcznik "Forum Akademickie". Konkurs adresowany jest do pracowników naukowych uczelni i instytutów badawczych oraz doktorantów, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Pula nagród finansowych dla autorów najlepszych prac wynosi 19 500 zł.

Logo European University Institute
Do 18 października 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach staży podoktorskich Max Weber Programme. Program adresowany jest do młodych naukowców, którzy nie wcześniej niż pięć lat temu uzyskali stopień doktora w dziedzinie nauk humanistycznych oraz społecznych. Osoby zakwalifikowane do udziału w programie, będą mogły odbyć trwający od 12 do 36 miesięcy staż w European University Institute we Florencji.

Flaga Romów
Do 31 października 2018 r. (liczy się data wpływu) trwa nabór wniosków w ramach  konkursu stypendialnego dla osób pochodzenia romskiego studiujących na uczelniach lub będących słuchaczami kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych, kolegiów pracowników służb społecznych w roku akademickim 2017/2018.

wtorek, 10 lipca 2018


fot. Drew Graham / unsplash.com CC0 1.0
Aż 67 proc. firm z Europy Środkowej deklaruje, że w ciągu najbliższych 3-5 lat zwiększy wydatki na działalność badawczo-rozwojową. W Polsce odsetek ten wynosi 79 proc. Należy wziąć jednak pod uwagę, że wciąż jedna piąta firm przyznaje, że obecnie działalności B+R nie prowadzi.

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Do 31 sierpnia 2018 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi nabór wniosków w ramach finansowania w 2019 roku inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej (zakup, wytworzenie lub rozbudowa aparatury naukowo-badawczej oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej nauki) oraz inwestycje budowlane i inwestycje budowlane dotyczące strategicznej infrastruktury badawczej Nabór wniosków prowadzony jest za pośrednictwem systemu https://osf.opi.org.pl.

Konkurs na pracę dyplomową o Lublinie - plakat
Do 15 września 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach IX edycji konkursu prezydenta miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową. Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, inżynierskie, licencjackie i doktoranckie z zakresu szeroko rozumianego rozwoju gospodarczego Lublina, obronione nie wcześniej niż w 2015 r. Pula nagród dla autorów najlepszych prac wynosi 24 000 zł.

Collegium Civitas - logo
Do 31 sierpnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu o nagrodę im. prof. Roberta Mroziewicza. Konkurs adresowany jest do osób, które uzyskały tytuł zawodowy magistra (bez względu na uczelnię, kierunek i dyscyplinę naukową) na podstawie obronionej pracy o tematyce obejmującej stosunki międzynarodowe, dyplomację, bezpieczeństwo międzynarodowe i cyfrowe. Pula nagród w konkursie wynosi 7 000 zł.

poniedziałek, 9 lipca 2018


fot. Jan Kahánek / unsplash.com CC0 1.0 Podział na humanistów i umysły ścisłe na rynku pracy jest coraz mniej uzasadniony. People, jedna z czołowych polskich firm doradztwa personalnego wśród najczęściej rekrutowanych specjalistów wymienia tych, którzy łączą wiedzę ścisłą i humanistyczną: programistów – managerów, inżynierów, digital managerów działających na styku technologii i marketingu  oraz pracowników znających języki obce na stanowiskach odpowiadających za finanse czy kwestie podatkowe w centrach usług wspólnych.