niedziela, 21 października 2018


fot. jesse orrico / unsplash.com CC0 1.0
Niewielka zmiana nazwy funduszu oraz doprecyzowanie części przepisów – to najważniejsze uwagi uwzględnione przez resort nauki po konsultacjach publicznych projektu Ustawy o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Nauki Polskiej.


Nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli. Zdarzają się sytuacje, gdy musimy radzić sobie z problemami. W takich sytuacjach warto pamiętać o słowach Winstona Churchilla, które są naszym dzisiejszym cytatem tygodnia.

sobota, 20 października 2018


Śmieci w kosmosie, które mogą uderzyć w Międzynarodową Stację Kosmiczną i satelity orbitujące wokół Ziemi, stają się coraz większym problemem – zwiększają koszty operacji i narażają astronautów na niebezpieczeństwo. Studenci ze Studenckiego Koła Astronautycznego (SKA) Politechniki Warszawskiej zaprojektowali rozwiązanie, zapobiegające pozostawaniu na orbicie niepotrzebnych satelitów po wykonaniu swojej misji. Zbudowany przez nich czwarty polski satelita zostanie wyposażony w żagiel deorbitacyjny. Rakieta Falcon 9, należąca do SpaceX, której właścicielem jest Elon Musk, wyniesie satelitę PW-Sat2 na orbitę najprawdopodobniej pod koniec listopada 2018 r. 

Czy nowy algorytm dotacji doprowadzi do upadku najlepsze jednostki naukowe? Jakie umiejętności warto posiąść przed 40. urodzinami? Jak dbać o markę osobistą? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 19 października 2018


fot. rawpixel / unsplash.com CC0 1.0 Na jednej uczelni wzorowy naukowiec, ale już na drugiej to pracownik, który musi się poprawić. Na polskich uczelniach brakuje stałego i uniwersalnego systemu oceny pracowniczej, który mógłby wpłynąć na lepszy rozwój polskiej nauki.

https://www.granty-na-badania.com/2018/10/konkurs-na-prace-magisterska-i.html
Do 19 listopada 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach XIII edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską i licencjacką o Kociewiu i Starogardzie Gdańskim. Konkurs adresowany jest do studentów i uczestników seminariów magisterskich i licencjackich w roku akademickim 2017/2018. Prace do konkursu mogą zgłaszać także absolwenci roczników 2015 – 2017, którzy uzyskali magisterium lub licencjat w tym okresie.

https://www.granty-na-badania.com/2018/10/nabor-ekspertow-fundacji-na-rzecz-nauki.html
Do 5 listopada 2018 r. trwa trzecia tura naboru ekspertów w ramach 4 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla Działania 4.4 "Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R" w ramach którego Fundacja na rzecz Nauki Polskiej pełni funkcję Instytucji Wdrażającej. 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Do 14 grudnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń do I edycji konkursu w ramach programu STER na stypendia doktorskie dla cudzoziemców.Budżet konkursu wynosi 6,25 mln zł. Pojedynczy projekt może otrzymać wsparcie nie wyższe niż 1,25 mln zł.

czwartek, 18 października 2018


fot. rawpixel / unsplash.com CC0 1.0
16 proc. polskich internautów, czyli ponad 4 mln osób, przejawia objawy tzw. syndromu FOMO - czyli lęku przed odłączeniem od Internetu i mediów społecznościowych - wynika z badania, którego wyniki przedstawiono we wtorek w Warszawie.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - logoDo 31 grudnia 2018 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach XXII konkursu prac magisterskich i XV konkursu prac licencjackich. Do konkursu można zgłaszać prace dotyczące współczesnych problemów ekonomicznych i innowacyjności w gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na rozwój regionu gdańskiego. Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku. 

https://www.granty-na-badania.com/2018/10/stena-circular-economy-award-lider.html
Do 31 stycznia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach II edycji konkursu Stena Circular Economy Award - Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Konkurs adresowany jest m.in. do studentów. Laureat konkursu otrzyma laptop oraz 10 000 zł na grant edukacyjny.

Flaga województwa pomorskiego
Do 30 listopada 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach  konkursu o przyznanie stypendiów dla twórców kultury z budżetu województwa pomorskiego w roku 2019. Stypendia przyznawane są osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami o istotnym znaczeniu dla województwa pomorskiego.

środa, 17 października 2018


fot. Ahmad Dirini / unsplash.com CC0 1.0
Superszybkie i supermocne lasery produkowane przez polską spółkę są używane do cięcia diamentów, podglądania reakcji chemicznych, ale i do operacji korekcji wzroku. W laserach tych zastosowanie znalazły rozwiązania docenione tegoroczną Nagrodą Nobla z fizyki.

fot. Andrik Langfield / unsplash.com CC0 1.0
Do 30 listopada 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu o Nagrodę Pratt & Whitney Zbigniew Grabowski Memorial Prize. Konkurs adresowany jest do absolwentów studiów inżynierskich, magisterskich oraz doktorzy, którzy w dniu zgłoszenia, nie ukończyli 35. roku życia. Organizatorem konkursu jest firma Pratt & Whitney, Politechnika Warszawska i Politechnika Rzeszowska. Pula nagród w konkursie wynosi 53 900 zł.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Do 14 grudnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach pierwszej edycji programu Inernational Alumni, którego organizatorem jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Celem programu jest wsparcie uczelni i jednostek naukowych prowadzących kształcenie w rozwoju długofalowych relacji z zagranicznymi absolwentami, wykorzystaniu ich wiedzy i doświadczeń w procesach edukacyjnych oraz budowaniu we współpracy z nimi marki polskich instytucji za granicą.

ERA CoBioTech - logo
Do 14 grudnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach 2. konkursu ERA CoBioTech (ERA-Net Cofund on Biotechnologies). W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie środków na realizację międzynarodowych projektów badawczych obejmujących zagadnienia z zakresu biotechnologii. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBiR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 euro.

wtorek, 16 października 2018


fot. Bill Fairs / unsplash.com CC0 1.0
Latawce helowe wysyłane w okolice orbity okołoziemskiej mogą posłużyć do prezentowania wyników eksperymentów wykonywanych przez polskich naukowców w Kosmosie. Ma to pozwolić m.in. na komercjalizację węzłów adaptacyjnych do tłumienia drgań czy prezentację wyników testów udarowych. W przyszłości sześć takich balonów może pokryć obszar całej Polski, pozwalając na monitorowanie i wykonywanie bardzo dokładnych zdjęć satelitarnych. Już dziś latawce sprawdzają się w monitoringu obiektów wojskowych i przy obserwacjach pogodowych. 

fot. rawpixel / unsplash.com CC0 1.0
Do 20 listopada 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu im. prof. Lecha Morawskiego na pracę magisterską z zakresu teorii prawa, filozofii prawa, historii doktryn polityczno-prawnych, prawa konstytucyjnego, a także pozostałych nauk dogmatycznych. Pula nagród w konkursie wynosi 7 000 zł.

Logo Deloitte
Do 3 listopada 2018 r. trwa nabór zgłoszeń do Akademii Biznesu by Deloitte. Program edukacyjny skierowany do studentów, którzy chcą poszerzać znajomość zagadnień biznesowych oraz praktycznie wykorzystać wiedzę teoretyczną zdobytą w czasie studiów. Do Akademii Biznesu mogą zgłaszać się studenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

Logo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Do 15 stycznia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach szóstej edycji konkursu na polsko-izraelskie projekty badawcze. Zgłaszane projekty muszą być ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych. Budżet konkursu wynosi 2 mln zł.

poniedziałek, 15 października 2018


fot. Ani Kolleshi / unsplash.com CC0 1.0
PKN Orlen we współpracy z Instytutem Chemii Przemysłowej przeprowadził próbę przerobu frakcji ropy z olejami roślinnymi. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii i otrzymanie wysokiej jakości biowęglowodorów jako komponentu oleju napędowego - podała spółka.

Do 15 lutego 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach XXIV konkursu prac magisterskich im. J.J. Lipskiego. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej z obszaru humanistyki i nauk społecznych dotyczącą zjawisk mających miejsce od XIX w. do współczesności, których tematyka jest bliska zainteresowaniom badawczym i aktywności społecznej patrona konkursu.

Herb Wołomina
Do 31 grudnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendia dla studentów i doktorantów mieszkających w gminie Wołomin. O stypendium mogą ubiegać się młodzi naukowcy, których działalność naukowa lub artystyczna może przyczynić się do rozwoju gminy Wołomin i regionu lub wnieść znaczny wpływ na rozwój nauki lub kultury. 

Logo Fundacji LOTTO
Do 11 listopada 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu stypendialnego Fundacji LOTTO pn. 100 na 100. Konkurs adresowany jest do studentów, którzy ukończyli co najmniej pierwszy rok studiów (studia I, II i III stopnia). W ramach konkursu organizatorzy przyznają sto stypendiów w wysokości 1 250 zł miesięcznie każde.

niedziela, 14 października 2018


fot. Hyttalo Souza / unsplash.com CC0 1.0
Odmawianie obowiązkowego szczepienia dzieci może wynikać z automatycznego, intuicyjnego trybu przetwarzania informacji. A ja namawiam, by przestawić się na "manualny" tryb myślenia o kwestiach medycznych - mówi laureat prestiżowego grantu ERC filozof dr Tomasz Żuradzki.


Ponownie powracamy do myśli, której autorem jest Konfucjusz. Cytat ten ma szczególne znaczenie dziś, gdy obchodzimy dzień nauczyciela.

sobota, 13 października 2018


fot. Sorin Cicos / unsplash.com CC0 1.0
Pierwszą znaną osadę obronną wraz z drewnianymi zabudowaniami z późnego okresu żelaza, czyli sprzed ponad 2 tys. lat, zlokalizowali archeolodzy na wybrzeżu północno – wschodniego Adriatyku na wyspie Rab. Odkrycia dokonano m.in. dzięki zastosowaniu georadaru i magnetometru.

Czym jest władza i jak ją sprawować? Jak poradzić sobie ze zniechęceniem? Jak działają firmy, w których weekend ma trzy dni? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 12 października 2018


Logo miasta Poznań
Do 15 listopada 2018 r. można zgłaszać prace w ramach XV edycji konkursu Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie obronione na poznańskich uczelniach. Na autorów trzech najlepszych prac doktorskich czeka 8 000 zł brutto, najlepsze trzy prace magisterskie nagrodzone zostaną kwotą 4 000 zł brutto.

Logo programu StRuNaProgram StRuNa ogłasza nabór wniosków ramach konkursu na najlepsze projekty naukowe studentów i doktorantów. Termin składania wniosków upływa 22 października 2018 r. Celem konkursu jest nagrodzenia studentów i doktorantów, którzy zespołowo zrealizowali najciekawsze projekty naukowe. Ponadto uhonorowani zostaną opiekunowie naukowi i twórcy podmiotów rozpoczynających aktywność naukową. Konkurs organizowany jest w sześciu kategoriach tematycznych.

Logo Marszałka Województwa Podkarpackiego
Od 15 października 2018 r. do 26 października 2018 r.  trwa nabór wniosków w ramach konkursu marszałka województwa podkarpackiego na stypendia dla studentów. O stypendia mogą ubiegać się studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych podejmującym studia po raz pierwszy na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich. Wysokość stypendium wynosi wynosi 2 000 zł brutto dla jednego studenta. Stypendium wypłacone będzie jednorazowo.

czwartek, 11 października 2018


fot. Damien TUPINIER / unsplash.com CC0 1.0
Badaczka z Lublina rzuca wyzwanie chorobom pszczół. Probiotyk i substancja pomagająca zwalczać jedną z najczęściej dotykających je chorób - to efekt kilku lat badań prowadzonych przez dr hab. Anetę Ptaszyńską z UMCS w Lublinie.

Herb powiatu przasnyskiego
Do 30 października 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendia za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie powiatu przasnyskiego. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy. Miesięczna wysokość stypendium nie może przekroczyć 600 zł.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Do 18 grudnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu im. Wilhelminy Iwanowkiej, którego organizatorem jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Celem programu jest wspieranie mobilności międzynarodowej doktorantów przez umożliwienie im zdobycia doświadczenia naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich, nawiązania międzynarodowej współpracy naukowej oraz realizacji części studiów doktoranckich w jednostkach zagranicznych.

Logo Chist-Era
Jak informuje Narodowe Centrum Nauki do 15 stycznia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach kolejnej edycji konkursu sieci Chist-Era. W ramach konkursu możliwe będzie uzyskanie środków na prowadzenie międzynarodowych projektów badawczych w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

środa, 10 października 2018


Logo Narodowego Centrum Nauki
Prof. Bartosz Brożek, dr hab. Joanna Sułkowska oraz dr hab. Piotr Sankowski zostali wyróżnieni Nagrodą NCN 2018. Za szczególne osiągnięcia naukowe w zakresie badań podstawowych laureaci otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 50 tys. zł. Uroczystość, tradycyjnie już, odbyła się w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach.

Jarosław Gowin - fot. public domain
Nie wolno oczekiwać od środowiska akademickiego, że będzie się reformować bez znaczącego wzrostu nakładów na szkolnictwo wyższe - powiedział w Szczecinie wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Stowarzyszenie Geodetów Polskich - logo
Do 5 listopada 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na najlepsze prace dyplomowe obronione na kierunku geodezja i kartografia. Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych prac dyplomowych charakteryzujących się najwyższym poziomem naukowym, potencjałem praktycznym oraz oryginalnością rozwiązania.

Logo Polsko - Chińskiej Rady Biznesu
Do 30 listopada 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach III edycji konkursu na pracę dyplomową o współpracy Polska - Chiny. Prace do konkursu mogą zgłaszać studenci i absolwenci uczelni, którzy obronili prace dyplomowe (licencjackie lub magisterskie) w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.

Logo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Do 3 grudnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach wspólnego konkursu inicjatyw ERA-NET ERA-GAS, ERA-NET SusAn oraz ERA-NET ICT-AGRI2 pn. Novel technologies, solutions and systems to reduce the greenhouse gas intensity of animal production systems. Na udział polskich podmiotów Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaplanowało 1 mln euro.

wtorek, 9 października 2018


fot. delfi de la Rua / unsplash.com CC0 1.0
Studia za granicą dają szansę wyższych zarobków, zatrudnienia w międzynarodowych korporacjach, są też okazją do nawiązania cennych kontaktów, które mogą procentować w przyszłości. Polscy studenci najczęściej wybierają uczelnie w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech, również popularne są uczelnie w USA. Koszty nauki i utrzymania za granicą są jednak wielokrotnie wyższe niż w Polsce, przez co jest to opcja raczej dla osób zamożnych – wynika z najnowszego raportu "Koszty studiowania w Polsce i za granicą" opracowanego na zlecenie Aegonu. 

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych - logo
Do 31 października 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach XX edy­cji konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie. Do konkursu można zgłaszać prace mag­is­ter­skie i dok­torskie zakońc­zone w roku kalen­dar­zowym 2017 i 2018, pode­j­mu­jące prob­lematykę pracy i poli­tyki społecznej.

Logo Wikipedii
Do 30 listopada 2018 r. można brać udział w konkursie pn. Wolna Polska - Wolna Wiedza, którego organizatorem jest Wikipedia. Celem konkursu jest dzielenie się wiedzą o kulturze, sztuce, geografii dokonaniach i wybitnych postaciach z Polski. W tym celu uczestnicy konkursu mogą uzupełniać i poprawiać jakościowo hasła z Wikipedii związane z Polską.