piątek, 19 kwietnia 2019


Logo konkursu Startuj z Mazowsza
Do 31 maja 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu Startuj z Mazowsza. Konkurs adresowany jest do mazowieckich start-upów, których twórcy mogą pochwalić się innowacyjnymi produktami, usługami lub rozwiązaniami technologicznym. Pula nagród w konkursie wynosi 60 000 zł.

Stowarzyszenie Wspólnota Polska - logo
Do 30 kwietnia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu stypendialnego Stowarzyszenia Wspólnota Polska na semestr wiosenny. Do konkursu mogą zgłaszać się studenci I, II i III stopnia (studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich, podyplomowych), którzy posiadają potwierdzoną przynależność do Narodu Polskiego (Kartę Polaka) i/lub posiadają udokumentowane polskie pochodzenie. Stypendium przyznawane jest na 1 semestr i wynosi 4 100 zł brutto.

Logo Fundacji NutriciaDo 30 czerwca 2019 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach konkursu na projekty badawcze, promotorskie oraz stypendia związane z żywieniem człowieka w ramach konkursu grantowego na 2019 rok., którego organizatorem jest Fundacja Nutricia. 

czwartek, 18 kwietnia 2019


fot. Dariusz Sankowski / unsplash.com CC0 1.0
Do 18 lipca 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach VI edycji o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki. Konkurs skierowany jest do autorów prac magisterskich napisanych w języku polskim i obronionych w latach 2017 - 2019 na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych położonych na terenie całego kraju. Pula nagród w konkursie wynosi 10 000 zł.

https://www.granty-na-badania.com/2019/04/uniwersytet-konkurs-fotograficzny.html
Do 18 października 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu fotograficznego pn. Uniwersytet. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział wszyscy fotografujący, profesjonaliści i amatorzy. Pula nagród w konkursie wynosi 3 700 zł.

EIG CONCERT-Japan - logo
Do 14 czerwca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach VI edycji konkursu EIG CONCERT-Japan. Celem konkursu jest wspieranie i rozwijanie współpracy w zakresie nauki, technologii i innowacji (STI) między krajami europejskimi a Japonią. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w konkursie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy 750 000 euro.

środa, 17 kwietnia 2019


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Do 18 czerwca 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach II edycji programu im. Bekkera na zagraniczne wyjazdy naukowe. Celem programu jest wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Budżet programu wynosi 40 mln zł.

fot. Jacek Dylag / unsplash.com CC0 1.0
Od 17 czerwca 2019 r. do 16 września 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: INNOship - program finansowania prac B+R na rzecz przedsiębiorców w sektorze stoczniowym. Budżet konkursu wynosi 200 mln zł (wyłącznie dla regionów słabiej rozwiniętych - cała Polska z wyjątkiem województwa mazowieckiego).


Logo programu stażowego Energia dla przyszłości
Do 15 maja 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach IV edycji programu stażowego Energia dla przyszłości. W ramach programu zorganizowanych zostanie 32 rocznych staży w: Ministerstwo Energii wspólnie z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.. Miesięczne wynagrodzenie za staż wnosi 3 600 zł brutto.

wtorek, 16 kwietnia 2019


Logo Politechniki Krakowskiej
Do 28 maja 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na logo wydziałów Politechniki Krakowskiej. Konkurs adresowany jest do grafików, projektantów, artystów plastyków, architektów – zarówno osób, jak i firm. Pula nagród w konkursie wynosi 19 000 zł.

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Od 15 kwietnia 2019 r. w trybie ciągłym uruchomiony został nabór wniosków w ramach programu Premia na Horyzoncie 2. Celem konkursu jest udzielenie wsparcia jednostkom naukowym realizującym projekty w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz programu Euratom. 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Do 3 lipca 2019 r. można składać wnioski w ramach polsko-francuskiego konkursu na wymianę osobową naukowców Polonium 2019/2020. Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i francuskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich.

poniedziałek, 15 kwietnia 2019


fot. Joe Gardner / unsplash.com CC0 1.0
Do 30 czerwca 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu fotograficznego Geologia w obiektywie. Celem konkursu jest rozwój wiedzy o geologii, pokazanie niezwykłych struktur geologicznych kształtujących krajobraz, wyjątkowych odsłonięć skalnych cechujących się nadzwyczajnymi walorami edukacyjnymi i merytorycznymi oraz prace ukazujące niezwykłość wytworów natury w mniejszej skali.. Pula nagród w konkursie wynosi 4 200 zł.

Logo Komisji Europejskiej
Do 11 września 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Individual Fellowships, który organizowany jest w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie. Celem konkursu jest umożliwienie indywidualnym naukowcom zdobywania nowej wiedzy i pracy nad projektami w dowolnym miejscu Europy i świata w wybranej jednostce. Przyznane granty mają także rozwijać innowacyjność i kreatywność naukowców.

fot. Sydney Sims / unsplash.com CC0 1.0
Do 20 maja 2019 r. trwa nabór prac w ramach międzynarodowego konkursu na plakat o tematyce antyprzemocowej. W konkursie mogą brać udział artyści, projektanci, graficy, studenci uczelni artystycznych, wydziałów architektury oraz wydziałów i kierunków sztuk plastycznych, zespoły projektowe agencji reklamowych i studiów graficznych. Grand Prix konkursu wynosi 15 000 zł.

niedziela, 14 kwietnia 2019Po kilkumiesięcznej przerwie powracamy do myśli Zbigniewa Herberta. I po raz kolejny musimy przyznać, że daje ona podstawę do długich rozważań. 

sobota, 13 kwietnia 2019


Dlaczego pieniądze na innowacje trafiły m.in. do solarium i dyskoteki? Co zrobi, by inni zauważyli nasze kompetencje?  To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 12 kwietnia 2019


Logo Komisji Europejskiej
Do 26 września 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie COFUND. Celem konkursu jest pozyskanie przez instytucje środków finansowych na utworzenie programów grantowych dla osób ze stopniem doktora oraz programów studiów doktoranckich.

Nagrody Naukowe tygodnika PolitykaDo 16 czerwca 2019 r. można przesyłać zgłoszenia do 19. edycji Nagród Naukowych tygodnika Polityka. W ramach konkursu przyznanych zostanie pięć stypendiów dla młodych naukowców w wysokości 15 000 zł każde i dziesięć nagród finałowych w wysokości 5 000 zł każda. Konkurs składa się z dwóch etapów.

czwartek, 11 kwietnia 2019


Logo Polskiej Akademii Nauk
Jak przygotować skuteczny wniosek i efektywnie zaplanować proces przygotowania aplikacji o grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)? Tego będzie można dowiedzieć się podczas szkolenia, na które zaprasza Biuro ds. Doskonałości Naukowej Polskiej Akademii Nauk.

Logo Funduszy Europejskich
Od 15 kwietnia 2019 r. do 28 czerwca 2019 r. trwa nabór w ramach działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 "Uczelnia dostępna" dotyczący realizacji działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym. Budżet konkursu wynosi 200 mln zł.

środa, 10 kwietnia 2019


Logo kampanii Ojczysty - dodaj do ulubionych
Do 10 maja 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu pn. Polszczyzna wobec członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Konkurs organizowany w ramach kampanii "Ojczysty – dodaj do ulubionych". Jego celem jest zwrócenie uwagi na sytuację polszczyzny po wejściu Polski do UE. Pula nagród w konkursie wynosi 6 000 zł.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Do 13 czerwca 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach programu Welcome to Poland. Celem projektu jest wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy, przygotowanie organizacyjne miejsca dedykowanego obsłudze studentów i kadry zagranicznej oraz rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją w domu. 

wtorek, 9 kwietnia 2019


fot. Katarzyna Czerwińska / CC BY-SA 3.0 PL
Do 30 kwietnia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń do konkursu, którego organizatorem jest Kancelaria Senatu RP. Laureaci konkursu wezmą udział w panelu studencko-doktoranckim odbywającym się w gmachu Senatu RP podczas konferencji naukowej pt. „Rola Senatu w ustroju RP - w stronę przyszłości”

fot. delfi de la Rua / unsplash.com CC0 1.0
Do 7 maja 2019 r. do godz. 00:59 trwa nabór zgłoszeń w ramach programu Future Leaders Connect – globalna sieć młodych liderek i liderów polityki przyszłości. Udział w projekcie Future Leaders Connect oferuje możliwość przynależności do globalnej grupy osób tworzących przyszłość świata.

poniedziałek, 8 kwietnia 2019


Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
Do 31 lipca 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach IV edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową o stwardnieniu rozsianym. Do konkursu można zgłaszać prace licencjackie i magisterskie, obronione w latach akademickich 2015/2016, 2016/2017 oraz 2018/20189.

fot. Yonghyun Lee / unsplash.com CC0 1.0
Do 19 kwietnia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach 4. Międzynarodowego Biennale Plakatu – Lublin 2019. Jedna z kategorii konkursowych adresowana jest do studentów lub osób, które ukończyły studia w 2018 r. 

niedziela, 7 kwietnia 2019Drogi na skróty. Wykonywanie swojej pracy po łebkach, byle tylko mieć ją za sobą. Uznawanie, że inni nie są warci naszego wysiłku. Kto z nas tak nie myślał? Czy to jednak dobre rozwiązania? Niech do myślenia da nam cytat Leszka "Eldo" Kazimierczaka.

sobota, 6 kwietnia 2019


Na jakie tematy lepiej nie rozmawiać w pracy? Jak stać się bogatym i zarabiać duże pieniądze? Jak zapanować nad życiem rodzinny? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 5 kwietnia 2019


fot. Federico Respini / unsplash.com CC0 1.0
Do 5 maja 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na najlepsze prace magisterskie dotyczące rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych. Pula nagród finansowych w konkursie wynosi 6 000 zł.

fot. Wes Powers / unsplash.com CC0 1.0
Do 12 kwietnia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach 10. edycji Ogólnopolskiego Studenckiego Konkursu Fotograficznego pn. Głębia Spojrzenia. Konkurs adresowany jest do studentów uczelni wyższych. Laureatom, zajmującym pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce, a także osobom wyróżnionym w każdej z kategorii tematycznych organizator gwarantuje nagrodę rzeczową w postaci kursu, bonu lub innej oraz publikację zwycięskiej pracy na wernisażu i wystawie pokonkursowej.

czwartek, 4 kwietnia 2019


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Do 28 czerwca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec. Celem konkursu jest wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i z Niemiec.

Logo Narodowego Banku PolskiegoDo 14 czerwca 2019 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach XII edycji konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych. Celem konkursu jest stymulowanie zainteresowania studentów uczelni polskich tematyką makroekonomii i finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych. Do konkursu można zgłaszać prace obronione w uczelniach na terenie Polski w terminie między 01.01.2018 r. a 31.12.2018 r. Pula nagród w konkursie wynosi 42 000 zł.

środa, 3 kwietnia 2019Do 30 kwietnia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendium specjalnego w mieście Puławy. Wysokość stypendium specjalnego nie może być wyższa niż 1 500 zł na osobę. Planowane jest przyznanie nie więcej niż pięciu stypendiów specjalnych.

Do 21 czerwca 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach X edycji ogólnopolskiego konkursu satyrycznego Manufaktura Satyry Żyrardów 2019. Konkurs ma charakter otwarty i kierowany jest do artystów profesjonalnie uprawiających karykaturę i rysunek satyryczny, oraz do studentów Wyższych Uczelni Plastycznych. Pula nagród w konkursie wynosi 7 600 zł.