wtorek, 18 grudnia 2018


Rzecznik Finansowy - logo
Do 26 kwietnia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach III edycji konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego na prace naukowe z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym. Celem konkursu jest wspieranie badań nad problematyką ochrony praw i interesów klientów rynku finansowego oraz popularyzacja osiągnięć w tym zakresie.

https://www.granty-na-badania.com/2018/12/nabor-ekspertow-fundacji-na-rzecz-nauki_18.html
Do 31 grudnia 2018 r. trwa ósma tura naboru ekspertów w ramach 4 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla Działania 4.4 "Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R" w ramach którego Fundacja na rzecz Nauki Polskiej pełni funkcję Instytucji Wdrażającej. 

Fonds National de la Recherche - logo
Do 11 kwietnia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach VIII edycji konkursu CORE  na polsko-luksemburskie projekty badawcze. Nabór wniosków w Polsce prowadzony będzie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Składać można bilateralne projekty realizowane przez jednostki z Polski i z Luksemburga.

poniedziałek, 17 grudnia 2018


Logo konkursu LiderOd 18 stycznia 2019 r. do 18 marca 2019 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu LIDER X, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konkurs adresowany jest do doktorantów, nauczycieli akademickich bez stopnia doktora oraz osób, które posiadają stopień doktora, a od jego obrony nie upłynęło 7 lat. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln zł.

fot. Andy Hutchinson / unsplash.com CC0 1.0
Do 13 lutego 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu procesów fotochemiczych w świetle słonecznym Solar-Driven Chemistry. Zgodnie z informacjami Narodowego Centrum Nauki problematyka programu dotyczy zagadnień związanych z transformacją małych cząstek (np. wody, dwutlenku węgla, azotu) w bardziej skomplikowane układy pod wpływem światła słonecznego.

Logo Narodowego Centrum Nauki
Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór wniosków w ramach konkursów Etiuda 7, Sonatina 3 i Uwertura 3. Termin składania wniosków w wersji elektronicznej w systemie www.osf.opi.org.pl upływa 15 marca 2019 r. Poniżej przedstawiamy krótki opis każdego z konkursów. Łączny budżet konkursów wynosi 56 mln zł.

niedziela, 16 grudnia 2018Po ubiegłotygodniowym cytacie, którego autorem był Zbigniew Herbert, dziś na naszych łamach gości myśl Czesława Miłosza. I mocno wierzymy, że jej przesłanie jest nadal aktualne.

sobota, 15 grudnia 2018


Kim są najzdolniejsi Polacy przed 25. rokiem życia? Jakie zmiany warto wprowadzić kończąc 30 lat? Czy robienie kariery przez rodziców wpływa na dzieci? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 14 grudnia 2018


fot. Waldemar Brandt / unsplash.com CC0 1.0
Do 17 grudnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach X edycji konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych Unii Europejskiej. Dla autorów najlepszych prac przyznane zostaną nagrody rzeczowe.

Logo Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Do 14 stycznia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach organizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych konkursu na logo Szczytu Bałkanów Zachodnich w Poznaniu w 2019 roku. Konkurs adresowany jest do studentów wyższych uczelni artystycznych w Polsce. Pula nagród w konkursie wynosi 11 000 zł.

Polskie Towarzystwo Socjologiczne - logo
Do 31 grudnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu o nagrodę im. Anselma L. Straussa na najlepszą publikację roku z obszaru interakcjonizmu symbolicznego.Celem konkursu jest promowanie wyróżniających się polskich badań twórczo rozwijających teoretyczną i metodologiczną perspektywę interakcjonizmu symbolicznego.

czwartek, 13 grudnia 2018


Logo CornetDo 27 marca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach 27. edycji konkursu w ramach inicjatywy Cornet. Celem konkursu jest udzielenie wsparcia na realizację międzynarodowych projektów badawczych. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w konkursie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy 750 000 euro.

Politechnika Białostocka - logo
Do 18 lutego 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach II edycji konkursu Niesamowita Maszyna. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, młodych, kreatywnych ludzi, którym bliskie są zasady fizyki oraz pasja konstruowania. Konkurs organizowany jest przez Politechnikę Białostocką. 


Do 10 stycznia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendia artystyczne marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Stypendia przyznawane są osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, mieszkającym lub uczącym się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, zamierzającym realizować przedsięwzięcia, który szczegóły ustala regulamin konkursu.

środa, 12 grudnia 2018


fot. Diliff CC BY-SA 3.0
Do 13 stycznia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach IV edycji konkursu Via Bruksela. Konkurs skierowany jest do studentów i absolwentów wszystkich uczelni województwa lubelskiego, zainteresowanych Unią Europejską, jej politykami i instrumentami, pragnących poznać praktyczne aspekty funkcjonowania Parlamentu Europejskiego i pracy Europosła. 


Do 2 lutego 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu Brick Award 2019 r. Celem konkursu jest promocja nowoczesnej, polskiej architektury z naturalnych, szlachetnych i trwałych materiałów ceramicznych. Pula nagród w konkursie wynosi 60 000 zł.

https://www.granty-na-badania.com/2018/12/nabor-ekspertow-fundacji-na-rzecz-nauki.html
Do 12 grudnia 2018 r. trwa Siódma tura naboru ekspertów w ramach 4 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla Działania 4.4 "Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R" w ramach którego Fundacja na rzecz Nauki Polskiej pełni funkcję Instytucji Wdrażającej. 

wtorek, 11 grudnia 2018Do 7 stycznia 2019 r. studenci i absolwenci, którzy mają nie więcej niż 27 lat i interesują się energetyką, mogą zgłaszać swój udział do projektu edukacyjnego Akademia Energii. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie, będą miały możliwość odbycia płatnych staży oraz wzięcia udziału w szkoleniach, seminariach i warsztatach.

Logo Fundacji im. Stefana Batorego
Do 1 czerwca 2019 r. można składać wnioski w ramach konkursu na stypendia z Funduszu im. Iwony Winiarskiej-Feleszko. Konkurs adresowany jest do osób pochodzących z niezamożnych środowisk mniejszych miast i małych miejscowości, które w 2019 r. chcą rozpocząć naukę na I rok studiów dziennych w państwowych uczelniach warszawskich. Wysokość miesięcznego stypendium - od września do czerwca - wynosi 700 zł.


Do 25 lutego 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach 8. edycji konkursu Strefa Studenta. Celem konkursu jest promowanie innowacyjnych rozwiązań młodych designerów. Konkurs towarzyszy Międzynarodowym Targom Opakowań Packaging Innovations organizowanym w Warszawie. Nagroda na zwycięzcy konkursu wynosi 1 200 zł.

poniedziałek, 10 grudnia 2018


Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta - logo
Do 18 stycznia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Fulbright Slavic Award. W ramach konkursu możliwe jest zdobycie stypendium, które umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na jednym z dwóch uniwersytetów współpracujących z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta.

Logo Polskiej Izby Opakowań
Do 31 grudnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na prace dyplomowe o tematyce opakowaniowej. Konkurs adresowany jest do autorów prac dyplomowych obronionych w szkołach wyższych publicznych i niepublicznych na terenie Polski w 2018 r. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody finansowe o wysokości do 3 000 zł.


Do 29 marca 2019 r. trwa nabór wniosków wstępnych w ramach międzynarodowego programu ERA-NET Cofund MarTERA. W ramach konkursu można uzyskać środki na prowadzenie badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii morskich. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBiR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 euro.

niedziela, 9 grudnia 2018Dziś w serii Cytat tygodnia przywołujemy słowa Zbigniewa Herberta. Słowa, które dają wiele do myślenia i które zmuszają do zastanowienia się nad naszymi codziennymi wyborami.

sobota, 8 grudnia 2018


Jak odróżnić pracoholika od osoby ciężko pracującej? Czy współczesna genetyka goni za sławą? Czy kolonizacja Marsa może rozwiązać wiele problemów na Ziemi? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 7 grudnia 2018


fot. Eric Rothermel / unsplash.com CC0 1.0
Do 12 grudnia 2018 r. godz. 13:00 trwa nabór zgłoszeń na bezpłatne warsztaty dla naukowców, którzy planują składać wnioski do European Research Council. Warsztaty odbędą się 17 grudnia 2018 r. w Warszawie. Organizatorem warsztatów jest Biuro ds. Doskonałości Naukowej Polskiej Akademii Nauk. Poprowadzi je Lotte Jaspers, założycielka Yellow Research w Amsterdamie.


Do 18 lutego 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach dziewiątej edycji konkursu na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące oporności na antybiotyki. O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej trzech, a co najwyżej sześciu zespołów naukowych pochodzących z co najmniej trzech krajów uczestniczących w konkursie. Na udział polskich badaczy Narodowe Centrum Nauki przeznaczy 500 000 euro.

Centra Doskonałości Naukowej Dioscuri
Do 20 marca 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach drugiego konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri. O utworzenie Centrów Dioscuri mogą starać się podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze oraz międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium Polski.

czwartek, 6 grudnia 2018


Logo województwa małopolskiego
Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon, które w połowie 2022 r. ma być udostępnione zwiedzającym, ogłosiło konkurs na wstępną koncepcję scenografii wystawy stałej. Będzie ona podzielona na pięć sekcji tematycznych. Ogłoszenie wyników nastąpi do 18 marca przyszłego roku.

Logo Komisji Europejskiej
Do 2 kwietnia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie - MSCA-RISE-2018 na wymianę pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami. Budżet konkursu wynosi 80 mln  euro.


https://www.granty-na-badania.com/2018/12/norface-konkurs-z-nauk-spoecznych.html
Do 19 lutego 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu sieci Norface na międzynarodowe projekty badawcze  z zakresu nauk społecznych pt. Democratic governance in a turbulent age. Zgodnie z informacjami Narodowego Centrum Nauki z wnioskami mogą występować grupy badawcze, w skład których wchodzą co najmniej trzy zespoły naukowe, pochodzące z co najmniej trzech krajów uczestniczących w konkursie.

środa, 5 grudnia 2018


Towarzystwo Ekonomistów Polskich - logo
Do 15 grudnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach VIII edycji konkursu Młody Ekonomista. Konkurs adresowany jest do studentów, którzy pasjonują się ekonomią i nowymi zjawiskami społeczno-gospodarczymi. Pula nagród w konkursie wynosi 13 000 zł.