Uncategorized

Monografie

Konkurs organizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, w który przewidziano finansowanie wydania wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. W ramach konkursu zapewnione jest pokrycie kosztów wydania pracy oraz honorarium autorskie na poziomie 15000 zł.

Do konkursu prace mogą zgłaszać naukowcy z Polski oraz obcokrajowcy, o ile ich praca dotyczy tematyki związanej z Polską i została napisana w języku polskim.

 

W zasadach konkursu FNP wyjaśnia, że zgłaszana praca powinna charakteryzować się:
  • wysokim poziomem naukowym,
  • odkrywczością założeń i wagą wyników,
  • oryginalnością ujęcia,
  • integralnością tematyki i formy,
  • interesującym ujęciem tematu i dostępnością nie tylko dla wąskiego grona specjalistów.

Prace do konkursu należy składać w FNP wraz z wypełnionym i podpisanym wnioskiem. Wymagane jest także przesyłanie dwóch egzemplarzy maszynopisu pracy, wydrukowanych w formacie A4 (czcionka Times New Roman 12 p., odstęp 1,5), zbindowanych lub oprawionych oraz wersji elektronicznej pracy na płycie CD. Maksymalna objętość prac to 25 arkuszy wydawniczych. Przed przesłaniem pracy, należy przygotować ją zgodnie z instrukcją wydawniczą dla autorów.

Nabór wniosków w trybie ciągłym. Posiedzenia komisji oceniającej wnioski odbywają się raz na kwartał. Strona internetowa programu Monografie.

Write A Comment