Finansowanie badań

Płatne staże w Radzie Unii Europejskiej

Do 1 września 2014 r. do godz. 12:00 można składać wnioski na odbycie płatnych staży w Radzie Unii Europejskiej. W każdym roku przygotowanych jest 100 płatnych staży dla obywateli UE, którzy ukończyli co najmniej pierwszą część studiów wyższych i uzyskali odpowiedni dyplom. Staże trwają pięć miesięcy i będą odbywały się w 2015 r.

Zgodnie z informacjami organizatorów obecnie wnioski mogą składać osoby, które chcą odbyć staże w 2015 r. Staże będą realizowane w dwóch pięciomiesięcznych okresach:
  • 1 lutego – 30 czerwca 2015 r. (wnioski rozpatrzone w grudniu 2014 r.);
  • 1 września – 31 stycznia 2016 r. (wnioski rozpatrzone w styczniu 2015 r.).
Formularz zgłoszeniowy wypełnia się w języku francuskim lub angielskim Gruntowna znajomość jednego z wymienionych języków jest warunkiem niezbędnym do ubiegania się o staż.

Write A Comment