Finansowanie badań

LIDER IX – wyniki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podało wyniki IX edycji konkursu Lider. Finansowanie o łącznej wysokości 59 122 066,25 zł trafiło do 51 młodych naukowców. Szczegółowe wyniki oraz listę nagrodzonych projektów można znaleźć na stronie internetowej NCBiR.

Konkurs Lider IX adresowany był do młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia i stopień doktora uzyskali nie wcześniej niż 7 lat temu. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosiła 1,2 mln zł.

Write A Comment