Badania grantowe

Diamentowy Grant 2018 – są wynki!

Ponad 16 mln zł trafi do młodych naukowców, którzy zostali laureatami VII konkursu Diamentowy Grant. W kolejnej edycji organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego programu środki na badania otrzymało 80 studentów z całej Polski. Na swoje projekty dostaną do 220 000 złListę laureatów można znaleźć na stronie MNiSW.

Szczegółową informację o wynikach konkursu Diamentowy Grant można znaleźć na stronie internetowej MNiSW. Jak informuje MNiSW w ramach VII edycji Diamentowego Grantu złożone zostało 214 wniosków. Przy 80 finansowanych projektach daje to współczynnik sukcesu na poziomie 37,38%.

Nabór wniosków w ramach kolejnej edycji Diamentowego Grantu powinien rozpocząć się w IV kwartale 2018 r.

Write A Comment