Grant badawczy

MKiDN: Stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2019 r.

Do 20 września 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia twórcze oraz na stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2019 r. Przedmiotem konkursu są stypendia mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na realizację określonego przedsięwzięcia. Wysokość stypendium wynosi 3 500 zł miesięcznie.

Zgodnie z informacjami organizatorów konkursu nabór wniosków prowadzony jest w dwóch kategoriach:
Kategoria 1: stypendia twórcze – Dziedziny:
 • literatura,
 • sztuki wizualne,
 • muzyka,
 • taniec,
 • teatr,
 • film,
 • opieka nad zabytkami,
 • twórczość ludowa.
Kategoria 2: stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury – Dziedziny:
 • animacja i edukacja kulturalna,
 • zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.
Konkursem objęte są stypendia:
 • roczne obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.;
 • półroczne obejmujące okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.;
 • półroczne obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 20189r.;
 • mające inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane są na okres nie krótszy niż trzy, kolejne, następujące po sobie miesiące, obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

 

Write A Comment