6 Results

label/kultura

Search
Do 30 maja 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach II Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Artystycznej Grafiteka 2019. Konkurs ma charakter otwarty, bez ograniczeń wiekowych, adresowany jest  do studentów ostatniego roku studiów magisterskich  i absolwentów wyższych uczelni artystycznych oraz do członków ZPAP. Pula nagród w konkursie wynosi 5 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów przedmiotem konkursu są tylko i wyłącznie prace z dziedziny grafiki artystycznej. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić na konkurs nie więcej niż trzy prace w dowolnej technice graficznej, powstałe w latach 2013-2017, będące jego własnością.
W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody i wyróżnienia:
 • I miejsce w konkursie “Grafiteka 2019” – 3 000 zł;
 • II miejsce w konkursie “Grafiteka 2019” – 2 000 zł;
 • Nagroda dla młodego twórcy (do 35. roku życia);
 • Wyróżnienia honorowe – udział w wystawie pokonkursowej.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

 

Do 20 września 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia twórcze oraz na stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2019 r. Przedmiotem konkursu są stypendia mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na realizację określonego przedsięwzięcia. Wysokość stypendium wynosi 3 500 zł miesięcznie.

Zgodnie z informacjami organizatorów konkursu nabór wniosków prowadzony jest w dwóch kategoriach:
Kategoria 1: stypendia twórcze – Dziedziny:
 • literatura,
 • sztuki wizualne,
 • muzyka,
 • taniec,
 • teatr,
 • film,
 • opieka nad zabytkami,
 • twórczość ludowa.
Kategoria 2: stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury – Dziedziny:
 • animacja i edukacja kulturalna,
 • zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.
Konkursem objęte są stypendia:
 • roczne obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.;
 • półroczne obejmujące okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.;
 • półroczne obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 20189r.;
 • mające inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane są na okres nie krótszy niż trzy, kolejne, następujące po sobie miesiące, obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

 

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego “Młoda Polska” na rok 2018. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać pocztą lub złożyć w Narodowym Centrum Kultury do dnia 31 października 2017 r. Wysokość stypendium wynosi od 30 000 do 50 000 zł.

Program skierowany jest do artystów, którzy reprezentują następujące dziedziny twórczości i w ich ramach będą realizować projekt stypendialny:
 • film;
 • fotografia;
 • literatura (w tym reportaż dziennikarski);
 • muzyka;
 • sztuki wizualne;
 • taniec;
 • teatr.

O stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:

 • zajmują się twórczością i krytyką artystyczną, legitymują się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi w swojej dziedzinie;
 • są polskimi obywatelami;
 • urodziły się nie wcześniej niż w 1982 roku.

Laureatom konkursu przyznane zostaną stypendia na okres realizacji projektu stypendialnego do 31 grudnia 2018 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

 

Do 15 października 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach na jubileuszowy logotyp z okazji 100-lecia Adwokatury w Polsce. Celem konkursu jest uzyskanie utworu artystycznego w formie jubileuszowego logotypu wraz z opracowaniem Księgi Znaku na 100-lecie Adwokatury. Nagroda główna w konkursie wynosi 5 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów:

Opracowanie projektowe musi być przygotowane na planszach prezentacyjnych formatu A2, w układzie poziomym, naklejone na sztywne podłoże. Na odwrocie każdej planszy w prawym górnym rogu musi być umieszczone imię i nazwisko autora/autorów.
Do plansz należy dołączyć elektroniczny zapis projektu na płycie CD/DVD. Utwór (logotyp) powinien być wykonany w pliku graficznym w formatach PNG, PDF, TIF, JPG, rozdzielczość min. 300 dpi. Skala 1:1 w przypadku projektów wykonanych całkowicie przy wykorzystaniu techniki komputerowej.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

 

Do 15 września 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach VII konkursu Translatorskiego z literatur anglojęzycznych im. Zbigniewa Batki. W ramach konkursu należy wykonać przekłady artystyczne na język polski anglojęzycznych tekstów. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i finansowe oraz możliwość udziału w bezpłatnych dwudniowych warsztatach translatorskich, które w ramach XI Festiwalu Puls Literatury.

Zgodnie z informacjami organizatorów konkurs adresowany jest do młodych adeptów sztuki translatorskiej, którzy nie posiadają w dorobku samodzielnej przekładowej publikacji książkowej z zakresu literatury pięknej o objętości większej niż jeden arkusz wydawniczy.

 

Do 24 listopada 2015 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na logotyp rocznicowy 670. lat Bydgoszczy. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie zawodowi graficy, zawodowi projektanci, artyści plastycy oraz studenci i absolwenci uczelni wyższych kierunków artystycznych i technicznych (wzornictwo, architektura wnętrz, architektura), którzy pracują indywidualnie lub reprezentują firmę. Autor najlepszego projektu otrzyma nagrodę w wysokości 5 000 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu logotyp  będzie przeznaczony do celów popularyzatorskich, reklamowych i  korespondencyjnych . W szczególności umieszczony będzie na:
 • papierze firmowym i różnego rodzaju akcydensach;
 • plakatach, ulotkach, wizytówkach;
 • ogłoszeniach prasowych i spotach telewizyjnych;
 • gadżetach okolicznościowych;
 • nośnikach elektronicznych i w grafice internetowej;
 • nośnikach reklamy zewnętrznej.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.