Category

Konkursie Preludium

Category
Do 30 maja 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach II Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Artystycznej Grafiteka 2019. Konkurs ma charakter otwarty, bez ograniczeń wiekowych, adresowany jest  do studentów ostatniego roku studiów magisterskich  i absolwentów wyższych uczelni artystycznych oraz do członków ZPAP. Pula nagród w konkursie wynosi 5 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów przedmiotem konkursu są tylko i wyłącznie prace z dziedziny grafiki artystycznej. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić na konkurs nie więcej niż trzy prace w dowolnej technice graficznej, powstałe w latach 2013-2017, będące jego własnością.
W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody i wyróżnienia:
  • I miejsce w konkursie “Grafiteka 2019” – 3 000 zł;
  • II miejsce w konkursie “Grafiteka 2019” – 2 000 zł;
  • Nagroda dla młodego twórcy (do 35. roku życia);
  • Wyróżnienia honorowe – udział w wystawie pokonkursowej.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.