czwartek, 24 sierpnia 2017


Naczelna Rada Adwokacka - logo
Do 15 października 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach na jubileuszowy logotyp z okazji 100-lecia Adwokatury w Polsce. Celem konkursu jest uzyskanie utworu artystycznego w formie jubileuszowego logotypu wraz z opracowaniem Księgi Znaku na 100-lecie Adwokatury. Nagroda główna w konkursie wynosi 5 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów:
Opracowanie projektowe musi być przygotowane na planszach prezentacyjnych formatu A2, w układzie poziomym, naklejone na sztywne podłoże. Na odwrocie każdej planszy w prawym górnym rogu musi być umieszczone imię i nazwisko autora/autorów.
Do plansz należy dołączyć elektroniczny zapis projektu na płycie CD/DVD. Utwór (logotyp) powinien być wykonany w pliku graficznym w formatach PNG, PDF, TIF, JPG, rozdzielczość min. 300 dpi. Skala 1:1 w przypadku projektów wykonanych całkowicie przy wykorzystaniu techniki komputerowej.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom