Konkursie Etiuda

Młoda Polska 2018 – stypendia artystyczne

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego “Młoda Polska” na rok 2018. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać pocztą lub złożyć w Narodowym Centrum Kultury do dnia 31 października 2017 r. Wysokość stypendium wynosi od 30 000 do 50 000 zł.

Program skierowany jest do artystów, którzy reprezentują następujące dziedziny twórczości i w ich ramach będą realizować projekt stypendialny:
  • film;
  • fotografia;
  • literatura (w tym reportaż dziennikarski);
  • muzyka;
  • sztuki wizualne;
  • taniec;
  • teatr.

O stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:

  • zajmują się twórczością i krytyką artystyczną, legitymują się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi w swojej dziedzinie;
  • są polskimi obywatelami;
  • urodziły się nie wcześniej niż w 1982 roku.

Laureatom konkursu przyznane zostaną stypendia na okres realizacji projektu stypendialnego do 31 grudnia 2018 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

 

Write A Comment