Konkursie Etiuda

CuBR – czwarty nabór wniosków

Od 29 maja 2018 r. do 27 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach czwartej edycji konkursu CuBR. Celem konkursu jest poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu metali nieżelaznych, których gotowość technologiczna oznaczać będzie możliwość ich testowania w skali pilotowej lub wdrożenie. Budżet konkursu wynosi 46 mln zł.

Zakres tematyczny IV konkurs CuBR dotyczy obszaru badawczego “Ochrona środowiska, zarządzanie ryzykiem, efektywność w biznesie” i obejmuje 7 zagadnień:
  • Opracowanie technologii poprawy jakości nadawy do procesów mielenia i wzbogacania rud miedzi.
  • Opracowanie technologii odzysku pierwiastków i/lub oczyszczania wód dołowych oraz  technologicznych z procesu wydobycia i wzbogacania rud miedzi.
  • Opracowanie technologii wydzielania i zagospodarowania drobnoziarnistych materiałów węglanowych.
  • Opracowanie technologii odzysku składników użytecznych z odpadów poflotacyjnych z bieżącej produkcji O/ZWR.
  • Opracowanie technologii przetwarzania i zagospodarowania żużli z hutnictwa rud miedzi.
  • Opracowanie technologii zagospodarowania odpadów poneutralizacyjnych z hutnictwa miedzi.
  • Opracowanie innowacyjnej technologii ograniczenia migracji zasolonych wód podziemnych do cieków powierzchniowych w rejonie Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych (OUOW) Żelazny Most.

 

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Write A Comment