Category

Młodych Naukowców

Category
Do 15 września 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia twórcze miasta Przemyśla. Stypendium może być przyznane osobom fizycznym, które zajmują się twórczością artystyczną na terenie miasta Przemyśla.

Zgodnie z informacjami organizatorów stypendium może być przyznane w dziedzinie:
  • literatury,
  • sztuk plastycznych;
  • muzyki;
  • tańca;
  • filmu;
  • fotografii.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.