Category

Nabór Wniosków

Category
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podało wyniki naboru wniosków w ramach konkursu Mobilność Plus V. Środki na wyjazd w celu prowadzenia badań w zagranicznych jednostkach naukowych zdobyło 73 młodych naukowców.  Wyniki można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.

Zgodnie z informacjami MNiSW:

Na V edycję konkursu w ramach programu pn. „Mobilność Plus” wpłynęło 286 wniosków, z których 276 poddano ocenie (jeden wniosek wycofano, a dziewięć zostało odrzuconych z przyczyn formalnych).

Łączna wartość przyznanych środków wynosi ponad 32 mln zł.