Program Kariera

Program Kariera – Płatne Staże Dla Studentów I Absolwentów

Do 15 maja 2015 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach 12. edycji akcji Program Kariera. Celem konkursu jest umożliwienie studentom i absolwentom, którzy nie ukończyli 30. roku życia płatnych praktyk w czasie wakacji.

Zgodnie z regulaminem knkursu w akcji Program Kariera mogą wziąć udział osoby, które są studentami trzeciego roku studiów licencjackich lub inżynierskich, trzeciego, czwartego bądź piątego roku studiów magisterskich lub inżynierskich, absolwentem studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich, studentem pierwszego lub drugiego roku magisterskich studiów uzupełniających, dziennych, zaocznych bądź wieczorowych, w Polsce lub za granicą.

Laureaci otrzymają oferty odbycia praktyk trwających od 8 do 12 tygodni, płatnych od 1 500 do 2 000 zł brutto. Laureaci, którzy potwierdzą swoją gotowość do odbycia praktyk, są zobowiązani do zachowania pełnego terminu ich trwania.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Write A Comment